Medžių šaknys slėpė kraupią paslaptį

Tvarkant senosios universitetinės Joniškėlio mokyklos aplinką, po medžių kelmais rasti žmogaus skeleto fragmentai.

Pastarosiomis savaitėmis Joniškėlio miesto seniūnija tvarko senosios mokyklos teritoriją. Išpjauti krūmai ir medžiai kurių šaknys ardė kultūros paminklo pamatus. Antradienį, baigus rauti kelmus, po vienu iš jų rasti, kaip manoma, žmogaus kaulai. Juos pastebėjo pro šalį ėjęs miestelio kunigas R. Banys, kuris apie kraupų radinį informavo miesto seniūną St. Rimkų, o šis pranešė policijai.

Vakar seniūnijos darbuotojai kasinėjo teritoriją tikėdamiesi rasti likusias palaikų dalis. Paieškas gerokai apsunkino didžiuliai dar neišvežti kelmai. Buvo surastas šonkaulis ir dubens kaulo fragmentas.

Kaulai perduoti policijai, jie išsiųsti ekspertizei į Vilnių, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Versija. 1919 m. balandžio – gegužės mėn. Joniškėlyje vyko aršios lietuvių ir bolševikų kovos. Miestelyje buvo įsitvirtinę raudonieji okupantai: bažnyčios bokšte buvo įkeltas kulkosvaidis, mokykla buvo tapusi jų vadaviete. Būtent šių mūšių metu stipriai nukentėjo mokyklos pastatas: buvo nugriauta dalis stogo, išdaužyti visi langai ir  t.t..  Galbūt nežinomi palaikai tų neramių laikų palikimas?

Komentuoti su „Facebook “

14 Replies to “Medžių šaknys slėpė kraupią paslaptį

 1. Dabar tai jau tikrai nugriūvau…
  Kažkada sakiau, tad tik pasikartosiu: Balzakas apie žmogų spręsdavo iš jo pirštinės. Daugelis nebalzakų apie žmogų sprendžia iš to, kaip jis supranta humorą… Tegu ir „arklišką“!
  P. S. Dingstu iš diskusijų apie skeletus ir šaknis. Juoba, kad mano replikas jau pradėjo blokuoti („baninti“, paaiškinu spacams). Hm, o dar sako, kad nėra „aukščiau stovinčių“…
  P.P.S. Lauksim, ką apie kraupų radinį po šaknimis pasakys Vilnius. O jis visada sako tiesą, tiesą ir tik tiesą…

  1. Čia „banina“ ne „aukščiau stovintys“ o wordpress varikliukas – persiprašom už žodžio laisvės suvaržymus 🙂

   1. Tai gal soliarka tam varikliukui per prasta? Pasitaiko „varikliukų“, kad ir ant rapsų aliejaus eina… Arba ant to pasvalietiško BIOetanolio!
    Beje, būčiau dėkingas, jei kas iš „žalių“ ar šiaip mokytų, paaiškintų, kuo tas BIO skiriasi nuo etanolio be bio…
    P. S. Pažinojau tokį neaukšto ūgio chemiką, kuris mėgdavo sakyti, kad ūgio ir proto sandauga yra const. Tai anas anais laikais, eidamas Maskvos gatve, dainavo: „Daite daite nam svobodu!“ Milicija, suprantama, susidomėjo, ale niekaip negalėjo „prisikabinti“ (vyras turėjo mokslinį laipsnį, o žodžiai ir muzika – iš rusų klasikinės operos…).
    Viktorai, nepersiprašinėk, o tvarkyk tą savo motoriuką…

