Press "Enter" to skip to content

KASP Vyčio apygardos 5-oji rinktinė minėjo 22-ąsias įkūrimo metines

Rinktinės kūrimosi ištakos prasidėjo 1991 metais, kai pirmieji savanoriai patriotiškumo vedami atėjo į Krašto apsaugos departamentą. Oficiali rinktinės įkūrimo data – 1991 m. balandžio 22 d., kai Krašto apsaugos departamento generalinio direktoriaus įsakymu įkuriama Panevėžio rinktinė.

Krašto apsaugos savanorių pajėgų (toliau – KASP) Vyčio apygardos 5-oji rinktinė bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir jų atstovais, nevyriausybinėmis, verslo ir visuomeninėmis kultūros, sporto organizacijomis, kariniais daliniais, dvasininkija, žmonių bendrijomis ir vietiniais gyventojais, organizuoja kultūrinę, sportinę ir visuomeninę veiklą, atstovaudama Krašto apsaugos savanorių pajėgoms  Panevėžio, Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio, Anykščių, Utenos, Zarasų miestuose ir rajonuose.

DSCF2569
Iškilmingoje rikiuotėje atiduodama pagarba vėliavų grupei.

Dabartiniu metu rinktinėje tarnauja daugiau nei 800 karių savanorių ir 100 etatinių darbuotojų. Dalis iš jų yra įgiję patirties tarptautinėse pratybose, bei tarptautinėse operacijose. KASP Vyčio apygardos 5-ąją rinktinę sudaro Rinktinės štabas, Štabo ir aptarnavimo kuopa ir 8 pėstininkų kuopos, iš kurių viena –  Pasvalio 503 kuopa.

Balandžio 20 d. anksti ryte Pasvalio 503 kuopos karių savanorių gausus būrys, šventiškai nusiteikęs, išvyko į Anykščius, kur vyko KASP Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 22- ųjų įkūrimo metinių paminėjimas. Renginyje dalyvavo KASP vadas – pulkininkas Romualdas Moldaris, Panevėžio įgulos dalinių atstovai, Anykščių m. savivaldos, policijos atstovai, Lietuvos Laisvės kovų dalyviai, PKT  kariai bei kariai savanoriai.

Šventinis 22-ųjų įkūrimo metinių paminėjimas prasidėjo KASP bigbendo ir karių eisena į Anykščių šv. Mato bažnyčią. Šv. mišias už karius ir Tėvynę Lietuvą aukojo Panevėžio įgulos kapelionas mjr. Virginijus Veilentas ir Anykščių klebonas Petras Baniulis. Pabaigoje išgirdome įspūdingą šventišką kūrinį vargonais, kurį atliko vargonininkas (buvęs aviacijos karys). Karininkų ir kuopų eisena, lydima bigbendo smagaus ritmo, žygiavo į Anykščių miesto aikštę. Iškilmingoje rikiuotėje išsirikiavo rinktinės kuopos su vėlukais: Panevėžio, Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio, Anykščių, Utenos, Zarasų.   KASP vadas plk. Romualdas Moldaris sveikino susirinkusius aikštėje, ir padėkodamas kariams savanoriams už pavyzdingą tarnybą, iniciatyvų pareigų vykdymą, Rinktinės 22-ųjų įkūrimo metinių proga įteikė padėkas ir kitus apdovanojimus.

DSCF2628
Rinktinės kariūnai, kuopų kariai su vėlukais

Rinktinės vadas, plk. ltn. Aurelijus Motiejūnas, dėkojo visiems kariams savanoriams už tarnybą, už jų įdėtą indelį ir pasiekimus Rinktinei: „Jūs, kariai savanoriai, esate ir būsite mūsų Rinktinės pagrindas, linkiu Jums visiems geros kloties, sveikatos,  stiprybės, ištvermės tarnaujant Tėvynei“.

Tęsiant kasmetinę tradiciją buvo išrinkta 2012 metų geriausia Rinktinės pėstininkų kuopa. Pereinamasis geriausios kuopos kardas buvo įteiktas Rinktinės 502 (Panevėžys) pėstininkų kuopos kariams.

Rikiuotės eigą vainikavo, kaip visada nepakartojamas Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos karių pasirodymas ir ne vienas miestelėnas kruptelėjo nuo nuaidėjusių garbės salvių miesto aikštėje.

Visi susirinkusieji buvo vaišinami kareiviška koše ir karšta arbata. Tikėjomės dar pamatyti ir kovingą, ekspresyvų žvalgų pasirodymą, kuris kasmet sukeldavo daug žiūrovų ovacijų, bet organizatoriai buvo numatę kitaip.

DSCF2634
503 kuopos kariai savanoriai

Šventinį koncertą kariams ir svečiams dovanojo Anykščių kultūros centro spalvingieji ir balsingieji meno kolektyvai (nuo vaikučių šokėjų iki solidžiojo vyrų ansamblio). Beje, vos tik įžengus į kultūros namus jau pasijauti kaip šventėje, nes labai jauku, modernu ir nauja. Po šventinės programos rinktinės vadas padėkojo Anykščių kultūros centro organizatoriams už programą ir šiltą priėmimą.

Į Pasvalio kuopą, kovo mėnesį atėjus naujam vadui vyr. leitenantui Robertui Steckui, kariai savanoriai sėkmingai dalyvauja mokymuose ir ragina norinčius prisidėti prie šio smagaus būrio. Jei turite noro ir galimybių atvykite  į Pasvalio miesto kuopavietę, būsite užregistruoti ir jums bus suteikta visa priėmimo informacija. Kreiptis galite Biržų g. 20 arba  tel. nr. (8 451) 51 465, 8 686 79 553.

Pasvalio 503 kuopos karys savanoris eil. V. Šeškienė

Komentuoti su „Facebook “

10 komentarų

 1. Piatras Piatras 13 gegužės, 2013

  Piatras – Magdalenai („gegužės 12, 2013 at 6:20 pm“, hmmm).
  Negaliu neatsakyti į neatsakytą (juolab, kad kažkas ten atsistojęs…).
  Apie pirkimus, pirkinius ir kt. piniginius santykius: a) paslaugos, kaip, beje, ir prekės yra apmokamos (jei kiltų abejonių, maloniai prašome kreiptis išaiškinimo į retsykiais šioje svetainėje pasirodantį tomą be džerio!); b) tiek kremavimas, tiek, tarkim, krūminio danties trijų kanalų gydymas yra p a s l a u g a; c) Kėdainiuse, suprantama, per įgaliotą asmenį, bus perkama kremavimo p a s l a u g a !! (idant Tamstai būtų aiškiau: visos žvaigždės yra karštos → Saulė yra žvaigždė → vanas, Saulė yra karšta…;
  pavyzdukas imtas iš pokario g i m n a z i j o m s ir progimnazijoms skirto „Logikos“ vadovėlio; kiek vėliau kažkas susiprotėjo, kad gimnazija – vergams skirta vieta pasisportuoti, todėl mokyklos vėl buvo pavadintos m o k y k l o m i s (plg. Sokrato mokykla, Marčiuliono krepšinio mokykla etc. etc.); juolab, kad jautrios mamytės ir pritingę tėvukai gvoltu ėmė šaukti, jog jų dukrytės ir sūniukai jau taaaaip perkrauti „programomis“, kas kažkokios ten „logikos“ būsimiesiams radžiams ir paksytėms nėra reikalingos… kažkodėl tie gvoltininkai pamiršdavo ir pamiršta, jog, tarkim, japoniukai mokslus kremta po 12 – 14 valandų per parą…) Čia – ne į „temą“.
  Dėl „prekės lietuviškos“. Kiba pamiršote tautos šauklių obalsius: pirk prekę lietuvišką; mes – drąsi tauta ir t. t, ir t. t . Jei jau kažkas kviečia būti drąsiu, tai ir perku lietuvišką prekę… Arba, kaip aptarėme, paslaugą… (žr. paguglinam paguglinam, Vikipedijoje randam – Kremacija… žėk ir Kėdainiai ten paminavoti…). A aišk?
  Jūsų pacituotas pasiskaitymas apie tris vyrus ir merginą – nėra nauja „tema“. Patikėkit: medikai studentai (fuksai) po pirmųjų praktinių užsiėmimų prozektoriume dar netokių istorijų pripasakoja… Ypač, grįžę iš „Rambyno“ ar „Trijų berželių“… (vilniškių analogas būtų „Tauro ragas“…). Tataigi.
  P. S. Temą galime ir užraukti, juoba uzurpavome smagiabūrio puslapį… Teisybės dėlei, vis dar laukiu iš anų kregždučių laiškučio ar bent pašto karvelių paburkavimo… (starleitiškai: ždu otvetą – kak solovej letą!).
  P. P. S. Labai prašom nepykti už tokį išsikėtojimą rašavietėje, nes ką tik grįžau iš Joniškėlio senosios pirties, dar Vorobjovo statytos – kas ten buvo, žino apie ką aš čia…
  P. P. P. S. Naujoje pirtyje, perdarytoje iš kepyklos, neturėjau garbės lankytis, nors to reikalo iniciatorę, šviesios atminties Genutę Tekutytę labai ir labai uvažuoju!

