geras 01-10

5a klase
 [^]  Pirmadienis Antradienis Treèiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
2011-2012 anglu k.-5a
SimoliunaiteJustina-ang
 
daile 5a
Razmiene Laisvute-dai
k-27
lietuviu 5a
k-33
Vaisniene Jurgita-lietuviu
muzika 5a
k-30
Giedraitiene Jolanta-mu
zmogaus sauga-5a
Urbonaviciute Angele-gm-zm-che
 
2 pamoka matematika 5a
k-22
Petraitiene Janina-mat
tikyba/etika 5ab
5b klase
Snicoriene Jolanta-eti-che
Giedraitis Eugenijus-tikyb
k-42
anglu k.-5a
SimoliunaiteJustina-ang
 
lietuviu 5a
k-33
Vaisniene Jurgita-lietuviu
lietuviu 5a
k-33
Vaisniene Jurgita-lietuviu
3 pamoka istorija 5a
k-34
Giedriene Virginija-ist
kk 5a
Balciauskas Zenius kk
k-SS (sale)
technologijos 5a
Bieliauskiene Ligita-dar
k-13(m)
k-14(dk)
Zilys Vytautas-dar
istorija 5a
k-34
Giedriene Virginija-ist
matematika 5a
k-22
Petraitiene Janina-mat
4 pamoka it 5a
Vasileviciute Vida-maIT
k-32
Jonusauskas Audrius-inf
k-38
lietuviu 5a
k-33
Vaisniene Jurgita-lietuviu
matematika 5a
k-22
Petraitiene Janina-mat
lietuviu 5a
k-33
Vaisniene Jurgita-lietuviu
5 pamoka gamta ir zmogus 5a
k-43
Snicoriene Jolanta-eti-che
matematika 5a
k-22
Petraitiene Janina-mat
gamta ir zmogus 5a
k-43
Snicoriene Jolanta-eti-che
anglu k.-5a
SimoliunaiteJustina-ang
 
kk 5a
Balciauskas Zenius kk
k-SS (sale)
6 pamoka kk 5a
Balciauskas Zenius kk
k-SS (sale)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 pamoka  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 pamoka  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.15 2018.10.04 12:16

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai