Svaigulys

Laimingą laimę sugalvojo Žvaigždelė vidury nakties, Rasotą rytmetį padovanojo Šventam trapumui gyvasties. — Dievini gyvenimo spalvas, Dėkingomis rieškučiomis semi, Tuomet rytojaus atspindžiai Patenkinti gėrėsis savimi. …