Press "Enter" to skip to content

Amžiaus sąrašas I-a dalis

Gimtojo krašto, Lietuvos, pasaulio istoriją galima studijuoti įvairiai: iš vadovėlių, archeologinių radinių ar muziejuose dulkančių vertybių. O galima tiesiog vartant savo mokyklos paskutinių 60-ies metų abiturientų sąrašus.

„Amžiaus sąrašas” skamba gal kiek pompastiškai, tačiau jei pažiūrėsit ką apie čia išvardintus žmonės rašo kad ir ta pati Wikipedija nustebsit – kiek garbių žmonių Lietuvai ir pasauliui davė Joniškėlio kraštas.

Duomenys surinkti iš tų laikų, kai dar nebuvo skaitmeninių duomenų bazių ir kompiuterių, tad jei pastebėsite neteisingai parašytus vardus ar pavardes – maloniai prašome informuoti. Gerų visiems prisiminimų ir atradimų!

1950 m. PIRMOJI LAIDA

1. BAČKYTĖ BRONISLAVA DANUTĖ

2. DŽIUVAITĖ VANDA

3. GEDMINAS ALGIS

4. GRYBAITĖ BIRUTĖ

5. GRYBAITĖ JANINA NIJOLĖ

6. GRIGELIONIS STASYS

7. JANKEVIČIUS ZENONAS PETRAS

8. JURGAITIS BRONIUS

9. KERŠINSKAS ALEKSANDRAS

10. LINGEVIČIUS PRANAS

11. MIKITAVIČIUS JONAS

12. MIKELINSKAITĖ PAULINA

13. MITIGAILAITĖ VALERIJA

14. MOSTEIKA MYKOLAS

15. ORLAITĖ ZINAIDA

16. RIDIKAITĖ JADVYGA

17. ŠIMOLIŪNAITĖ LIUCIJA

18. RUKŠĖNAS BRONIUS

19. UOGINTAS STASYS

20. ŠPOKAUSKAS ANTANAS

21. ŽUKAUSKAITĖ BRIGITA BIRUTĖ

22.BERNOTAITĖ MILANIJA

———————————————————–

1951 m. ANTROJI LAIDA

1. ABRIOMAVIČIUS JONAS

2. BAJORŪNAS ZENONAS

3. BIELECKAITĖ LAIMA

4. ČEPULYTĖ IRENA S

5. GRYBĖ ADOMAS

6. JASILIONYTĖ SIGITA

7. JUOZAPAVIČIUS MEDARDAS

8. NAMAVIČIŪTĖ MARIJA

9. PETRUŠKEVIČIŪTĖ ADELĖ

10. RAUCKIS JUOZAS

11. ŠATAS ALGIMANTAS

12. TENTERYTĖ PALMYRA

13. UOGINTAS VILIUS

14. JASNAUSKAITĖ VAIDA

15. BERNOTAITĖZITA

16. RAPKEVIČIUS KAZYS

———————————————————–

1952 m. TREČIOJI LAIDA

1. ČINGAITĖ FILIOMENA ALDONA

2. DAMBRAUSKAITĖ REGINA

3. DŽIUVĖ ALFONSAS JULIUS

4. KIZNYTĖ GENOVAITĖ

5. KULŠYTĖ ONA NIJOLĖ

6. KUZMICKAS POVILAS

7. MAŽUIKAITĖ ALVYRA

8. PALTAROKAITĖ ANZELMA ONA

9. GUMBELEVIČIŪTĖ TEODORA

10. ANDRAŠŪNAITĖ JANINA

11. BAČKYTĖ BIRUTĖ ZUZANA

———————————————————–

1953 m. KETVIRTOJI LAIDA

1. ABROMAVIČIŪTĖ DANGUOLĖ

2. JARAŠŪNAITĖ ONA ALBINA

3. KAŽYTĖ JANINA

4. LEKARAUSKAITĖ ZITA

5. LISAUSKAITĖ ANGELĖ NIJOLĖ

6. LISAUSKAS ALGIMANTAS

7. PUSLYTĖ ŽIVYLĖ MARIJONA

8. RAŠINSKAITĖ ANTANINA ALDONA

9. ŠIMONIS PETRAS

10. GLEBAVIČIŪTĖ EUGENIJA

11. PLEPIS GUNARAS ARTŪRAS

———————————————————–

1954 m. PENKTOJI LAIDA

1. BAČKIS POVILAS

2. BANEVIČIUS ALGIS PETRAS

3. GURSKIS JONAS GEDIMINAS

4. JATULIS VYTAUTAS JONAS

5. LATONAS ALVYDAS

6. LUKOŠEVIČIUS JURGIS JUOZAS

7. MICKELIŪNAS ALGIRDAS TOMAS

8. MIKITAVIČIŪTĖ TERESĖ EMILIJA

9. NEVERUCKAS ANATOLIS

10. SKETERYTĖ SIGITA

11. STAPULIONIS PETRAS SIGITAS

12. ŠATAITĖ ALDONA

13. VENGRIS VYTAUTAS

14. BALČIŪNAITĖ DANGUOLĖ MARIJA

15. BERNOTAITĖ JANINA

16. BORTKEVIČIŪTĖ STANISLAVA

17. ČERKELYTĖ PETRONELĖ AUŠRA

18. GARŠVAITĖ GENOVAITĖ

19. GAUSMONAITĖ GENOVAITĖ

20. JANUŠEVIČIŪTĖ JOANA

21. JUOZAPAVIČIŪTĖ IRENA

22. LINKEVIČIŪTĖ ONA BIRUTĖ

23. LINKEVIČIŪTĖ ZITA

24. LIUKPETRYTĖ BRONISLAVA

25. MIKALAJŪNAITĖ JANINA

26. NAVARAUSKAITĖ ELŽBIETA ALDONA

27. PETROVAITĖ NATALIJA

28. RUKŠĖNAITĖ LAIMUTĖ AGOTA

29. PRANCKŪNAITĖ MARIJA BIRUTĖ

30. ŠIMOLIŪNAITĖ BRONISLAVA

31. ŠLIOGERYTĖ LAIMUTĖ MARIJA

32. ZABILAITĖ DANUTĖ

33. MIKITAVIČIŪTĖ JANINA

34. MURAUSKAITĖ JULIJA

35. KUDLYTĖ KRISTINA

36. KAZILIONYTĖ JANINA

37. VARNAITĖ ELENA

38. JUREVIČIUS ROMUALDAS

39. KASAKAITYTĖ MARIJA BIRUTĖ

40. DŪDAITĖ ANGELĖ ALVYRA

41. ČERKELIS PETRAS

42. LINGEVIČIUS ALBERTAS

43. PALUMICKAS JUOZAPAS

———————————————————–

1955 m. ŠEŠTOJI LAIDA

1. ALELIŪNAS MYKOLAS

2. ČINGA VYTAUTAS

3. BALČIŪNAITĖ BIRUTĖ

4. DŽIUVAITĖ OLGA

5. DŽIUVĖ ALFREDAS

6. GIGAŠKAITĖ EMILIJA

7. JURĖNAITĖ VALERIJA

8. KAZAKEVIČIŪTĖ ALDONA

9. KANIŽAUSKAITĖ IRENA

10. KERŠINSKYTĖ ZITA

11. MIKALAJŪNAITĖ ANGELĖ

12. NARSUTYTĖ ONA

13. PALILIONIS ALBERTAS

14. PETROVAS EUGENIJUS

15. RUSECKAS ALGIMANTAS

16. STASIŪNAS STASYS

17. TAMULEVIČIUS VYTAS

18. ŽARUKAS HENRIKAS

19. KORSAKAS JUOZAS

20. ŠILINGYTĖ ELENA EMILIJA

21. MISIŪNAITĖ REGINA DANUTĖ

22. EIDUKAS VYTAUTAS

———————————————————–

1956 m. SEPTINTOJI LAIDA

1. BERNOTAITĖ ADELĖ LAIMUTĖ

2. BITINAITĖ GENOVAITĖ ZENONA

3. BYTAUTAITĖ KAZIMIERA

4. BLAVESČIŪNAITĖ STANISLAVA

5. BELTĖ GEDIMINAS JURGIS

6. DUBURAS ALNIUS JOKŪBAS

7. GEDMNAS ŠARŪNAS STASYS

8. GUDONYTĖ ELZBIETA

9. JANKAUSKAITĖ GRAŽINA

10. JANKEVIČIŪTĖ FELICIJA MARIJA

11. KAŽYS ALGIRDAS VIKTORAS

12. PUSLYS VIRGAUDAS RAIMONDAS

13. VYŠNIAUSKAITĖ LIUCIJA RŪTA

14. VAITEKŪNAITĖ JOANA ANASTAZIJA

15. VOROBJOVAITĖ OLGA ZINAIDA

16. VAIŠVILA ALGIMANTAS MYKOLAS

17. PAMERNECKAS ALGIRDAS

18. KIRŠINAS GASPARAS

19. ZAMALYTĖ EMILIJA

20. GRUODYTĖ DALIA ANASTAZIJA

21. DRAZDAUSKAS JURGIS

22. GASIŪNAITĖ VALERIJA

23. JANELIŪNAS JONAS

24. MOSTEIKAITĖ JULIJONA

25. NARSUTYTĖ GRAŽINA MARGARITA

26. PRONCKŪNAITĖ ZITA

27. RASIKEVIČIUS KAZYS

28. RIMŠA BRONISLAVAS ANTANAS

29. SIMONAITYTĖ ONA DANUTĖ

30. ŠALKAUSKAITĖ INA JOANA

31. VENISLOVAS VIDIMANTAS

32. VAIDŽIŪNAS JULIUS

33. GRYBĖ EVALDAS EIMUNDAS

34. VADOPALAS ALBERTAS

35. MASILIONYTĖ VALĖ

———————————————————–

1957 m.. AŠTUNTOJI LAIDA

1. SABAS POVILAS

2. MIKALAJŪNAS STASYS ANTANAS

3. ŠIMOLIŪNAS ALEKSANDRAS BRONISLAVAS

4. SABAS JULIUS ALBINAS

5. SEMĖNAITĖ STANISLAVA

6. RASIMAVIČIŪTĖ ONA BIRUTĖ

7. MIKITAVIČIUS JURGIS

8. JANELIŪNAITĖ ANGELĖ

9. TEKUTIS PETRAS JONAS

10. KARKLYS LEONAS

11. DRAGAŠIŪTĖ DAIVA

12. GARĖZAITĖ ONA

13. RUKŠĖNAS RAMUTIS

14. VINTYTĖ AUDRONĖ

15. ŠIMKEVIČIŪTĖ ALDONA ELŽBIETA

16. ERMOŠENKA ROMUALDAS

17. GORLAUSKAITĖ ZINAIDA

18. STANKEVIČIŪTĖ EMILIJA IRENA

19. KRUOPYTĖ ZITA

20. STASIŪNAITĖ BIRUTĖ KAZIMIERA

21. BIVAINYTĖ JANINA

22. LOMANAITĖ STEFA

23. MATIJOŠAITIS JONAS

24. ŠIMOLIŪNAITĖ ALDONA KAZIMIERA

25. TRANAVIČŪTĖ ALDONA PRANCIŠKA

26. STAPONAVIČIUS ANTANAS

27. ZAMALYTĖ VLADISLAVA

28. BITINAS STANISLOVAS

29. MATULEVIČIŪTĖ VERONIKA

30. JANUŠEVIČIŪTĖ STANISLAVA IRENA

31. RASIMAVIČIŪTĖ MARIJONA STANISLAVA

32. ŽIDONYTĖ ANELĖ

33. PETRUŠKEVIČIUS ALBERTAS

———————————————————–

1958 m. DEVINTOJI LAIDA

1. ARMONAVIČIŪTĖ ONA

2. BAČKYTĖ ANGELĖ

3. BAČKYS PETRAS ALGIRDAS

4. BAUGIRDAITĖ GENOVAITĖ

5. ČIRGELYTĖ EMILIJA SIGITA

6. LAŠINIS JULIUS

7. LEVINSKAS JONAS KAZYS

8. MIKITAVIČIŪTĖ KONSTANCIJA

9. MIKŠEVIČIŪTĖ MILDA FELICIJA

10. VARKALYTĖ REGINA

11. ZUBAVIČIŪTĖ NIJOLĖ

12. KULŠYTĖ TEKLĖ RADVILĖ

13. BALIŪNAITĖ REGINA

14. BALTRUŠAITIS VIRGILIJUS

15. BANIŪNAITĖ NIJOLĖ ANELĖ

16. ČINGAITĖ MARIJONA

17. FERGIZAS STANISLOVAS

18. JODINSKAITĖ ALDONA ONA

19. MĖDŽIUS VINCENTAS ALVYDAS

20. PUSLYS KORNELIJUS ALGIS

21. SKARDŽIUS ALBERTAS

22. ŠIMOLIŪNAS JUOZAS

23. TRASAUSKAITĖ ANZELMA

24. VARNECKAITĖ JANINA

25. ŽUBRICKAITĖ ONA

26. IVANOV HENRIKAS ROMUALDAS

27. ČERKELYTĖ VALERIJA

28. RAKAUSKAITĖ DANUTĖ

29. MICKEVIČIŪTĖ MARIJONA

30. TUPAITĖ JADVYGA

———————————————————–

1959 m. DEŠIMTOJI LAIDA

1. BAGDONAVIČIŪTĖ GENOVAITĖ

2. DŽIUVĖ ADOLFAS EDUARDAS

3. EICHYTĖ AIJA

4. JANUŠEVIČIŪTĖ ANGELĖ ELZBIETA

5. JANKAUSKAITĖ DANUTĖ ONA

6. JARAŠŪNAITĖ VALERIJA

7. JODINSKAS ADOMAS

8. KAROBLYTĖ ALFONSA

9. KIZNIS VYTAUTAS

10. KLEMERAUSKAITĖ MARIJONA

11. LUKOŠEVIČIŪTĖ ALDONA

12. MIKALAJŪNAITĖ MARIJONA

13. NARIŪNAS ALGIS

14. PETRAUSKAITĖ VERONIKA JANINA

15. PLESEVIČIUS ALGIRDAS

16. RIMŠAITĖ RŪTA ALEKSANDRA

17. STASIŪNAITĖ JANINA

18. ŠIMOLIŪNAITĖ JULIJONA

19. VAIŠVILAITĖ IRENA

20. VENGRIS ALGIRDAS KAZIMIERAS

21. VINTYTĖ GERTRŪDA DOVILĖ

22. VYŠNIAUSKAITĖ VALERIJA

23. ŽARUkAITĖ IRENA

24. LISAUSKAS VYTAUTAS JONAS

25. GELŽINIS VITAS

26. MORKŪNAITĖ JANINA

———————————————————–

1960 m. VIENUOLIKTOJI LAIDA

1. AUKŠTUOLIS ALGIMANTAS

2. BREIMELIS ALBINAS

3. BITINAS BRONISLAVAS

4. BALIŪNAITĖ STASĖ

5. ČEPAITĖ ZENONA

6. GRUODYTĖ IRENA

7. GURSKYTĖ JANINA VALĖ

8. GASIŪNAS VYTAUTAS

9. BUDRIKAITĖ KOTRYNA ALDONA

10. EŽERSKYTĖ JANINA

11. JUKNEVIČIŪTĖ ADELĖ

12. KERŠINSKAITĖ JANINA

13. KUPRYTĖ STASĖ

14. LAŠINYTĖ LIGIJA

15. MOSTEIKAITĖ JULIJA

16. JUREVIČIUS VIRGINIJUS

17. MOSTEIKAITĖ ZITA

18. ŠIDLAUSKAS VILIUS

19. ŠLIOGERYTĖ ZITA

20. SABAITĖ BIRUTĖ SAULĖ

21. STAPULIONYTĖ GENOVAITĖ

22. SKETERIS PETRAS

23. TAMAŠAS JULIUS

24. TINTERYTĖ DALIA

25. KALVĖNAS JONAS

26. PETRAITYTĖ GENOVAITĖ

27. DRAZDAUSKAITĖ JULIJA

28. BAGDONAITĖ VIOLETA

———————————————————–

1961 m. DVYLIKTOJI LAIDA

1. AUKŠTUOLYTĖ VANDA

2. BARANAUSKAITĖ ZINAIDA

3. ČAIKAUSKAITĖ AURĖLIJA

4. DRAZDAUSKAS JONAS

5. DŽIŪVAITĖ LAIMA

6. IMENICKAS VALENTINAS

7. IVANOVA ONA

8. JABLONSKYTĖ DANUTĖ

9. JANKAUSKAITĖ JANINA

10. JARAŠŪNAS VIDMANTAS

11. JARECKAITĖ APOLONIJA

12. KAMINSKAS ALGIS KAZYS

13. KAVALIAUSKAITĖ PETRĖ

14. LAURINAITYTĖ DANGUOLĖ

15. MISIŪNAS STASYS

16. PAŠKEVIČIŪTĖ ONA

17. PETRIKONYTĖ ELENA

18. ŠIMOLIŪNAS PETRAS

19. STAPULIONIS PETRAS

20. TONKŪNAS JUOZAS

———————————————————–

1962 m. TRYLIKTOJI  LAIDA

1. TOMAITĖ IRENA

2. STUOKAITĖ GRAŽINA

3. SABAS PAULIUS

4. ROŽENAITĖ  SAVERIJA

5. SALICKAITĖ DANUTĖ

6. PRANSKŪNAS JULIUS

7. PLADYTĖ VIDA-EMILIJA

8. PALILIONYTĖ IRENA

9. MATIJOŠAITIS KAZIMIERAS

10. MITIGAILAITĖ DANUTĖ-ELŽBIETA

11. LEVINSKAS ZENONAS

12. LAGAUNINKAITĖ ONA

13. LAUKSIDYTĖ STEFANIJA

14. KRIKŠČIŪNAITĖ REGINA

15. KUZMINSKAS ALGIMANTAS

16. KUDLIS JULIUS

17. KERŠINSKYTĖ LEONTINA-ONA

18. JASILIONYTĖ KATRINA-GENOVAITĖ

19. JANICKAS ARVYDAS

20. GIEDRAITYTĖ JANINA

21. JABLONSKIS ALBINAS-JONAS

22. JARAŠŪNAITĖ STASĖ

23. ŽALKAUSKAITĖ VITALIJA

24. ZUBAVIČIUS RIMGAUDAS-JUOZAS

25. JURGAITYTĖ ALDONA

26. BREIMELYTĖ IRENA

27. BITINAS PRANAS

———————————————————–

1963 m. KETURIOLIKTOJI  LAIDA

1. BAČKYTĖ GENOVAITĖ-ROMA

2. BAJORŪNAITĖ SEVERA

3. BANIŪNAITĖ TEODORA

4. BREIMELYTĖ GENOVAITĖ

5. DIDELEVIČIUS ALOYZAS

6. JANKEVIČIŪTĖ GENOVAITĖ

7. JARAŠŪNAITĖ JANINA

8. JARAŠŪNAITĖ TEODORA

9. JARAŠUNAITĖ VIRGINIJA

10. JARAŠŪNAS STASYS

11. JUKNEVIČIUS-ALGIRDAS

12. KAIRYTĖ PALMIRA

13. KEIŠINSKAS EDMUNDAS

