geras 01-10

Cibulskiene E.-ru
 [^]  Pirmadienis Antradienis Treèiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
2011-2012 rusu kalba-III
Mosteikaite Meda
k-31
Arcimaviciute Evelina
Arcimaviciute Fausta
Drilingis Gediminas
Kancleryte Augustina
Palilionyte Gerda
Reifas Airidas
Slekta Jonas
///// rusu-lIb
k-31
IIb klase
///// rusu k.-Ia
k-31
k-35
Ia klase
Baniene Audrone-rus
2 pamoka rusu k-7a
7a klase
k-31
rusu k-7a
7a klase
k-31
rusu k.-8a
k-31
8a klase
3 pamoka rusu-lIb
k-31
IIb klase
rusu k-7b
k-31
7b klasë
rusu-lIa
k-35
Baniene Audrone-rus
k-31
IIa klase
4 pamoka  
 
 
rusu k-6a
k-31
k-35
Baniene Audrone-rus
6a klase
 
 
 
5 pamoka rusu k.-8a
k-31
8a klase
rusu-lIa
k-35
Baniene Audrone-rus
k-31
IIa klase
rusu k-6a
k-31
k-35
Baniene Audrone-rus
6a klase
6 pamoka rusu k-7b
k-31
7b klasë
rusu kalba-III
Mosteikaite Meda
k-31
Arcimaviciute Evelina
Arcimaviciute Fausta
Drilingis Gediminas
Kancleryte Augustina
Palilionyte Gerda
Reifas Airidas
Slekta Jonas
 
 
 
7 pamoka rusu k.-Ia
k-31
k-35
Ia klase
Baniene Audrone-rus
 
 
 
8 pamoka  
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.15 2018.10.04 12:16

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai