Press "Enter" to skip to content

Joniškėlis.lt

In memoriam Eugenijus PETROVAS

– Ženia! – sušunka kaimynų vaikai, pamatę gatve atbėgantį vienplaukį aukštą berniuką. Kompanija susimeta į spiečių ir ima dalintis rytiniais įspūdžiais.  Nors Ženiai kartais pritrūksta…