Prisiminti medžiais virtę broliai

„Naktį visus pažadino beldimas. Mamytė atidarė duris. Jie buvo trise. Skubiai buvo uždangstyti langai, uždegta šviesa, ant stalo padėta maisto….

Istorijos paveldas vienai dienai sugrįžo į Joniškėlį

Daugiau nei prieš du šimtus metų Vilniaus universitetas, vykdydamas dvarininko Igno Karpio testamentą (apie jį savo poemoje „Ponas Tadas“ mini…

Vilniaus universiteto bibliotekos diena Joniškėlyje

Vilniaus universiteto biblioteka švenčia savo 445 metų sukaktį. Bibliotekos jubiliejaus ir Etnografinių regionų metų proga įgyvendinamas projektas, orientuotas į senojo…

Neegzistuojančio dienoraščio įrašai (III dalis)

1 dalis 2 dalis „Šiandien kartu su suaugusiais vyrais ėjome kasti duobių šalia Trakelio miško. Mus lydintys ginkluoti lietuviai vis…

Neegzistuojančio dienoraščio įrašai (I dalis)

2 dalis 3 dalis „Mes visi sėdėjome vienoje klasėje: pirmokai, antrokai, trečiokai. Sesutei Šeimei nelabai sekėsi matematika, o aš beveik…

Paminėtos 96-osios bolševikų išvarymo iš Aukštaitijos metinės

Mes labai dažnai pamirštame kertinius savo istorijos faktus. Pamirštame tai, kas turėtų būti mūsų gyvenimo, pasaulėjautos ir pasaulėžiūros pagrindu. Lietuvos…

Iš nebūties sugrįžęs siaurukas

  Ar kada esate pagalvoję, koks didelis pasaulis gali sutilpti mažame kartono lapelyje, kuriame su adatomis išspaustas nesuprantamas ornamentas? Kas…

LRT kultūra“ kanale – laida, skirta Joniškėlio Karpių dvarui

„LRT kultūra“ kanalu jau ne pirmas sezonas transliuojama laida „Kultūros savanoriai“, skirta provincijos kultūrai. Žurnalistė Ingrida Daraškevičiūtė pasakoja apie garsius…

Departamentas žadėjo ne bausti, o padėti

Praėjusią savaitę mūsų rajone lankėsi Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė ir šio departamento Panevėžio teritorinio padalinio vedėjas Arūnas Umbrasas. Jau…

„Baltijos kelias“ joniškėliečių akimis

Baltijos kelias – 650 km ilgio susikibusių žmonių grandinė, 1989 m. rugpjūčio 23 d., minint 50-ąsias Molotovo-Ribentropo pakto, panaikinusio Baltijos…

Marija Joana Karpienė

Я встретил вас — и все былое В отжившем сердце ожило; Я вспомнил время золотое – И сердцу стало так…

Kaip bitė subinėj

Balandžio 10 dieną Pasvalio krašto muziejuje vyko mokslinė konferencija „Tarm kalbančiaja stiprybe“, skirta Tarmių metais. Jos metu Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės…

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė

Rašytoja, publicistė, visuomenės veikėja Gabrielė Petkevičaitė gimė 1861 m. kovo 18 (30) dieną Puziniškyje (Panevėžio raj.) inteligentų bajorų šeimoje. Rašytojos…

Karpių dvaro legendos laidoje „Brydės“ (video)

Siūlome pasižiūrėti 2013 m. vasario 23 d.  per BTV transliuotos laidos„Brydės“, kurioje buvo toliau  pasakojama Joniškėlio Karpių dvaro istorija, vaizdo…

Joniškėlio respublika – trumpai

1918 02 16 – Lietuvos Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės aktą, skelbiantį, kad Lietuvos Taryba atskiria Lietuvą nuo visų valstybinių ryšių,…

„Brydėse“ Karpių dvaro istorijos vingiai (VIDEO)

Siūlome pasižiūrėti 2012 m. gruodžio 22 d.  per BTV transliuotos laidaidos„Brydės“, kurioje buvo pasakojama Joniškėlio Karpių dvaro istorija, vaizdo įrašą….

Šuniškai pjovėsi

Joniškėlio valšč. Nartaikių km. Ūkininkas N. gėrė pas kaimyną vardines. Begerdami susiginčijo su p. G. dėl kelio. Ginčas virto barniu,…

Kitoks pasaulis: Gaisrininkų draugijos 1931 m. ataskaita

Vietos Savanorių Gaisrininkų Draugija, įsisteigusi 1927 metais nors prie sunkių sąlygų parodė daug iniciatyvos viešam Joniškėlio  gyvenime. Be savo tiesioginių…

Kitoks pasaulis: Sugavo du “Rickus”, o kokie keturi pabėgo

Tęsiame rubriką „Kitoks pasaulis“, kurioje publikuojame  straipsnius iš įvairių Lietuvos laikraščių ir žurnalų leistų  XX amžiuje. Joniškėlio apylinkėje keliose vietose…

Kitoks pasaulis: Dvare pražydo „Jucco aloefolio variegata“

Pradedame naują rubriką „Kitoks pasaulis“, kurioje bus publikuojami straipsniai iš įvairių Lietuvos laikraščių ir žurnalų kurie buvo leidžiami  XX amžiuje….

Prancūziškas seno parko valsas…

Esu keistuolis pasakojantis žmonėms apie pasaulius, kurių labai senai nebėra. Kiekvieną dieną aš rodau prašalaičiams tuščias erdves, kurias bandau užpildyti…