All posts tagged:

kraštiečiai

Kviečiame atsisveikinti su Virginijumi Brazdžioniu

Birželio 30 d., 10 val. velionis bus pašarvotas Joniškėlio parapijos salėje.  Laidotuvės trečiadienį – liepos 1 d.: šv. Mišios –  10 val.; Urna išnešama 12…

Toronte mirė garsus kraštietis

Spalio 12 d. Toronto lietuvių slaugos namuose „Labdara“ užgeso mūsų kraštiečio, rašytojo, skautų veikėjo, išeivijos laikraščio „Tėviškės žiburiai“ redaktoriaus Česlovo Senkevičiaus gyvybė. „Netekome šviesaus, išmintingo…