14. KRIUKAITĖ REGINA

15. KUČNERIS RIMANTAS

16. KULITAVIČIUS JURGIS

17. MORKEVIČIŪTĖ ALDONA

18. MATUZEVIČIŪTĖ IRENA

19. MONKEVIČIUS ALBINAS-PETRAS

20. NAUDŽIŪNAITĖ ELENA

21. STAČKŪNAITĖ DANUTĖ

22. ŠIMOLIŪNAITĖ ADELĖ

23. ŠIMOLIŪNAITĖ BRANISLAVA

24. ŠIMOLIŪNAITĖ VIDA-EMILIJA

25. ŠIMOLIŪNAITĖ VLADISLAVA-ONA

26. ŠIMOLIŪNAS SIMONAS-LEONAS

27. ŠKULTINAITĖ VIDA

28. TAMOŠIŪNAITĖ ZENONA-PRANĖ

29. TORNAVIČIUS  RIMANTAS

30. TUNIKAITYTĖ  MIOLDA-VALERIJA

31. VYŠNIAUSKAITĖ JANINA

32. ZAMALIS EDMUNDAS

33. ŽILYTĖ JADVYGA-VANDA

———————————————————–

1964 m. PENKIOLIKTOJI LAIDA

1. ANDRAŠIŪNAITĖ VITALIJA.

2. RIMKEVIČIŪTĖ ALDONA

3. BLAVESČIŪNAITĖ VANDA

4. BERNOTAITĖ GENĖ

5. DUBIKALTYTĖ VLADISLOVA

6. JUKNEVIČIŪTĖ DALĖ

7. JUKNEVIČIŪTĖ ALDONA-ZITA

8. KARKLYTĖ ZENĖ

9. KUPRYTĖ BIRUTĖ

10. LUPANOVAS ALEKSANDRAS

11. SAUSIUKAITĖ DANUTĖ

12. SAUSIUKAITĖ JADVYGA

13. Stabinytė Rūta

14. Svirplytė Dovilė

15. Šimoliūnaitė Angelė

16. Tekutytė Elena

17. Gedminas Sakalas

18. Tekutytė Genovaitė

19. Žilinskaitė Ona-Lena

20. Rinkevičiūtė Nijolė-Pranė

21. Samušytė Daugutė, Antano

22. Aleksandravičius Rimantas-Česl.

23. Pranskūnas Bronislovas

24. Puzinaitė Janina

25. Venslovas Ričiard.-Felic.

26. Macelytė Juloja

27. Zamalis Jonas

28. Levinskaitė Vida

———————————————————–

1965 m. ŠEŠIOLIKTOJI  LAIDA

1. BANEVIČIUS ANTANAS

2. BITINAITĖ ELZBIETA

3. ČAIKAUSKAITĖ DARIJA

4. ČEŠKESYTĖ ZITA

5. GIŠDŽIŪNAITĖ NIJOLĖ-ALBINA

6. IGNATAVIČIŪTĖ ZITA

7. JABLONSKYTĖ EUGENIJA

8. JASNAUSKAITĖ ZITA

9. KRIUKAS VALDEMARAS

10. KRIŠTAPONYTĖ IRENA

11. LESKAUSKAITĖ TEODORA

12. MARČIUKAITYTĖ DOMININKA

13. MITIGAILAITĖ GENOVAITĖ

14. PAŽEMECKAITĖ PRANĖ

15. SELEVIČ JANINA

16. ŠIDLAUSKAS AUGUSTAS

17. VAŠTEKISNAITĖ JANINA

18. VENSLOVAITĖ ELENA

19. RAKAUSKAITĖ BIRUTĖ-JANINA

20. VAIŠVILAITĖ ONA

21. ŽILYTĖ DOVILĖ

———————————————————–

1966 m. SEPTYNIOLIKTOJI LAIDA

1. Bajoriūnaitė Zita

2. Baltaragytė Zita

3. Čebaitė Janina

4. Giedraitis Bronislovas

5. Grapskytė Janina

6. Girdžiūnaitė Aldona

7. Grybaitė Nijolė-Angėlė

8. Jankauskaitė Vincenta

9. Jasnauskaitė Aleksa

10. Jociūtė Irena

11. Krivičius Rimvidas

12. Liegis Edvardas

13. Mosteikaitė Genovaitė

14. Nakvosas Antanas

15. Nučionis Petras

16. Noreikaitė Zita

17. Plačiukaitė Augenija

18. Rakauskaitė Veronika

19. Rakauskas Jonas

20. Salickaitė Danguolė

21. Skirmantaitė Nijolė

22. Šimulytė Emilija

23. Valašinaitė Viktorija

24. Valuntaitė Veronika

