Pradedamas rengti Joniškėlio miesto bendrasis planas

Informuojame apie pradėtą rengti Joniškėlio miesto teritorijos bendrąjį planą.

Planavimo organizatorius: Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys. 

Planavimo organizavimo pagrindas: Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 20 d. sprendimas Nr. T1-35 ir Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 3 d. sprendimas Nr. T1-93.

Plano rengėjas: UAB „Kadoro konsultacijos“.

Planuojama teritorija: Joniškėlio miesto teritorija.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:

1. Suformuoti Joniškėlio miesto teritorijos vystymo erdvinę koncepciją, nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus.

2. Tobulinti susiklosčiusią Joniškėlio miesto teritorijos struktūrą, vystyti jos urbanistinę sistemą.

3. Parengti Joniškėlio miesto teritorijos tvarkymo reglamentą.

4. Nustatyti planuojamos teritorijos užstatymo aukščio ir intensyvumo parametrus.

5. Plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą.

6. Identifikuoti teritorijas komunikacinių koridorių plėtrai.

7. Numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą ir integravimą į gyvenamąją aplinką.

8. Formuoti bendrojo naudojimo želdynų sistemas.

9. Nustatyti pagrindines tikslines žemės naudojimo paskirtis.

10. Išlaikyti Joniškėlio miesto socialinio, ekonominio ir ekologinio vystymo pusiausvyrą, formuoti sveiką ir harmoningą infrastruktūros ir kitų veiklos sričių plėtrą.

Bendrojo plano rengimo metu bus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas.

Finansavimas: Projektas finansuojamas Europos Sąjungos programų bei Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis pagal 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos Lietuvai Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, kurią bendrai finansuoja Europos socialinis fondas, prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę Nr. VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“.

Pasiūlymai: Pasiūlymus dėl Joniškėlio miesto bendrojo plano rengimo teikti planavimo organizatoriui Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys, tel. (8 451) 54 101, faks. (8 451) 54 130, el. p. rastine@pasvalys.lt) arba rengėjui – UAB „Kadoro konsultacijos“ (Debesijos g. 3-17, Vilnius), projekto vadovas architektas Laurynas Byla, tel. 8 618 07 879.

Pasiūlymus dėl Joniškėlio miesto bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumento rengimo teikti planavimo organizatoriui Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys, tel. (8 451) 54 101, faks. (8 451) 54 130, el. p. rastine@pasvalys.lt), arba rengėjui – UAB „Kadoro konsultacijos“ (Debesijos g. 3-17, Vilnius), projekto vadovas architektas Laurynas Byla, tel. 8 618 07 879.

