Press "Enter" to skip to content

Panevėžio vyskupo VELYKINIS LAIŠKAS

Brangūs ir mylimi broliai ir seserys!

„Aleliuja!“ Jėzus nugalėjo mirtį, Jis prisikėlė! Ir mus prisikelti kviečia, būti amžinai gyvais. Su džiaugsmu švenčiame Velykas – tą pergalę prieš mirtį, su di­deliu džiaugsmu.

Bet juk mirties kultūra skverbiasi dabar į Lietuvą ir temdo mūsų džiaugsmą. Kaip nugalėsime ją? Vokietijoje restauruojant Mindeno baziliką, uždarė visas stogo angas, kai palėpėje jau buvo suskridę tūkstančiai balandžių. O po skardos stogu vasaros karščiuose buvo begalinė kaitra. Kai po kurio laiko užlipo į pastogę, išvydo neįtikėtiną vaizdą: visi balandžiai gulėjo negyvi ant lubų ties didžiuoju altoriumi ir visų galvos buvo nu­kreiptos į vieną centrą! Tik toliau restauruojant bažnyčią, paaiškėjo priežastis: po altoriumi rastas 1000 metų senumo šulinys. Štai balandžiai ir jautė: ties ta vieta giliai yra gaivus vanduo – jų išsigelbėjimas. Ar tas sukrečiantis vaizdas su negyvų balandžių krūvomis ties didžiuoju alto­riumi nėra ženklas mums, XXI-jo amžiaus žmonėms? Tik prie altoriaus – mūsų išgelbėjimo šaltinis, tik prie to Gyvojo vandens šaltinio susitelkę, galime išvengti mirties! Be altoriaus, be maldos jau prisigyvenome: mirties kultūra jau siaučia Lietuvoje kiekviename žingsnyje: abortai ir baisūs nužudymai nuošaliuose kaimų vienkiemiuose ir miestų gatvėse; alkoho­lis, o ypač narkotikai žudo ir senus, ir jaunus. O dar nesąžiningumas, nejautru­mas, neteisybė, korupcija, kyšininkavimas.

Popiežius Jonas Paulius II vieną savo encikliką pavadino „Gyvybės Evangelija“ (Evange­lium vitae). Kaip taikliai, kaip simboliškai pasakyta! Tik Jėzus nugali mirtį, tik Jėzaus Evangelija saugo gyvenimą ir teisingumą. Tik Jėzus nurita nuo kapo an­gos ir nuo mūsų gyvenimo kelio mirties akmenį. Nėra kitos jėgos, kuri nugalėtų mirtį ir neteisybę bei atgaivintų meilę kiekvienam žmogui.

Tad iš visos širdies kviečiame visus, brangūs Broliai ir Seserys: gelbėkimės ir gelbėkime. Atsisukime visi į altorių, į Jėzaus Evangeliją, į Bažnyčią. Nepraleis­kime nė vienos dienos be maldos, nė vieno šventadienio – be Mišių. Melskimės, melski­mės ir dažniau eikime sakramentų. Atnaujinkime tą gyvybės dvasią ir sąžinės ty­rumą šeimose, ypač savo šeimose. Atėjo toks laikas, kad daugiau laukti nebega­lime – žūsime. Nuodėmė taip siautėja, kad jau atsidūrėme prie bedugnės krašto, jau žengiame paskutinius žingsnius. Todėl mal­dauju Jus, tiesiog su ašaromis akyse maldauju: būkite misionieriais, apaš­talaukite – kvieskite pažįstamus, gimines ir kaimynus. Kvieskite visus į tikėjimą, į maldą, prie sakramentų. Kvieskite atkakliai, nepailsdami. Platinkite katalikišką spaudą.

Kai aplinkui girdime vien prakeiksmus Lietuvos valdžios adresu, atrodo, kad Lietuva jau žūsta. „Ar kas matėte nors vieną žmogų, kuris nuo keiksnojimo pasidarė geresnis?“ – klausia organizacija „Meldžiuos už Lietuvą“ ir kviečia malda, o ne keiksnojimu gelbėti Lietuvą. Kasdien nors trumpa maldele melskime Dievą pagalbos. Tik taip prikelsime Lietuvą iš mirties kultūros, iš gręsiančios pra­žūties, iš neteisybės. Taip pat ir mūsų gerovei, sąžiningumo ugdymui kito kelio nėra – tik malda, tik sakramentai, tik Jėzus, tik Jo Gyvybės Evangelija.

Kviečiu jaunimą į Lietuvos jaunimo dienas šiais metais birželio 26-27 d. Panevėžyje! Informaciją apie jaunimo dienas galite gauti pas kunigus ir rasite katalikiškame internete. O vyresniuosius prašau padėti jaunimui, melstis už jaunimą, kad jie, vieni kitus stiprindami tikėjime, nepasiduotų mirties ir nuodėmės kultūrai, bet skleistų Gyvybės žinią, Gyvybės Evangeliją. Amen.

Panevėžio vyskupas Jonas, 2010 Velykos

Komentuoti su „Facebook “

Be First to Comment

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.