    1. Šioperėli, nežinau ar žalia esu ar „čiornosieroburomalinovaja (atsiprašau už svetimybę), bet galiu paaiškinti. Kaina, šioperėli, ir tik kaina, o kurio produkto BIO ar be jo aukštesnė kaina, spėkit iš penkiolikos kartų. Cheminė sudėtis priklauso nuo gamintojo darbininkų sąžiningumo(kiek pavogta ir vietoj tos dalies įpilta H2O arba kito beverčio skysčio(gali būti net panašios spalvos į skystą produktą) + sąžiningumas darbuotojo, kuris tą produktą realizuoja. Tai taikoma aplamai skystiems produktams. Analogiška padėtis su kietais produktais. Jie vadinasi ekologiškais. Pvz. buvo ekologiška Daujėnų duona. Apeidavau 3 m. spinduliu, kad negirdėčiau pardavėjos kvailų aiškinimų. Dabar kažkodėl nebematau jos. Gal atsipeikėjo veterinarijos tarnyba.
     Turiningos dienos

     1. „4 kryžiukai“ atsižegnojo, kad dingsta, bet praeivės privertė vėl „pasisakyti“! Šį kartą – beveik rimtai.
      Mano šioperiavimo instruktorius daug pasakojo apie alkoholį (kiek, su kuo, kur, kada ir t. t.). Tad visada maniau, kad etanolis (jis ir etilo spiritu šaukiamas) yra toks junginukas, kurį valna pavadinti cėduhašpenkiohaš; pravda, visiškų valinskų partijos vienas veikėjas, seimūnas, tiesa, buvęs, keliautojas ir verslininkas Klaipėdoje mokinukams tą formulę kiek kitaip užrašė, bet čia jau partijos pirmininko (1/3) ir sostinės gimnazijų bėdos…). Tas etanolis, kursai technikoj naudojamas, būna hidrolizinis ar sintetinis (manau, kad Joniškėlio GIMNAZISTAI prieš egzaminus pasiskaitys…).
      Tad klausiu: kam tuos šioperiukus durninti visokiais BIO? (suprasčiau: Mio – graži pana, gal su tuo Bubeliu ir susieis; KIO – drg. Brežnevo žentas, buvęs, tskant… etc.).
      Jei tas etanolis iš tikro grūdo ar bent pašalusios bulvės – tai ir vadinkim kokios „Stumbro“ šnapsinyčios vardu (Lithuanian vodka) ar Vilniaus arielkos (Sobieski) vardais. Juk tai taip patriotiška! Jeigu neturim, kur dėti prastai užaugintų grūdų ir juos „pervarom“ į kurą benzininiams varikliams – vėlgi: kam tas BIO? Geriau sumalkim tuos grūdus su piktžolių sėklom ir išdalinkim miltus varguoliams – bus daugiau naudos, negu ŽŪM ministerio kaziukiška šalpa ar tuščios panegirikos… (apie pigų maistą…).
      Praeive, apie spirito ir vandens mišinius daug pasakė toks Mendelejevas; neperseniausiai iš jo (Dmitrijaus Mendelejevo) išsišaipė toks buvęs „Komtiesos“ apžvalgininkas drg. Iškauskas, dar kartais pavadinamas internete Česka blūdijančiu… Bet tų dalykų dėl vietos ir laiko stokos nebeužkabinsiu: reisas į Liuksemburgą laukia… Jeigu ką, tai yra spirtomačiai – ne tik gamintojams uodegon galima įgnybti, bet ir barmenams (žr. seną lenkų k/f „Gangsteriai ir filantropai“…). Dėl e k o l o g i š k ų (lietuviškų) maisto produktų – kukliai patylėsiu… Kaip ir dėl genetiškai modifikuotų – čia pasaka ilga, o ir specas yra – Viktoras…
      P. S. Nebenoriu žiūrėti į tas šaknis ir lopetą raudonu kotu (lauksim sostinės išvadų…), tačiau pamįslyjau: o gal pakvietus čia vieną Viktoro kolegą, Vikipedijoje pristatomą kaip Lietuvos ir Pasvalio rajono savivaldybės politinį ir visuomenės veikėją? Turi anas metalo detektorių, turi neginčyjamą žemės rausimo patirtį, tai gal ką, be kaulų, ir rastų?.. Tarkim, Viktoro muziejaus eksponatų papildymui kokią kulipką, kuriomis iš tos bažnyčios bonios šaudė?.. Visuomenės veikėjas – visai kitas svoris, nei tų 3 vyrukų iš kepyklos sandėlių…
      Čia tik taip – kad dienos turiningesnės būtų…

 2. Giūk iš juoko ir susispardyk. Įdomu, koks gydytojas Pasvalyje imsis spėlioti iš kavos tirščių, koks rastų žmogaus kaulų amžius.
  Atsiprašau, dar menkesnė pastaba: vadavietė buvo pavadinta ne „rusų“, o „raudonųjų okupantų“.
  Dar kartą atsiprašau.

