Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “žmonės”

Gimtųjų namų ilgesys

Šį straipsnį – laišką pradedu Airių poeto ir mokslininko O’Donohue, John knygos ,,Anam ċara“: keltų pasaulio dvasinė išmintis (John O’Donohue – Vilnius: Tyto alba, 2000.-235…