25. Zubavičiūtė Genė

———————————————————–

1967 m. AŠTUONIOLIKTOJI LAIDA

1. BERNOTAS ALGIRDAS

2. DULA ALGIMANTAS

3. GUIGAITĖ IRENA

4. GUIGA VIGANTAS

5. GARLAUSKAITĖ REGINA

6. KIZNYTĖ LAIMUTĖ

7. JANKEVIČIŪTĖ JANINA

8. JANKEVIČIŪTĖ MARIJONA

9. KIZNYTĖ REGINA

10. KRIVICKAITĖ JANINA

11. KUDLYTĖ STASĖ

12. LIPINYTĖ VYDA

13. MITIGAILAITĖ IRENA

14. MUKOLAITĖ ADELĖ

15. NOREIKA SAULIUS

16. SKETERIS RIMANTAS

17. ŠILYTĖ JANINA

18. TOMAITĖ NIJOLĖ

19. VYSKUPAITIS ELIGIJUS

20. KORSAKAS VIRGINIJUS

21. LAURINAVIČIUS JONAS

22. LAŠINIS REMIGIJUS

23. RIMKEVIČIŪTĖ IRENA

24. Rimkevičius Eugenijus

25. Skvereckaitė Zita

26. Šidlauskaitė Angelė

27. Valašinaitė Marija

28. Venislovas Algimantas

29. Vinogradova Tamara

30. Vyšniauskas Virginijus

31. Katkevičius Antanas

———————————————————–

1968 m. DEVYNIOLIKTOJI LAIDA

1. ANTANAITYTĖ GRAŽINA

2. BAJORIŪNAITĖ JANINA

3. BANEVIČIŪTĖ DANĖ

4. BANEVIČIŪTĖ STANISLAVA

5. BUBINAS VIKTORAS

6. IMENICKAJA SVETLANA

7. JANICKAITĖ REGINA

8. JAKUŠKAITĖ EMILIJA

9. JOVAIŠAITĖ MARIJA

10. JOVAIŠAITĖ AUGENIJA

11. JONAITYTĖ EMILIJA

12. GRYBYTĖ ALDONA

13. KATKEVIČIŪTĖ REGINA

14. PETRIKONIS ALGIMANTAS

15. RINKEVIČIŪTĖ MARIJA

16. VAIČEKONYTĖ GENĖ

17. VAIŠVILAITĖ VIRGINIJA

18. VILBRANTAITĖ DANUTĖ

19. VYŠNIAUSKAITĖ LAIMA – MARIJA

20. VOLBĖKAITĖ ALDONA

21. ARMONAVIČIŪTĖ LAIMUTĖ

22. BALZAREVIČIŪTĖ ANGELĖ

23. DOVIDONYTĖ STASĖ

24. ERMOŠENKAITĖ VIDA

25. GRINSKAITĖ VALERIJA

26. INDULYTĖ IRENA

27. JASILIONYTĖ EMILIJA

28. JUKNEVIČIUS ZENONAS

29. LAŠINIS ALBINAS

30. LINDAITĖ ADĖLĖ

31. LOPETAITĖ IRENA

32. LUKOŠEVIČIŪTĖ ANGELĖ

33. MIKĖNAITĖ VIRGINIJA

34. PAKALNUTĖ DALIA

35. PALUMICKAITĖ MILDA

36. RAUCKYTĖ VITUTĖ

37. SVIDERSKIS JONAS

38. SVIRPLYTĖ ONA

39. TAUTKAITĖ STANISLAVA

40. TEKUTIS VALIS

41. KATKEVIČIŪTĖ REGINA

42. PUODŽIŪNAS KĘSTUTIS

———————————————————–

1969 m. DVIDEŠIMTOJI LAIDA

1. BAJORŪNAITĖ VANDA

2. BANIULYTĖ SIGUTĖ

3. BAUGIRDAITĖ JANINA

4. EŽERSKIS STANISLOVAS

5. GARLAUSKAITĖ REGINA

6. FEDOTOVAITĖ ZITA

7. JANKEVIČIŪTĖ IRENA

8. JASILIONYTĖ PETRONĖLĖ

9. KARTANAITĖ LAIMUTĖ

10. KAŠKELIS VIKTORAS

11. KISELIOVAITĖ JULIJA

12. KIZNYTĖ APOLONIJA-ELVYRA

13. KIZNYTĖ VIOLETA

14. LUKOŠIŪNAITĖ EMILIJA

15. MACELYTĖ ANGELĖ

16. NOREIKAITĖ GENOVAITĖ

17. SAMUOLYTĖ BRONĖ

18. SVIDERSKIS ALFONSAS

19. SMALSKIS LAIMUTIS

20. ŠIMOLIŪNAITĖ BIRUTĖ

21. URBONAS JONAS

22. VANAGAS RIMAS

23. VENCKŪNAS VIDMANTAS

24. VENCKŪNAITĖ VIDA

25. VINOGRADOVA ANGELINA

26. ZAVADSKYTĖ REGINA

27. LAURINAITYTĖ DALYTĖ

28. KARKLYS JONAS

29. GUDELIAUSKAITĖ GENOVAITĖ

Komentuoti su „Facebook “

22 Comments

 1. Genovaitė Genovaitė 17 kovo, 2013

  Sveiki,
  Šiemet sukanka 50 metų t.y. 1963 metais, kai baigėme Joniškėlio vidurinę mokyklą. Labai norėtusi susitikti. Mano tel. 8 682 16185 arba Vidai tel. 8 687 14684
  Lauksime skambučių.
  Iki

 2. Laimutė Laimutė 17 kovo, 2013

  Laba diena, linkėjimai Angelei Šimoliūnaitei (iš 15 laidos), ar galėčiau kaip nors su ja susisiekti? Jei ji ta pati, gyveno Kovo 8-osios kolūkyje, kažkada dirbo Zarasuose, vėliau kažkokiame kaime (Pasvalio ar Kelmės r.) buvau jos vestuvėse pamerge. Balandį teks lankytis Joniškėly, būtų malonu susitikti. Labai laukčiau: Laimutė (dabar vilnietė), tel. 868093919

 3. Eksmoksleivė Eksmoksleivė 9 kovo, 2013

  Gerb. Romai, aš manau, kad jūs klystate sakydamas, kad gal geriau jokio. Aišku yra klaidų, bet neklysta tik tas, kas nieko nedaro. Aš asmeniškai pamačiusi sąrašą, apsidžiaugiau.

 4. Romas Romas 9 kovo, 2013

  JEI TIK TOKS SARASAS, GAL GERIAU JOKIO?

 5. irena irena 16 vasario, 2013

  Noreciau suzinoti ka nors apie Sabą Julių Albiną

  • p. Irena, dovanokit, kad kišu čia savo trigrašį visai be reikalo: apie p. Julių Sabą reikšmingos informacijos neturiu. Tačiau kaip pro rūką atsimenu štai ką: grįždavo jis studentiškų atostogų iš Kauno (regis, studijavo KKI), linksmas, „biškiuką pasikėlęs“, kaip ir pridera tikram didmiesčio žmogui provincijoje, bet draugiškas ir neužgaulus. Oi, kaip mes jam pavydėjom studentiškos kepuraitės (vyšnių spalvos, „bordava“ ana buvo, su aukso raidėm „ant pakaušio“! Žinokit, davė prisimieruoti!). Nepalyginsi su baltomis KMI ar žaliomis KPI, bent taip tada mums, vaikigaliams,atrodė… Deja, kaip klostėsi p. J. Sabo gyvenimas – jau sakiau, nežinau. Gal atsilieps klasiokai ir draugai!..
   Prisimenu dar, kad jo namus Joniškėlyje ( M. Melnikaitės g., dabar Petkevičaitės – Bitės) aplankė skaudi ir nepataisoma bėda: kažkas iš jo šeimos žuvo klastingame vandenyje.
   P. S. Jei šias eilutes skaitys jauniausioji karta, tai tegu žino, kad aukštųjų mokyklų abreviatūrose raidė „I“ yra 10 (dešimt) kartų vertingesnė, nei dabartinė „U“…
   Baigiu: ku, mu, ru ir šū… (ant pagaliuko!).

   • Matau, kad esate studentiškų kepuraičių žinovas. Gal žinote, kodėl jos dingo? Matomai jos turi įtakos, įvertinant „I” ir „U”. Anksčiau kepuraitės neleisdavo žinioms išgaruoti. Dabar nebeliko kam sustabdyti žinių.

 6. Genovaite Genovaite 29 sausio, 2012

  Sveiki,
  O kur dingo 1961m. laidos Romasis Vaitiekūnas, Algimantas Mitigaila?
  1963m. laidos sąrašuose Bačkytė Rima, o ne Roma.
  Keršinskas, o ne Keišinskas.
  Tranavičius, o ne Tornavičius.
  Tunikaitytė Milda, o ne Miolda.
  Beje, turiu 1960m.,1961m.,1962m. 1963m. paskutinio skambučio nuotraukas, dalyvaujant dešimtokams. Gal kam įdomu?
  Su pagarba Genovaitė

  • iš sodžiaus iš sodžiaus 31 sausio, 2012

   Gerb. Genovaite, regis, sąrašas tam ir pavadintas „Amžiaus“, kad a m ž i n i n k a i laisvalaikiu spręstų „šaradas beigi rekbusus“: bandytų sudėlioti klasiokus abėcėlės tvarka, spėtų, kas slypi po iškraipytomis pavardėmis ir vardais, laužytų galvas, kur dingo tas ar anas… Apie Shift klavišą, lietuvško brūkšnio naudojimą ar elementarų tarpą jau ir užsiminti nesmagu!
   Made in gymnasium – va tep! Čia tamstoms ne kokia nusususi sovietinė mokykla sąrašus drukavojo, o tautiška gimnazija!! Nors kai prisimeni, jog šitas mandras žodis kilęs iš graikiškojo „gumnos“ (nuogas, plikas), tai nori nenori visokios kudlotos mintys galvoje randas…
   Ir vis tiek gerai, kad bent tokie sąrašai yra! Nostalgijai apmalšinti!
   P. S. Jūsų fotkės sudomino, tik kaip jas pamatyti?!.

   • Genovaite Genovaite 16 vasario, 2012

    Sveiki,
    Ačiū už pastabas.
    Nors nesu pašaukta kompiuteristė, bet jei pasakysite, kur įdėti, tai fotkės nors ir šiandien atsidurs ten.
    Su pagarba Genovaitė

    • Aloizas iš sodžiaus Aloizas iš sodžiaus 22 vasario, 2012

     Jau penkios paros nutekėjo, o „fotkės neatsidūrė ten“! Tad ką jau čia kalbėti apie „nors ir šiandien“…
     „Pasiūlęs patiešysi – nedavęs nesugriešysi“…

 7. Genovaite Genovaite 27 sausio, 2012

  Sveiki!
  Gaila, kad nutrūko komentarai.
  1963m. laidos mokiniai atsiliepkite.

 8. Jurgita Jurgita 13 balandžio, 2011

  Labai gaila, kad sarasiukas dar nepakoreguotas…

  • Viktoras Viktoras Post author | 13 balandžio, 2011

   Pasitaisėm, labai atsiprašau už aplaidumą.

 9. Sunus Sunus 17 vasario, 2011

  1962 m. TRYLIKTOJI LAIDA
  vietoje 9. MARIJOŠAITIS KAZIMIERAS turi būti MATIJOŠAITIS

  PATAISYKITE PRAŠAU!!!

 10. Jurgita Jurgita 7 spalio, 2010

  Kaip gaila, kad nepakeista…

 11. teodora.baniunaite teodora.baniunaite 2 rugpjūčio, 2010

  Sveiki ,

  gal kas atsilieptu is 1963m laidos
  arba organizatoriu…————-
  Myliu jus

 12. Jurgita Jurgita 24 gegužės, 2010

  Sveiki, labai dziugu matyti tokius sarasus. Dziugu juose matyti artimus, brangius zmones. Taciau uzmaciau netikslumą. 1964 m. 15 laidoj, punktelis 27, ten vietoj Samolis turėtų būti ZAMALIS JONAS. Aciu Jums uz dideli ideta darba is sirdies.
  Pagarbiai, Jurgita Zamalytė

  • Stasys Stasys 25 gegužės, 2010

   Gerbiama Jurgita, manau esame giminaičiai 🙂
   Bendras mūsų protėvis buvo Balčiūnas, esame jo dukters Onos Balčiūnaitės Kruopienės Maldutienės palikuoniai.
   Gal galite parašyti šiuo el. paštu.
   stasysvelykis@gmail.com
   Pagarbiai: Stasys

   • Jurgita Jurgita 25 gegužės, 2010

    Na, apie tai man kol kas nieko nežinoma, bet neabejotinai Jums atrašau.
    Beje, šiandien sužinojau, kad su p. Viktoru esam kažkaip tai tolimi giminaičiai 🙂

 13. A! A! 15 gegužės, 2010

  Kantrybė dorybė 🙂

 14. Margo Margo 14 gegužės, 2010

  Tai kur antra dalis?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.