Press "Enter" to skip to content

Kreipimąsis į bendraminčius

herbas1Gerbiami Joniškėlio krašto bendraminčiai,

Atsiprašome, kad drįstame Jus sutrukdyti kai kuriais pamastymais dėl Joniškėlio krašto žmonių kai kurių reikalų, apie tai, kas yra ir galėtų būti svarbu.

Šiuo metu ne tik įmanoma, bet ir būtina stengtis atgaivinti ir plėtoti Joniškėlio krašto, jo bendruomenės, visų žmonių, turinčių skirtingą gyvenimo patyrimą, pagyvenusių, jaunimo ir vaikų veiklumą, norą ir realias pastangas pakeisti gyvenimo kokybę čia, Joniškėlio apylinkėje, mieste, o kartu ir Pasvalio krašte. Be joniškėliečių pastangų ir dalyvavimo gyvenimo pokyčiai neįmanomi.

Galima tik pasidžiaugti, kad joniškėliečiai kaimuose ir mieste pakilo prieš Joniškėlio ligoninės sunaikinimą ir ją apgynė. Virš 800 joniškėliečių pasirašė protestą prieš ligoninės sunaikinimą parodė savo pilietinę atsakomybę, pilietinę kultūrą ir pilietinį aktyvumą. Galų gale susikūrė Joniškėlio kaimų ir miesto bendruomenių asociacija. Galima tikėtis, kad visų kaimų ir miesto bendruomenės per šią asociaciją susitelkdamos geriau nei iki šiol supras kiekvieno žmogaus ir visos visuomenės gyvenimiškų problemų bendrumą, galimybę tartis ir ieškoti būdų kaip gyventi geriau.

Keičia gyvenimo aplinką joniškėliečių ir Pasvalio savivaldybės pasirašytos sutartys su Vilniaus universitetu, atsiranda naujos perspektyvos ne tik joniškėliečiams, bet ir pasvaliečiams kartu.

Joniškėlio ir Pasvalio savivaldybės bendromis pastangomis ženkliai pagerėjo gatvių kokybė.

Joniškėliečių bendruomenės asociacijos iniciatyvos dėka įvyko susitikimai su Lietuvos susisiekimo ministru p. Eligijumi Masiuliu dėl naujo tilto per ,,Mažupę“ Joniškėlyje statybos, su Lietuvos švietimo ir mokslo ministru Gintaru Steponavičiumi dėl gimnazijos statuso suteikimo Joniškėlio vidurinei mokyklai. Aptartos realios perspektyvos.

Daromos realios joniškėliečių pastangos įamžinti Igno Karpio atminimą, jo, kaip pažangaus žmogaus ir dvarininko, nuopelnų Joniškėliui įvertinimą.

Įkvepiantis ir sektinas 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Signataro, joniškėliečio Eugenijaus Petrovo patriotiškumas, jo didžiulis nuopelnas kartu su Algimantu Garliausku paruošiant ir išleidžiant didelės apimties knygą ,,Joniškėlis“.

Joniškėliečiams labai palankus Pasvalio rajono savivaldybės ir asmeniškai Pasvalio rajono mero p. Gintauto Gegužinsko, Lietuvos Respublikos Seimo nario, pasvaliečio p. Antano Matulo požiūris į joniškėliečių pilietinio aktyvumo iniciatyvas.

O kas toliau?

Toliau visiems jonikėliečiams reikia matyti Joniškėlio kaimų ir miesto, viso joniškėliečių krašto perspektyvą, žvelgti į perspektyvą per tikslus, kurių reikia siekti, uždavinius, kuriuos reikia spręsti. Negalima sustoti. Sustojimas tolygus sąstingiui ir atsilikimui, žmonių apatijai ir depresijai.

Tikslas aiškus – Pasvalio krašte Joniškėlio apylinkės ir miestas turi būti vieta, kur malonu ir gera gyventi, išvykus norima sugrįžti, kur įdomu, prasminga, kur akivaizdus žmonių optimizmas, kur aplinka, istorinis ir kultūrinis paveldas, įdomūs žmonės, o pašaliečiams žadina norą atvykti, pamatyti.

Uždaviniai, kuriuos reikia spręsti manau turi būti konkretūs, turintys realų poveikį gyvenimo kokybei:

1.Būtina skatinti žmonių veržlumą, smulkų ir vidutinį verslą. Kuriantys verslą, užsiimantys verslu žmonės turi būti ypatingai gerbiami, propaguojami. Tai darbo vietos, galimybė užsidirbti sau ir padėti uždirbti kitiems. Tai ekonominė, finansinė kraujotaka atverianti augimo galimybes.

2.Būtina aiškinti ir propaguoti kooperatinės gamybos ir paslaugų organizavimo pranašumus, kaip galimybę akumuliuoti ir efektyviai panaudoti žmogiškuosius, intelekto, darbo jėgos, finansinius, technologinius, profesinius pajėgumus. Mokymo programose rodyti viso to naudą ūkininkui, amatininkui, žmonėms, versluojantiems įvairiuose šakose.

3.Būtina, kad Joniškėlio kraštas būtų įtrauktas į Lietuvos turizmo programas, maršrutus, projektus. Tai taip pat turėtų poveikį Joniškėlio ir Pasvalio krašto kraujotakai, kultūrinei aplinkai, žmonių gyvenimui.

4.Joniškėlis buvo pagrindinė Lietuvos siaurųjų geležinkelių sostinė. Reikia tuo pasinaudoti, kad sudomintumėme turizmo firmas ir turistus. Tam gerai pasitarnautų Lietuvos siaurųjų geležinkelių istorijos muziejus. Būtų nedovanotina, jeigu šis ekonominės, finansinės ir kultūrinis Joniškėlio ir Pasvalio turtas liktų nepanaudotas.

5.Būtina „Mažupės“ ir buvusių jos įrenginių renovacija. Šis darbas buvo pradėtas, bet dėl aplaidumo užmirštas, apleistas. Tai ne tik pagerintų gyvenimo kokybę čia gyvenantiems žmonėms, bet ir padidintų Joniškėlio krašto patrauklumą turizmo programose. O tai dar vienas ekonominis, finansinis ir kultūrinis Joniškėlio ir Pasvalio krašto resursas.

6.Būtina neatidėliotinai ieškoti galimybės išspręsti ,,prichvatizuotos“ istorinės Joniškėlio pradinės mokyklos likimą. Tai dar vienas ,,šašas“, gadinantis Joniškėlio įvaizdį.

7.Joniškėlio Karpio dvaro rūmų kompleksas ir parkas ypatinga istorinė ir kultūrinė vertybė. Ne tik dėl istorinio, kultūrinio paveldo, šis objektas yra labai svarbus. Jis svarbus ir dėl to, kad gali būti labai patrauklus Lietuvos ir užsienio turistams, turizmo firmoms, o tai dar vienas resursas joniškėliečių ir pasvaliečių naudai. Būtina pasirūpinti šio dvaro viso komplekso ateitimi.

8.Palikta savieigai Igno Karpio įsteigta Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla. Be abejo, reikia pasiekti, kad ši mokykla kartu su Joniškėlio žemės ūkio bandymų stotimi būtų konkurencinga, įdomi ūkininkams, jaunimui, naudinga ne tik Joniškėlio, Pasvalio bei kitiems kraštams. Be abejo, tam reikia įžvalgumo, iniciatyvumo, organizuotumo ir energijos. Gera ir populiari ši mokykla pasitarnautų ir Pasvalio, ir Joniškėlio autoritetui.

9.Reikia didinti Joniškėlio ir Pasvalio krašto internetinio tinklo paslaugų intensyvumo ugdymą, dabartiniame ,,plokščiame“ ir toliau ,,plokštėjančiame“ pasaulyje Joniškėlis turi būti matomas kaip ir bet kuris kitas įdomus Pasvalio taškas.

10.Būtina visokeriopai gerinti, propaguoti pagarbą Vilniaus universitetui, 1809 m. įkūrusiam pirmąją universitetinę kaimiškąją ligoninę, pradžios mokyklą Joniškėlio krašto baudžiauninkams, jų vaikams, kurių palikuonys esame mes patys.

11.Turi būti atliekami gydytojo J. L. Petkevičiaus šeimos pagerbimo darbai ligoninėje ir mokykloje. Šios šeimos nuopelnai Joniškėlio krašto žmonėms turi būti motyvas savigarbai, pasididžiavimui.

12.Reikia kūrybingai nuosekliai remtis Joniškėlio krašto istoriniu paveldu. Pasinaudoti bet kuria galimybe, bet kuria proga pagerbti žmones, propaguojančius krašto istorinę praeitį. Tai turi atsiliepti ugdant joniškėliečių savigarbą, pasididžiavimą savo krašto praeitimi.