  • Magdalena Magdalena 13 gegužės, 2013

   Iš Jūsų pusės labai gražu, kad atsakote į klausimą. O aš galvojau, kad ta skarbonkę reikia pirkti. Na, visa kita aišku, kaip dieną. Kas dėl pasiūlymo keisti temą, tai pasiūliau grynai savanaudiškais tikslais(kad naktį nepradėčiau sapnuoti košmariškų sapnų).
   Kodėl Jūs sakote, kad galima kreiptis išaiškinimo apie paslaugas į retsykiais šioje svetainėje pasirodantį tomą be džersio. Aš gan dažnai matau. Net šiuo metu galite į jį kreiptis. Jis nuo A iki Z išaiškins, kodėl verta pirkti internetu. Net užsienyje nelabai verta, nes tai pirkimas pusiau katės maiše. Užsienyje būdama buvau užsisakiusi prekę iš Vokietijos. Pristatė 1 dieną prieš mano išskridimą. Prekė buvo su nedideliu defektu. Ko nebūtų atsitikę, jei būčiau pirkusi iš parduotuvės. Dabar kiekvieną kartą akis bado tas defektas, nes gerai nepriglunda prie rankos.
   Kad griauti, tai griauti viską iš peties, kad iš sovietmečio laikų neliktų net prisiminimo. Sugriovė pramonę, žemės ūkį, o pakeisti pavadinimą mokyklos į gimnaziją – zuikio juokas. Deja, tinkamų mokymo programų nesugeba įdiegti.
   Studijų laikais teko gyventi viename bute(gretimame kambaryje) su med.sesutėmis iš klinikų. Dirbo neurochirurginiame skyriuje. Kai jos pradėdavo pasakoti, tai mes su drauge raitydavomės iš juoko. Niekaip nesuprasdavome, kur anekdotas, o kur tiesa.
   P. S. Nesupratau, kodėl apie Genutę Tekutytę(ją ir jos seserį gerai pažinojau) išsireiškėt „šviesios atminties“?

   • Piatras Piatras 13 gegužės, 2013

    Nesijuokim , juoba „nesiraitykim“ iš medikų darbo… Bo gali suriesti tokie nemalonumai, kad nebepadės nei mišios, nei raganų siūlomi druskos pakeliai…
    Apie tas, kurias pažinojote: ┼ Genutė – TEN, o kur Elena – nežinau.

    • Magdalena Magdalena 14 gegužės, 2013

     Ačiū už info. Taip ir supratau dėl Genutės.
     P. S. Jaunystėje negalvojama apie surietimus ir ligas. Beje, visi pasakojimai buvo daugiausia apie pacientus.

 2. Eilinė Magdalena Eilinė Magdalena 9 gegužės, 2013

  Jeigu smagumo dar pakanka, tai drąsiai dar tiksite. Kur Jūs matėte, kad kas nors pirktų katę (na, šiuo atveju katiną) maiše. Pirmiausia būsite iš visų pusių apžiūrėtas, suteikta informacija, o tada būsite įrašytas aukso raidėmis į kontorinę knygą.
  Smagaus būrio smagumai pasireiškia įvairiai (vienam viena būna smagu, o kitam kita). Tai bendradarbiavimas su įvairiais valstybininkais pvz. Matulu, Rasyte ir t.t., organizuojama įvairiausia veikla, pradedant kultūrine, baigiant visuomenine. O kur dar koncertai…
  Pardon, kad pradėjau iš kito galo.
  Sėkmės kuopavietėje (nemaišyti su kapaviete).

  • pIAtras (starleitas) → eilinei pIAtras (starleitas) → eilinei 11 gegužės, 2013

   Vaikelėl, kvietkeli mūsų, kapavietę jau turiu: Kėdainiai → kas liko toj konservų dėžutėj – ant Mūšos vandens išpūst, geidautina Stipinų kaimo platumose! (nuo Skalių kalno – nevalna (!!!), bo bus prastas precedentas: rajono valdžia ir taip ten sanitarinių normų reikalavimų neužtikrina, o čia dar kiekvienas glušas sugalvos vandenis teršti ir palydintieji papierą ims ant kūlynų mėtyti…).
   P.S Iš smagios kuopos jokių smagių gyvybės ženklų dar nesulaukta! Kantrybė – viena iš lietuviško medžiotojo ir aborigenų tykotojo savybių…

   • Magdalena Magdalena 11 gegužės, 2013

    Žinai, ąžuolėli, visų pirma, tai dabar dauguma važiuoja į Lenkiją arba Rygą, o ne į Kėdainius. Antra, vienos parapijos kunigas Jonas Jonuška rašo viename rajoniniame laikraštyje: kremuojant, kunigas negali dalyvauti apeigose, nes tai yra netikėjimas prisikėlimu. Bet jeigu tai daroma kitu sumetimu, pvz., tiesiog nėra palaidojimo vietos, tai problemų nekyla.“ Kodėl iš tos skarbonkės neišpūsti virš Baltijos jūros? Kaip įdomu būtų skraidžioti, o paskui plaukioti po Baltiją.
    Kas dėl smagios kuopos, Jūs visiškai kantrybės neturite. Dabar jie smagiai pradeda ruoštis 23 – iosioms įkūrimo metinėms…

    • Piatras Piatras 12 gegužės, 2013

     Atrašau eilinei Magdalenai.
     Dėl pečiaus vietos: kur arčiau, kur pigiau… Kėdainiai – „pirk prekę lietuvišką…“!
     Dėl katalikų kunigų… Esu cicilikuojantis arba, galim ir kitaip, išpažįstu Dievą Perkūną ir Motiną Gamtą, todėl tarpininkai kaip ir nereikalingi… Ir dar su suknelėmis! (ar priminti Volterą?).
     Dėl Baltijos… Pataikėt, čia mano žydra svajonė, ale artimieji pareiškė: guzą gausi, brangu samdyti „vertaliotą“ dulkių barstymui (,,dulke buvai – dulke ir virsi“)! Juolab, kad šitos technikos kaip ir stinga ant Lietuvos
     (pamenu: vienas nupikiravo Platelių ežero dugno apžiūrėti, nežinau, kaip ten Fredos reikalai su p. Borisovo „strekozom“, nežinau, kaip ten mūsų garbi KAM – pirks ar nepirks naujos technikos, turint omenėj, kad kolegos ministrai nelabai nori pinigyčiais dalintis… čia apie sraigtasparnius utaruojam).
     Tad tiks ir Mūšos tiltas, tas buvęs siauruko gelžkelio, prie Švobiškio. Reikia tik atitinkamos krypties vėjo (mistralio, suprantama, nesulauksi, Mūšos kalnai, apaugę laukinėmis braškėmis, per žemi, nors pats vėjo
     pavadinimas – akurat „į temą“… („pagavot kampą“? jei ne, skaitykit urbonaites…). Pasitenkinti teks lietuvišku vakariu – nuo užtvankos link technikumo!
     P. S. Mažas neaiškumas Jūsų tekste: „dauguma važiuoja“ ar daugumą veža??.

     • Magdalena Magdalena 12 gegužės, 2013

      Ką čia su Jumis pasiginčysi. Juk Jūs teisus, kaip visada. Tik man vienas klausimas atsistojo prieš akis. Jūs rašote: „Kėdainiai – „pirk prekę lietuvišką…“! Ką ten ruošiatės pirkti?
      Tą Jums kilusi mažą neaiškumą galima išrišti, aišku, kad daugumą veža.
      Prisiminiau gerokai anksčiau skaičiau laikraštyje straipsniuką apie vieną morgą, kur atliekamos teismo ekspertizės. Ten per naktį budėdavo sargas. Pas tą sargą įjunko ateiti pasišildyti alkoholikas. Vieną vakarą buvo ten 4 lavonai (iš jų viena mergina buvo po avarijos, sužalota) ir eilinį kartą atėjo pasišildyti tas alkoholikas. Abu su sargu tol „šildėsi“, kol sargas neatlaikęs užmigo. Tam pasidarė nuobodu, visus 4 lavonus susodino prie stalo, įdėjo į rankas kortas ir išėjo. Ryte 6 val. atėjusi valytoja, pamačiusi tokį vaizdą, nukrito vietoje (plyšo širdis).
      P.S. ko gero laikas pakeisti temą.

 3. Piatras Starleitas Piatras Starleitas 9 gegužės, 2013

  Sudominote, sudominote…
  Bet, prieš apsisprendžiant būti ar nebūti, maloniai prašau paaiškinti: a) kuo pasireiškia „smagaus būrio“ smagumas?; b) ar būsiu p i r m a užregistruotas ir tik po r e g i s t r a c i j o s man bus suteikta priėmimo informacija ar atvirkščiai – gausiu informaciją ir po to mane įrašys į kontorinę knygą?; c) iki kokio amžiaus priimate į smagią kuopą: man – arti 70, bet smagumo dar pakanka…
  Ačiū.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.