Šaltinis: www.pasvalys.lt

Komentuoti su „Facebook “

4 komentarai

 • Trolis Mumis***

  ***nepainioti su interneto troliais, nors pasvaliečiams riteriams su krivūlėmis gali pasivaidenti ir taip…
  —————————————————————
  Nejaukiai nustebau, nes vakar p. Viktoras į gana neutralią „kritiką“ greit sureagavo, o štai į tuos tris „Kas daros?“ klausimus atsakymo kaip nėr, taip nėr… Kaip teatras, anot vieno rusų vaidylos ir reformatoriaus (beje, irgi labai mylėjusio Čechovą!), prasideda nuo rūbinės, taip ir mūsų pilka kasdienybė yra surišta sumazgyta su savivalda: ar seniūnaičiu, ar seniūnu, ką jau ten bekalbėti apie savivaldybės tarybos narius… (kadaginių, auksinių etc. krivūlių riteriai savo didybe iš viso žmogeliui gali atimti kalbos dovaną…).
  Vis gi geidžiu būti suprastas: p. Stanislovaitis neginčyjamai yra Joniškėlio siela, „deimančiukas“, išvaręs ir vis platinantis gilią krašto kultūros ežią, kad gal jam atsakyti pilkam žmogučiui ir spėkų pristigo?.. Nors vis tiek kirba nuomonė: bent minimaliai valdžia su žmonėmis turi
  kontaktuoti…
  Paklausiau, neatsakė, bėda menka: internetas viską žino!
  BENDRA PROJEKTO VERTĖ – 556418, 85 Lt! (skirtas finansavimas – 472956 litai ir dar 2 (du) centai!! VEIK PUSĖ MILIJONO popieriniams stalo darbeliams, užbaigtiniems iki šv. Kalėdų (ne graikiškų!). Pons Viktorai mielasai! Ar dar nepamiršot aritmetikos? PUSĖ MILIJONO!!! O Jūs džiaugiatės, gavęs 15000 gatvių duobių remontui… Pasižmonėkit, prašom, interneto platybėse: tarkim, „Širvintų krašto“ 2011 – 01 – 08 informacija „Planas padarytas, pinigai išleisti, o kam nauda“ (beje, širvintiškiai sugebėjo „įsisavinti“ TIK 75 tūkst. Lt…), pasidomėkit Vilkaviškio rajono Kybartų miesto bendrojo plano „koncepcijos 2012 – 2032 m. rengimo stadija“, malonėkit susipažinti su atitinkamų savivaldybių administracijų direktoriais, projektų vadovais bei planų rengėjais – gal tada Jūsų humanitariniame mąstyme rasis fizikiniai išlydžiai, padėsiantys susivokti, „kas daros?“… Kas daros su Europos struktūrinių fondų pinigėliais, kas daros su neatsakingai švaistomomis savivaldybių biudžetų lėšomis?!? Šios svetainės skaitytoja p. Lina neseniai rašė: „…žinau, jog rajonų vadovai ne visada gali paveikti tai ir atsakyti už tai, ką sumano ar daro šalies valdžia sostinėje“ Argi? Viskas prasideda „vietose“ ir, nors sakoma, kad žuvis pūva nuo galvos, tačiau ir uodegos kvapelis ne ką malonesnis…
  Tataigi, pons Viktorai. Cituoju Jūsų kovo 23 d. mintį: „Mes visa tai tiesiog užmiršome. Mes tai pardavėme už sotesnį kąsnį, už pašalpą, už dešrą…“ Prie šių tiesos žodžių nieko nebegaliu pridurti… Gal tik tai: jei toje „cifroje“ – 472956, 02 Lt kablelis yra teisingai padėtas, tada čia jau ne „profesionalių žurnalistų“ reikalas, o atitinkamų specialistų ar net specialių tarnybų…
  P. S. Keletą metų yra tekę susidurti su aplinkosauga. Tarkim, ano amžiaus 8 dešimtmety teko „skaičiuoti“ kiek viena gamykla utilizuos liuminescencinių lempų (mat, Hg!) 2050 metais… Tokia brandaus socializmo „statistika“ jau tada atrodė graudžiai juokinga! Gi šiandien „centras“ Pasvalys su rimčiausia mina sako: „Pasiūlymus dėl Joniškėlio miesto bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumento rengimo teikti…“ Absurdo teatras: BENDRASIS PLANAS tai DAR nepagimdytas, apie kokias PASEKMES kalbame, garbusis Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriau?..
  P. P. S. Jūs, p. Viktorai, penkiolika kartų skaitėte Čechovo „Vyšnių sodą“ (kaip aktoriui – saviveiklininkui tai labai pagirtina!); aš gi vis dažniau pasklaidau Dž. Orvelo „Gyvulių ūkį“…

  Tuos tris klausimus gerb. Viktorui uždaviau

  Atsakyti

  • Viktoras

   Savo laiku literatūros pamokoje sukurpiau labai smagų rašinėti apie orvelišką kiaulių lygybę. Deja, bet gavau tik 3 (penkiabalėj sistemoj)… Ne todėl, kad rašinys būtų blogas, tiesiog tema buvo, berods apie Brisiaus galą ar kažkas panašaus. Aš gi ką tik buvau „grįžęs“ iš Okeanijos su Didžiuoju broliu ir kiauliško socializmo, ir labai jau knietėjo apie tai parašyti…
   Su metais realybėje teko patirti tai, kad kai kurios kiaulės yra lygesnės už kitas… Tad dabar man daug mielesni Muminuko tėčio memuarai…

   Visgi, nedaužydamas savęs į krūtinę, pažadu pasidomėti kas slypi už tų nulių ir kokie vasiukai numatomi mūsų Joniškėlyje.

