geras 01-10

6a klase
 [^]  Pirmadienis Antradienis Treèiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
2011-2012 kk 6a
Venckuviene Danguole-kk
k-SS (sale)
lietuviu 6a
k-33
Vaisniene Jurgita-lietuviu
matematika 6a
Vasileviciute Vida-maIT
 
lietuviu 6a
k-33
Vaisniene Jurgita-lietuviu
kk 6a
Venckuviene Danguole-kk
k-SS (sale)
2 pamoka anglu k.-6a
Garbstiene Ruta-ang
Valuntiene Asta-an
k-21
k-37
matematika 6a
Vasileviciute Vida-maIT
 
anglu k.-6a
Garbstiene Ruta-ang
Valuntiene Asta-an
k-21
k-37
matematika 6a
Vasileviciute Vida-maIT
 
muzika 6a
k-30
Giedraitiene Jolanta-mu
3 pamoka informatika 6a
k-32
k-38
Jonusauskas Audrius-inf
Vasileviciute Vida-maIT
geografija 6a
Alisauskiene Lilijana-geo
k-18
geografija 6a
Alisauskiene Lilijana-geo
k-18
gamta ir zmogus 6a
Urbonaviciute Angele-gm-zm-che
 
lietuviu 6a
k-33
Vaisniene Jurgita-lietuviu
4 pamoka istorija 6a
k-34
Giedriene Virginija-ist
etika/tikyba-6a
Snicoriene Jolanta-eti-che
Giedraitis Eugenijus-tikyb
k-42
rusu k-6a
Cibulskiene E.-ru
k-31
k-35
Baniene Audrone-rus
daile 6a
Razmiene Laisvute-dai
k-27
istorija 6a
k-34
Giedriene Virginija-ist
5 pamoka lietuviu 6a
k-33
Vaisniene Jurgita-lietuviu
gamta ir zmogus 6a
Urbonaviciute Angele-gm-zm-che
 
technologijos 6a
Bieliauskiene Ligita-dar
k-13(m)
k-14(dk)
Zilys Vytautas-dar
lietuviu 6a
k-33
Vaisniene Jurgita-lietuviu
rusu k-6a
Cibulskiene E.-ru
k-31
k-35
Baniene Audrone-rus
6 pamoka matematika 6a
Vasileviciute Vida-maIT
 
anglu k.-6a
Garbstiene Ruta-ang
Valuntiene Asta-an
k-21
k-37
SEU-6a
k-19
Kalpakova Vitalija-SEU
 
 
 
7 pamoka  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 pamoka  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.15 2018.10.04 12:16

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai