All posts tagged:

žydai

Neegzistuojančio dienoraščio įrašai (III dalis)

1 dalis 2 dalis „Šiandien kartu su suaugusiais vyrais ėjome kasti duobių šalia Trakelio miško. Mus lydintys ginkluoti lietuviai vis juokauja, kad tas duobes kasame…

Neegzistuojančio dienoraščio įrašai (II dalis)

1 dalis 3 dalis „Vakar pas mus buvo atėjęs dėdė Jaselis. Jis sakė gavęs laišką iš brolio, kuris gyvena kažkur užsienyje. Jame rašoma, kad Izraelio…

Neegzistuojančio dienoraščio įrašai (I dalis)

2 dalis 3 dalis „Mes visi sėdėjome vienoje klasėje: pirmokai, antrokai, trečiokai. Sesutei Šeimei nelabai sekėsi matematika, o aš beveik iš visų dalykų turėjau geriausius…