   P.S. Klausimas „ne į temą“: gal turite kokios medžiagos apie Joniškėlio mirties batalioną, Joniškėlio partizanus ir aplamai Nepriklausomybės kovas mūsų krašte 1918-1919 m. )P. Gudelio ir Aničo veikalus turiu). Kadangi liepos 19 žadam atkurti to meto įvykius svarbi kiekviena smulkmena. Ačiū!

   Atsakyti

 • Printemps - Kas daros?

  Gerbiamasis skaitykit, kad Jums jau pateikti visi dominantys duomenys. Turbūt nėra svarbiausia, koks skiriamas finansavimas. Koks bebūtų finansavimas, iš tų rėmų stengiamasi neišeiti. Mane tokiais atvejais sudomina pats projektas, kurį perskaičiavus realiomis kainomis, nežinai ar juoktis ar verkti. Net tarybiniais laikais, kai buvo beveik stabilios kainos, pasikapsčius po tokį projektą ir atliktų darbų aktus, stebindavo statybininkų išradingumas.
  O čia pvz. gatvių danga, kuri gali būti normalaus storio ir plonesnė ir etc. Tokiu atveju susidaro galimybė nekokybiškiems darbams.ir nekokybiškų medžiagų panaudojimui.

  Atsakyti

 • Kas daros?

  Nesvietiškai susidomėjau šiuo planu, todėl primygtinai prašau gerb. redaktoriaus ir Pasvalio rajono savivaldybės tarybos nario pono Stanislovaičio atsakyti į keletą ekspromtu kilusių klausimų, atsakymai į kuriuos padės man geriau susivokti, kaip bus „išlaikoma Joniškėlio miesto socialinio, ekonominio ir ekologinio vystymo pusiausvyra, formuojama sveika ikr harmoninga infrastruktūros ir kitų veiklos sričių plėtra“…
  Taigi:
  1. Kokia yra bendra projekto vertė pinigine išraiška? Koks finansavimas skiriamas projektui, kokia ES dalis?
  2. Ar buvo skelbtas projekto rengėjo viešas konkursas? Pagal kokius kriterijus pasirinkta UAB „Kadoro konsultacijos“?
  3. Ar projekto vadovas turi galiojantį atestatą? Kokia jo patirtis analogiškuose projektuose?
  Pradžiai tiek. Sulaukęs atsakymų, tikrai pratęsiu diskusiją šiuo svarbiu joniškėliečiams klausimu. /Plg. kažkada domėjausi ką tik pradėtu projektu „Joniškėlio miestelio susisiekimo sistemos rekonstravimas (2007 – 2008)/, kurio bendra vertė – 6, 336 milijono litukų… Atsakymo nesulaukiau, tačiau tegu projektą „įgyvendinę“ negalvoja, kad gali pasislėpti už 3 „punktų“, gatves matuodami ilgio vienetais (km), takus – ploto (m²) ir kažkokia automobilių stovėjimo aikštele…
  Tiek jau to. Nauji metai – nauji ratai! Gal šis projektas bus įgyvendinamas skaidriau? Iki 2014 – 12 – 10 dar yra gražaus laiko. Jeigu pats diskutuoti nevaliosiu, sakau, gal man padės koks profesionalus žurnalistas iš stambesnio nei vietinis „Darbas“ spaudos „organo“…
  P. S. Pridursiu dar, kad čia išklotiems terminams , pvz. „erdvinė koncepcija“, „komunikacinių koridorių plėtra“ ir
  pan. suprasti mano išsilavinimas per prastas, todėl progai pasitaikius užvažiuosiu į seniūniją gyvam pokalbiui ir pasiaiškinimui…

  Atsakyti

Ką apie tai galvoji

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.