All posts tagged:

šiukšlių išvežimas

Bus keičiami konteineriai

Vadovaujantis Pasvalio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatais, UAB „Pasvalio gerovė“ vykdo konteinerių apskaitą. Visi konteineriai turi būti sunumeruoti. Seniau…

Keičiasi atliekų surinkimo ir tvarkymo tarifas

Vadovaujantis Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. T1-219, keičiasi atliekų surinkimo ir tvarkymo tarifas (kaina): už 1 kubinio metro palaidų…