  1. Nugriuvau! Vietoj susispardymo dešine kojele pasikasiau kairę ausį!
   1. Pagirtini redaktoriai, kurie operatyviai ištaiso dviprasmybes ar kitokias kliauzes! (čia dėl tų „okupantų“…). Operatyvumas nepeiktinas, nes šiaip pasitaiko prasilenkimų su tam tikromis normomis; tarkim, konservatoriškos pakraipos piliečių reklama, likus nepilnai parai iki savivaldybių rinkimų… Pasirodė ana ir staiga dingo. Kaip koks 25 – as kino kadras… Arba mūsiškai: penkta šuns koja!..
   2. Komisariaudamas „ant lenciūgo“ PAmūšy, tikrai esu nutrūkęs nuo PAsvalio reikalų! Iki šiol maniau, kad teismo ekspertai yra kiekviename rajone. Juolab, valdomame konservatoriškos prigimties vyrų, kurių bastionas yra vietinė ligoninė.
   Dar kartą atsiprašau, jei suklydau.

   1. Jei buvo suskubta ištaisyti, tai yra geriau negu būtų palikta ir „badytų“ akis ilgą laiką.
    Taip ir matau kaip Pasvalio gydytojas arba ekspertas nustatinėja 100 metų senumo kaulams amžių.

    1. Taigi ir Sargis amsi, kad pagirtini redaktoriai… Ne visada, pravda, anie tokie spėrūs, ale vis tiek skubriai, reikalui prispyrus, pasidarbuoja! Galėtų ir „Mažupę“ patvarkyti: jau po Velykų, o ten vis dar Kalėdos…
     Ir kokį gydytoją Jus dar ten matot? Pediatrę?(eks); Ginekologą?(nekurie apie valdžią sukasi, pilna profesinė dekvalifikacija); Ar normalų teismo ekspertą?
     Tikiu, kad Vilniaus universiteto specai pamačys, bo nelaimėlio(-ės) kaulai rasti prie u n i v e r s i t e t i n ė s mokyklos! („kaulai išsiųsti ekspertizei į Vilnių“).
     Mūsų šviesiam pasauly negali būti kraupių paslapčių! Pakavotų net giliai po šaknimis!!

     1. Miela Agota man patiko Jūsų frazė „Mūsų šviesiam pasauly negali būti kraupių paslapčių! Pakavotų net giliai po šaknimis!!“. Saulė švietė visais laikais ir pasaulis buvo šviesus. O kiek buvo įvykdyta nusikaltimų. Priminsiu tik Lietuvoje nesenus laikus: „Kauno daktarų“, „Vilniaus brigados“, o dar „daškinių“ ir kt. gaujų „juodi darbeliai“. Dar ir dabar neranda, kai kurių žmonių.
      Naivumas nėra yda, bet gali įvykti skausmingas susidūrimas su tikrove. Atsiprašau.
      Sėkmės Jums.

