Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Juknevičius”

Mažupė II-a dalis

I-a dalis III-a dalis O Mažupė toliau teka šiaurės kryptimi, nežymiai krypdama į šiaurės rytus. Ji kerta vadinamąjį bajorkelį, apie 3 km kelią, jungusį Tarvydų…