Etikos komisijos sprendimas

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJA

SPRENDIMAS DĖL PRIPAŽINIMO PADARIUS LIETUVOS VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KODEKSO PAŽEIDIMĄ

2017 m. kovo 15 d.

Nr. EKS-15/17

Vilnius

Visuomenės informavimo etikos komisija (toliau – Komisija) n u s t a t ė:

Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainėje yra skelbiama, jog Viktoras Stanislovaitis yra Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų atstovas Pasvalio rajono savivaldybės taryboje. Interneto portale joniskelis.lt nurodoma, jog Viktoras Stanislovaitis yra šio portalo redaktorius, o portale darbs.lt — jog jis yra šio portalo ir laikraščio „Darbas“ vyriausiasis redaktorius.

Komisija kreipėsi į Viktorą Stanislovaitį Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainėje nurodytu jo el. paštu, prašydama pateikti paaiškinimus dėl galimo Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso (toliau – Kodeksas) 23 straipsnio reikalavimų pažeidimo, tačiau jokio atsakymo negavo.

Komisija k o n s t a t u o j a:

Pagal Kodekso 23 straipsnį žurnalistai, vykdydami savo profesinę veiklą, neturi teisės prisiimti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui ir skleidėjui. Žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje. Pagal Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (toliau – įstatymas) nuostatas interneto portalai joniskelis.lt, darbs.lt ir laikraštis „Darbas“ laikytini visuomenės informavimo priemonėmis, o jų redakcijos – viešosios informacijos rengėjais. Pagal įstatymo 2 straipsnio 89 dalį žurnalistas – fizinis asmuo, kuris profesionaliai renka, rengia ir teikia medžiagą viešosios informacijos rengėjui ir (ar) skleidėjui pagal sutartį su juo ir (ar) yra žurnalistų profesinės organizacijos narys. lnterneto portalo, laikraščio redaktorius redaguoja portale, laikraštyje skelbiamą informaciją ir (ar) priima galutinį sprendimą dėl jos paskelbimo, t. y. rengia medžiagą viešosios informacijos rengėjui, todėl yra laikytinas žurnalistu ir jam taikytini visi Kodekso žurnalistams keliami reikalavimai.

Kodekso 23 straipsnio pažeidimo pripažinimui pakanka fakto, jog žurnalistas, vykdydamas savo profesinę veiklą, tuo pačiu metu dirba valstybės arba vietos valdžios institucijoje, dalyvauja kurios nors politinės partijos veikloje, konstatavimo, nepriklausomai nuo šio žurnalisto renkamos ir rengiamos informacijos pobūdžio. Viktoras Stanislovaitis yra interneto portalo joniskelis.lt redaktorius bei interneto portalo darbs.lt ir laikraščio „Darbas“ vyriausiasis redaktorius ir tuo pačiu metu – Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narys, atstovaujantis Tėvynės sąjungai – Lietuvos krikščioniams demokratams, todėl darytina išvada, jog tokiais savo veiksmais jis pažeidžia Kodekso 23 straipsnio reikalavimus.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo istatymo (Žin., 1996, Nr.71-1706; 2006, Nr.82-3254; TAR, 2014, Nr. 2014-18935) 461 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktais, 6 dalimi, Komisija n u s p r e n d ž i a:

1. Pripažinti, jog Viktoras Stanislovaitis, būdamas interneto portalo joniskelis.lt redaktoriumi, interneto portalo darbs.lt ir laikraščio „Darbas“ vyriausiuoju redaktoriumi ir tuo pačiu metu – Pasvalio rajono savivaldybės tarybos nariu, atstovaujančiu Tėvynės sąjungai Lietuvos krikščioniams demokratams, pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, vykdydami savo profesinę veiklą, neturi teisės prisiimti jokių kitų įsipareigojimą, išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui ir skleidėjui ir, jog žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje.

2. Įpareigoti interneto portalų joniskelis.lt, darbs.lt ir laikraščio „Darbas“ redakcijas paskelbti šį sprendimą atitinkamai portaluose joniskelis.lt, darbs.lt ir laikraštyje „Darbas“.

Šis sprendimas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Pirmininkė Vaiva ŽUKIENĖ

Komentuoti su „Facebook “

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.