geras 01-10

SimoliunaiteJustina-ang
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
2011-2012 anglu k.-5a
5a klase
 
anglu kalba-IV
Bagulionis Rosvydas
Zabilate Greta
Salickaite Irmante
Sakarnis Eligijus
Sakalyte Kristina
Parimskyte Ramune
Palionyte Migle
Morkunaite Inga
Milnikovas Mantas
 
 
 
anglu k.-7a
7a klase
 
anglu k-7b
7b klasė
 
2 pamoka  
 
 
anglu k.-7a
7a klase
 
anglu k-7b
7b klasė
 
anglu kalba-IV
Bagulionis Rosvydas
Zabilate Greta
Salickaite Irmante
Sakarnis Eligijus
Sakalyte Kristina
Parimskyte Ramune
Palionyte Migle
Morkunaite Inga
Milnikovas Mantas
anglu kalba-IV
Bagulionis Rosvydas
Zabilate Greta
Salickaite Irmante
Sakarnis Eligijus
Sakalyte Kristina
Parimskyte Ramune
Palionyte Migle
Morkunaite Inga
Milnikovas Mantas
3 pamoka anglu kalba-IV
Bagulionis Rosvydas
Zabilate Greta
Salickaite Irmante
Sakarnis Eligijus
Sakalyte Kristina
Parimskyte Ramune
Palionyte Migle
Morkunaite Inga
Milnikovas Mantas
 
 
 
anglu kalba-IV
Bagulionis Rosvydas
Zabilate Greta
Salickaite Irmante
Sakarnis Eligijus
Sakalyte Kristina
Parimskyte Ramune
Palionyte Migle
Morkunaite Inga
Milnikovas Mantas
anglu k.-5a
5a klase
 
 
 
 
4 pamoka  
 
 
anglu k.-Ib
Ib klase
 
 
 
 
anglu k-7b
7b klasė
 
 
 
 
5 pamoka anglu k.-7a
7a klase
 
 
 
 
anglu k.-5a
5a klase
 
anglu k.-Ib
Ib klase
 
 
 
 
6 pamoka  
 
 
 
 
 
anglu k.-Ib
Ib klase
 
 
 
 
 
 
 
7 pamoka  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 pamoka  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.15 2019.03.20 09:00

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai