Browsing Category:

Parapija

Kviečiame į Joniškėlio parapijos ir bažnyčios jubiliejus

Šiais metais  Joniškėlio Švč. Trejybės parapijai sukanka 260 metų (įkurta 1752 m.), o Joniškėlio švenčiausios Trejybės bažnyčiai  – 220 metų (Benedikto Karpio pastatyta 1792 m.).…

Mirė kunigas Stasys Zubavičius

Kaip praneša Lietuvos naujienų agentūros, gruodžio 24 d. vakare, Panevėžio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje, iškart po Piemenėlių mišių, mirė iš Joniškėlio krašo kilęs…

Skirta parama Joniškėlio parapijai

Šiandien posėdžiavusi Pasvalio rajono savivaldybės taryba Joniškėlio Švč. Trejybės parapijai skyrė 8 tūkstančius litų. Šios lėšos bus naudojamos Carito valgyklos šildymo sistemos rekonstrukcijai ir parapijos…

Žolinės atlaidai

Mildos Stanislovaitytės foto reportažas iš Žolinės atlaidų šventės Joniškėlio šv. Trejybės bažnyčioje.

Klebono Ričardo Banio kunigystės dešimtmetis.

Rugpjūčio 12 d. Joniškėlio parapijos klebonas Ričardas Banys  mini  kunigystės dešimtmetį. Po šventų Mišių R. Banį sveikino parapijiečiai, miestelio jaunimas, choristai. Joniškėlio miesto svetinės skaitytoju…

Sutvirtinimo sakramento teikimo šventė (VIDEO)

Šių metų liepos 2 d. Joniškėlio šv. Trejybės bažnyčioje buvo teikiamas Sutvirtinimo sakramentas jaunimui, kuriuos tam visus metus nuoširdžiai ruošė klebonas Ričardas Banys. Sutvirtinimą teikė…

Akimirkos: Pirmos Komunijos šventė

Kaip ir kiekvienais metais, šiemet gegužės 29 d., Joniškėlio Šv. Trejybės bažnyčioje  vyko Pirmosios Komunijos šventė. Izabelės Bagužytės foto reportažas. (daugiau…)