   2. Mielas „komisare“ dėkoju, kad verčiate pasitempti ir padedat ištaisyt visas kliauzas, kurios per jauną (nors ir plikti pradėjusią) galvą vis patenka „eterin“. Žaviuosi jumis. Esate iš nykstančios mąstyti mėgstančios giminės (galvoti toliau savo bambos dabar nėra madinga). Vis primenat tą „25 kadro istoriją“, tad pamaniau, kad verta pasidalinti virtualaus konservatorių propaguotojo patirtimi. Istorija, bent jau man pakankamai juokinga. Tikėsit ar ne, bet „komandos iš aukščiau“ ką ir kaip turiu daryti savo svetainėje nebuvau gavęs. Išskyrus būtent „25 kadro“ istoriją. O buvo taip. Gavau reklaminį plakatą, pamaniau, kad reikia padėti saviems „patekti prie lovio“ ir įkėliau tą fotografiją svetainėn. Tačiau, pasirodo, mūsų valstybėje viskas gerokai sudėtingiau… Tam kad galėtum reklamuoti vieną ar kitą partiją reikia, kad svetainę „aprobuotu“ VRK su gerb. Z. Vaigausku priešakyje… Gavau „komanda“ pašalinti. Kaip sakoma: „gerais norais kelias į pragarą grįstas…“.
    Nors priklausau „konservatoriškos prigimties vyrų“ būriui, man daug kas nepatinka mūsų valstybėje(labai žavi toks „fenomenas“ kaip E-Valdžia, bet apie tai gal kurį kitą kartą) ir anaiptol nemanau kad „dešinieji“, „kairieji“, Seimas ar net pati Prezidentė yra ta „šventoji karvė“ kurios negalima liesti. Jiems nuolat reikia priminti iš kur jie ir kam jie… Su septintokais bandome aiškintis Senovės Graikijos demokratijos subtilybes. Anuomet prasti politikai buvo ištremiami iš šalies…

    Dėl policijos – situacija gerokai prastesnė nei atrodo iš Pamūšio ar Joniškėlio. Pasvaliečiai, pasirodo, jau nebeturi net elementarios КПЗ (jaunimui paaiškinsiu – areštinės), jau nekalbant apie teismo ekspertus. Tai, atrodo,dar vieno „optimizavimo“ rezultatas…

    Gero rytoj oro ir smagios talkos Pamūšyje !

    1. Jergutėliau, Viktorai, Jūs dar tikrai nesugadintas! Tuomi nesimaivydamas džiaugiuosi!!
     Dabar kiek miglotai: kai buvau jaunas, Vilniuje susitvėrė Jaunimo teatras; žinot, Vilkaitis, Kazlauskaitė, visas Tamulevičiūtės dešimtukas… Vienas pirmųjų (jei ne pirmas – tingiu pasitikslinti) spektaklių buvo „Skapeno klastos“ (tokio francūzo Moljeraičio vaidinimas).
     Taigi: ir ko Jūs, Viktorai, į tą galerą sėdote?! Tskant, į partiją…
     P.S. „Valstybėje sudėtingiau“ ar ir Jūsų partijoje ganėtinai miglota?..
     P.P.S. Galima neatsakyti, nes iš patirties žinau: įsistojus į karvašūdį, labai ilgai smirda! Nei šampūnai, nei parfumai nepadeda…

     1. Jei nieko nemaišau, tai Jaunimo teatro versiją kažkada, labai senai stebėjau juodai-balto „Tauro“ ekrane. „Gyvai“ teko matyti Panevėžio J. Miltinio teatro interpretaciją – patiko.

      Pilną autodafé Kas? Kur? ir Dėl ko? aš mielai atlikčiau pas jus Pamūšyje prie šaltos sulos bokalo (vis dar turiu vilties išspręsti seną rebusą su tuo nelemtu akmeniu). O jei trumpai, gal tai ir skambės banaliai, į tą „š“ lipau dėl vietos „konservų“ komandos. Man patinka tie žmonės, jų pasaulėžiūra ir darbai.

 3. Argi taip sunku bent apytikriai nustatyti rastų žmogaus kaulų amžių? Tam nereikia nei radioaktyviosios anglies metodo, nei kitų šiuolaikinių priemonių. Tereikia patyrusio pataloganatomo ar teismo medicinos eksperto! Nejaugi tokių nėra Pasvalio ligoninėje?
  O jau tada, prašom: nors ir 10 versijų! Nuo Prūsijos pasiuntinio į Joganiškele iki sniego žmogaus liekanų netikėto suradimo…
  Menka pastaba versiologams: bolševikų partijai priklausė ne tik rusai, tad korektiškiau būtų vadavietę vadinti ne „rusų“, o „bolševikų“. Nors iki istorijos išmanymo man toli kaip iki mamuto ilties…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.