13.Realias viltis reikia sieti su Joniškėlio kaimų ir miesto apylinkių seniūnais, jų veikla. Šios abi vietos savivaldos institucijos ypatingai reikšmingos, nes seniūnai dirbdami aktyviai, energingai, sklandžiai, būdami charizmatiški, bendradarbiaudami su bendruomenių lyderiais, bendruomenių asociacija, pažangiais gamybos ir paslaugų verslininkais, ūkininkais, pedagogais, kultūrininkais, moksleiviais, medikais, sutelktai ir kartu su visais gali labai daug padaryti.

14.Ypatingai svarbus ir gali būti įtakingas moksleivių, jų organizacijos vaidmuo. Svarbu pasitelkti pačius iškiliausius, autoritetingus, energingus ugdančius savyje pilietiškumą. Svarbu ne tik tėvų įtaka jiems, bet ir jų įtaka tėvams.

15.Joniškėlio bažnyčia gerai organizuota ir įtakinga parapijos žmonėms. Jos aktyvumas realiuose joniškėliečių veiksmuose būtų labai naudingas ir prasmingas.

16.Tai ne vienų metų darbas, bet tų ir kitų darbų prasmė – nauda žmonėms.

17.Joniškėlio krašto kaimai ir miestas yra ir turi būti bendra ir vieninga etnogeografinė ir etnopilietinė visuma. Tik remiantis tokiu požiūriu galima jungtis į bendrą talką dėl Joniškėlio ir Pasvalio krašto kaimų ir miesto pageidautinos ateities. To reikia siekti visiems ir kiekvienam pagal išgales.

Joniškėliečių klubo „Mažupė“ prezidentė                                                          Violeta Veličkienė

Joniškėliečių klubo „Mažupė“ tarybos nariai                                                   Eugenijus Petrovas

dr. Mykolas Aleliūnas

Komentuoti su „Facebook “

11 Comments

 1. Remigijus Remigijus 25 lapkričio, 2009

  Turiu pasiūlymą. Ši tema labai plati (net 17 p.) ir skirta ne vienam asmeniui, o kolektyviniams pasiūlymams ir aptarimui šiame tinklalapyje. Gal svetainės administratorius kaip nors sudarytų galimybę komentarus surikiuoti pagal temos punktus, jei jų bus daugiau. Juk kiekvienas galintis padaryti nors nedidelį darbelį prisidėtų prie tokio gražaus plano vykdymo. Čia reikėtų Violetai su Viktoru aptarti kaip galima visą tai pateikti. Tada svetainės lankytojai matys kaip juda reikalai ir patys daugiau įsitrauks į veiklą.

 2. Kristina Kristina 14 spalio, 2009

  tikiuosi sulaukėte mano lauškučio??? 🙂

 3. Viktoras Viktoras Post author | 13 spalio, 2009

  Miela Kristina, parašykit man į joniskelio@gmail.com

  Vienas iš Stanislovaičių (vietinis) 🙂

 4. Kristina Kristina 13 spalio, 2009

  Mielas Praeivi,
  aciukas uz Jūsų komentarus ir patarimus:) Išanksto noriu pasakyti,kad viena Gerbiama Stanislovaitį,kuris Kaune,tai turbut pažystu,jei apie ta patį asmenį kalbame…nžn ar jis čia gali kuo padėti , bet jei gali tai manau tikrai padės, nes jis tikrai geras žmogus:) o kito Gerb.Stanislovaičio aš nepažystu:(
  O apie klubą Jūs ne taip supratote… aš noriu ne pastato,o šiaip lengvaatlečių klubo kažkokio.pvz kaip krepšinio klubas ‘ Žalgiris’.
  NIu o jei apie ta sekcija lengvosios atletikos kalbėti,tai net nžn nuo ko pradėti…kreipėmės į žemės ūkio mokyklos direktoriu , kad leistu saleje pasportuoti su vaikais,bet jis atsisakė duoti ją:((( net labai liudna buvo tai išgirsti:(
  o šiuo metu su vaikais dirbu stadione ar parkelį,bet nžn kiek ilgai kieme besportuosim, juk arteja žiema ir šaltoka kieme jau :(((( o salės neduoda niekas:(((
  bei juk saleje reikia vaikam tiek nugarytei,tiek pilvo presui padirbti,o šiuo metu lauke jau tai nebelabai ir išeina padaryti:(
  O dėl trenerio tai nereikia pergyventi…aš esu baigusi LKKA magistro studijas ir turiu trenerio diplomą, tai dėl trenerio jokių bėdų kaip ir nėra, didžiausia bėda yra su sales gavimu ir tai,kad šiuo metu su vaikais dirbu tik iš idėjos ir jokių pinigėlių negaunu, o treniruotes vedu kiekviena dieną ir kas džiugiausia, kad vaikai jas lanko labai gerai apie 8-13 vaikų ateina kiekvieną dieną pasportuoti, o man labai labai smagu su jais dirbti ir pastebiu kaip jie tobulėja dienomis:) bet nžn kiek ilgai iš idėjos dirbsiu, juk jau greitai prasideda lengvosios atletikos varžybų sezonas,tai norisi nuveštu vaikus į varžybas, bet pinigeliu nežinau iš kur gauti:(

 5. praeivis praeivis 8 spalio, 2009

  gerb. Kristina,
  šiuo klausimu kreipkitės iškart į du p.p. Stanislovaičius – jie galėtų ir privalėtų Jums išsamiai atsakyti (vienas jų – Kaune, kitas – Joniškėly).
  Mano nuomone, klubas plikoje vietoje ir staiga neatsiranda. Galėtumėte pradėti nuo lengvosios atletikos sekcijos vienoje iš Joniškėlio mokyklų (vidurinės ar žemės ūkio).
  Pagrindinė problema, laukianti Jūsų, yra treneris: tokie treneriai kaip Eugenijus Burokas į Joniškėlį užklysta kartą per pusšimtį metų…
  Sėkmės Jums. O sąlygos sportuoti yra: nuostabaus parko takai, Mūšos pakrantės. Tik neikite į taip vadinamus „stadionus“, ypač ž.ū. mokyklos – susilaužysite kojas…

 6. Kristina Kristina 4 spalio, 2009

  Sveiki:)
  noreciau paklausti ar butu galima ir ar galetumete padeti Joniskelyje įkurti Lengvosios atletikos sporto klubą, kuriame sportuotu moksleivei ir taip ruoštusi ir dalyvautų varžybose ir garsintų Joniškėlio vardą. Nes tikrai yra labai gabių moksleivių šiame mieste,tik gaila,kad nėra salygų jiems sportuoti, o jie sportuoti labai labai nori.Tai ar butų kažka galima padaryti??? 🙂

 7. Viktoras Viktoras Post author | 29 rugsėjo, 2009

  Ačiū už pastabas, pažadu, kad kuo toliau tuo lietuvybės bus daugiau

 8. hipis - 2 hipis - 2 29 rugsėjo, 2009

  O matau, kad su puslapio lietuvybe silpnai, – labai jau daug angliško teksto „post commnet”, 3 „responses”, „Go”, …

 9. hipis hipis 29 rugsėjo, 2009

  Labai reiktų, kad puslapio adminsitratorius paskelbtą tekstą šiek tiek pakoreguotų, t. y. patalpintų iš naujo tekstą, jo paragrafus atskiriant tarpeliais, labai jau sunku skaityt tokį vientisą tekstą.

  Šiaip, čia labai fainai surašytas tekstas, daug gerų minčių, kurias reiktų karts nuo karto prisimint, šaunuoliai Mažupiečiai !

 10. svečias svečias 25 rugsėjo, 2009

  Labai labai graži proklamacija, stačiai Manifestas! Ne 1848 – ų metų, ale vis tiek gražu!
  Atsiprašau, kad drįstu šiam puikiam kūriniui pasiūlyti 18 – ą punktą:
  18. Visiems, geidžiantiems ką nors pasakyti „plokštėjančiam“ pasauliui, dera nepamiršti gimtosios kalbos ir kiekvienam pagal išgales savo spausdintą žodį pirmiausiai parodyti pirmai sutiktai lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai ar mokytojui, idant šie raudonu pieštuku ištaisytų „vis dar pasitaikančias“ klaidas.
  „Realaus poveikio gyvenimo kokybei“ 18 punktas nepadarys, tačiau bent jau tam „plokščiam“ pasauliui pasirodytume esantys raštingesni…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.