geras 01-10

Aleliunaite Ilona
 [^]  Pirmadienis Antradienis Treèiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
2011-2012  
 
 
matematika-III(a+b)
Petraitiene Janina-mat
Ziliene Regina-mat
k-20
k-22
Arcimaviciute Evelina
Arcimaviciute Fausta
Bieliauskaite Aiste
Cerniauskas Rejus
Daraskeviciute Beata
 
 
 
anglu kalba-III
Garbstiene Ruta-ang
Valuntiene Asta-an
k-21
k-37
Arcimaviciute Evelina
Arcimaviciute Fausta
Bieliauskaite Aiste
Cerniauskas Rejus
Daraskeviciute Beata
matematika-III(a+b)
Petraitiene Janina-mat
Ziliene Regina-mat
k-20
k-22
Arcimaviciute Evelina
Arcimaviciute Fausta
Bieliauskaite Aiste
Cerniauskas Rejus
Daraskeviciute Beata
2 pamoka etika/tikyba-III
Giedraitis Eugenijus-tikyb
Snicoriene Jolanta-eti-che
k-42
k-43
Arcimaviciute Evelina
Arcimaviciute Fausta
Bieliauskaite Aiste
Cerniauskas Rejus
Daraskeviciute Beata
anglu kalba-III
Garbstiene Ruta-ang
Valuntiene Asta-an
k-21
k-37
Arcimaviciute Evelina
Arcimaviciute Fausta
Bieliauskaite Aiste
Cerniauskas Rejus
Daraskeviciute Beata
lietuviu kalba-III
Anciuleviciene Kazimiera-lie
Vaitkeviciene Laima-lie
k-29
k-36
Arcimaviciute Evelina
Arcimaviciute Fausta
Bieliauskaite Aiste
Cerniauskas Rejus
Daraskeviciute Beata
matematika-III(a+b)
Petraitiene Janina-mat
Ziliene Regina-mat
k-20
k-22
Arcimaviciute Evelina
Arcimaviciute Fausta
Bieliauskaite Aiste
Cerniauskas Rejus
Daraskeviciute Beata
istorija-III(a+b)
Zidonyte Noja
Giedriene Virginija-ist
Skardzius Marius-ist
k-34
Arcimaviciute Fausta
Cerniauskas Rejus
Daraskeviciute Beata
Drilingis Gediminas
Gailiunaite Santa
3 pamoka matematika-III(a+b)
Petraitiene Janina-mat
Ziliene Regina-mat
k-20
k-22
Arcimaviciute Evelina
Arcimaviciute Fausta
Bieliauskaite Aiste
Cerniauskas Rejus
Daraskeviciute Beata
 
 
 
biologija-III(a)
Saladzius Deividas
Karpaviciene Rita-bio
k-28
Bieliauskaite Aiste
Cerniauskas Rejus
Daraskeviciute Beata
Drilingis Gediminas
Gailiunaite Santa
Jasilionyte Iveta
lietuviu kalba-III
Anciuleviciene Kazimiera-lie
Vaitkeviciene Laima-lie
k-29
k-36
Arcimaviciute Evelina
Arcimaviciute Fausta
Bieliauskaite Aiste
Cerniauskas Rejus
Daraskeviciute Beata
4 pamoka lietuviu kalba-III
Anciuleviciene Kazimiera-lie
Vaitkeviciene Laima-lie
k-29
k-36
Arcimaviciute Evelina
Arcimaviciute Fausta
Bieliauskaite Aiste
Cerniauskas Rejus
Daraskeviciute Beata
lietuviu kalba-III
Anciuleviciene Kazimiera-lie
Vaitkeviciene Laima-lie
k-29
k-36
Arcimaviciute Evelina
Arcimaviciute Fausta
Bieliauskaite Aiste
Cerniauskas Rejus
Daraskeviciute Beata
anglu kalba-III
Garbstiene Ruta-ang
Valuntiene Asta-an
k-21
k-37
Arcimaviciute Evelina
Arcimaviciute Fausta
Bieliauskaite Aiste
Cerniauskas Rejus
Daraskeviciute Beata
 
 
 
kuno kultura-III
Balciauskas Zenius kk
Venckuviene Danguole-kk
k-SS (sale)
Arcimaviciute Evelina
Arcimaviciute Fausta
Bieliauskaite Aiste
Cerniauskas Rejus
Daraskeviciute Beata
Drilingis Gediminas
5 pamoka  
 
 
kuno kultura-III
Balciauskas Zenius kk
Venckuviene Danguole-kk
k-SS (sale)
Arcimaviciute Evelina
Arcimaviciute Fausta
Bieliauskaite Aiste
Cerniauskas Rejus
Daraskeviciute Beata
Drilingis Gediminas
istorija-III(a+b)
Zidonyte Noja
Giedriene Virginija-ist
Skardzius Marius-ist
k-34
Arcimaviciute Fausta
Cerniauskas Rejus
Daraskeviciute Beata
Drilingis Gediminas
Gailiunaite Santa
 
 
 
biologija-III(a)
Saladzius Deividas
Karpaviciene Rita-bio
k-28
Bieliauskaite Aiste
Cerniauskas Rejus
Daraskeviciute Beata
Drilingis Gediminas
Gailiunaite Santa
Jasilionyte Iveta
6 pamoka biologija-III(a)
Saladzius Deividas
Karpaviciene Rita-bio
k-28
Bieliauskaite Aiste
Cerniauskas Rejus
Daraskeviciute Beata
Drilingis Gediminas
Gailiunaite Santa
Jasilionyte Iveta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
informatika-III(a+b)
Reifas Airidas
Sirmulevicius Augustas Mykolas
Zakaraviciute Agne
Kancleryte Augustina
Grybe Laurynas
Obukevicius Semas
Arcimaviciute Fausta
Arcimaviciute Evelina
Vasileviciute Vida-maIT
7 pamoka bio mod-III
Smalskis Matas
Obukevicius Semas
Rimsaite Monika
Saladzius Martynas
Simoliunaite Gabriele
Mikuckaite Aleksandra
Jasilionyte Iveta
Gailiunaite Santa
Daraskeviciute Beata
 
 
 
 
 
 
daile - III
Obukevicius Semas
Grybe Laurynas
Razmiene Laisvute-dai
k-27
Daraskeviciute Beata
Jasilionyte Iveta
Kamantauskaite Kamile
Palilionyte Gerda
Petrauskaite Vaida
 
 
 
8 pamoka  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.15 2018.10.04 12:16

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai