Daily Archives:

12 rugpjūčio, 2011

Klebono Ričardo Banio kunigystės dešimtmetis.

Rugpjūčio 12 d. Joniškėlio parapijos klebonas Ričardas Banys  mini  kunigystės dešimtmetį. Po šventų Mišių R. Banį sveikino parapijiečiai, miestelio jaunimas, choristai. Joniškėlio miesto svetinės skaitytoju…