Press "Enter" to skip to content

Amžiaus sąrašas III-a dalis

1980 m. TRISDEŠIMT PIRMOJI LAIDA

1. Armonavičiūtė Vitalija

2. Balčiūnaitė Roma

3. Butkus Vytautas

4. Cimbonskaitė Aušra

5. Čiuplinskas Jonas

6. Čiarniauskas Virginijus

7. Gusčiūtė Dalė

8. Garšva Vidmantas

9. Jasiūnaitė Rima

10. Jankūnas Balys

11. Klemerauskaitė Salvinija

12. Kuprytė Dana

13. Kuprys Rimantas

14. Krikščiūnas Virginijus

15. Matukaitė Nijolė

16. Pranculevičius Povilas

17. Petrauskaitė Rima

18. Plamskaitė Aldona

19. Plūkas Rimantas

20. Ragažinskaitė Vitalija

21. Šlikas Augustas

22. Vaitiekaitė Rima

23. Vasauskaitė Dalia

24. Zabarauskaitė Lina

25. Žygas Algimantas

26. Bitinas Vilius

27. Čirvinskaitė Janina

28. Ebaitė Rima

29. Garlauskas Raimundas

30. Giedraitis Paulius

31. Gervytė Dalia

32. Gudliauskas Virginijus

33. Judinskaitė Aldona

34. Katlerytė Ernesta

35. Leimontaitė Laimutė

36. Lopetkaitė Regina

37. Merfelytė Vida

38. Mėdžiutė Lidija

39. Mileris Gintautas

40. Morkunaitė Danguolė

41. Nakvosaitė Irena

———————————————————–

1981 M. TRISDEŠIMT ANTROJI LAIDA

1.Baltaragytė Snieguolė

2.Bardzevičiūtė Aldona

3.Bosaitė Laima

4.Demko Mikolajus

5.Garbštas Gintautas

6.Giedraitytė Bronė

7.Jarašūnaitė Vitalija

8.Kulitavičiūtė Vida

9.Kergė Egidijus

10.Lukoševičiūtė Violeta

11.Lungis Egidijus

12.Markauskas Arūnas

13.Mosteikaitė Rasa

14.Mikalajūnaitė Birutė

15.Namikas Arūnas

16.Namikas Artūras

17.Plačiakis Jonas

18.Rapkevičiūtė  Alma

19.Rimkevičius Gintaras

20.Šimėnaitė Laima

21.Stanislovaitytė Rima

22.Stanislovaitis Aleksas

23.Stonytė Laima

24.Šviestytė Violeta

25.Žeimytė Loreta

26.Blantaitis Augis

27.Čepaitė Stasė

28.Didelevičius Alvydas

29.Giedrė Laimutis

30.Grigaitytė Vilija

31.Jankūnaitė Dalia

32.Kiekšytė Veronika

33.Kiminaitė Daiva

34.Krikščiūnas Arūnas

35.Kulitavičius Arūnas

36.Linda Rimgaudas

37.Lukoševičiūtė Ona

38.Lukšta Antanas

39.Lukštaitė Janina

40.Marcinkevičius Jonas

41.Matusevičiūtė Vilija

42.Mejeris Eligijus

43.Mosteikaitė Alma

44.Nazarova Svietlana

45.Ožalas Eugenijus

46.Palionytė Saulė

47.Rapkevičius Vytautas

48.Rauckis Eugenijus

49.Rutkauskas Arūnas

50.Sakalauskas Gintautas

51.Sketerytė Sigita

52.Židonytė Dalia

———————————————————–

1982 M. TRISDEŠIMT TREČIOJI LAIDA

1. Baniūnas Vygantas

2. Bivainytė Audronė

3. Burkus Almutis

4. Cimalonskaitė Rita

5. Demenytė Ramutė

6. Garbštaitė Rita

7. Garšva Virginijus

8. Garšvaitė Irena

9. Giedraitis Romualdas

10. Jakuškaitė Dalia

11. Jusis Vidmantas

12. Karpovaitė Emilija

13. Kruopys Vytautas

14. Mosteikaitė Lina

15. Karpovaitė Genovaitė

16. Petrulytė Vitalija

17. Rauckytė Irena

18. Simutytė Nijolė

19. Simonaitytė Virginija

20. Strelčiūnaitė Vaiva

21. Šalkauskaitė Rimutė

22. Tulauskas Arvydas

23. Tvaronavičiūtė Vitalija

24. Vaišvydaitė Rima

25. Vyčas Povilas

26. Žemaitis Arūnas

27. Židonytė Vida

28. Žironas Arvydas

29. Bačkytė Lina

30. Bajoriūnaitė Virginija

31. Demko Viktoras

32. Drobulytė Sigita

33. Jakilaitis Raimundas

34. Janulaitis Rolandas

35. Jatulis Audrutis

36. Jatulytė Loreta

37. Katkevičius Virginijus

38. Kisanskaitė Virginija

39. Kvedarauskaitė Loreta

40. Linkevičius Laisvūnas

41. Lungytė Daiva

42. Mačiūnas Eugenijus

43. Mačiūlytė Vitalija

44. Mažuknaitė Valentina

45. Morkūnaitė Albina

46. Polmiskaitė Nijolė

47. Pukevičiūtė Valda

48. Ručys Mindaugas

49. Salickaitė Vitalija

———————————————————–

1983 M. TRISDEŠIMT KETVIRTOJI LAIDA

1. Bikulčius Eugenijus

2. Brazytė Neringa

3. Briedelytė Vesta

4. Čeponytė Bronė

5. Dubikaltytė Rima

6. Gausmonaitė Alma

7. Grybauskaitė Laimutė

8. Jarašūnaitė Vilma

9. Jokūbaitis Valdas Juozas

10. Jutinskas Aušrys

11. Katinaitė Danguolė

12. Malinskaitė Svajonė

13. Margytė Eglė

14. Masilionis Jonas

15. Padgureckaitė Violeta

16. Paštuolis Arūnas

17. Samoška Remigijus

18. Skačkauskaitė Vilma

19. Sliekaitė Rima

20. Diemenytė Zima

21. Šliogerytė Dalė

22. Tinteris Algis

23. Tinterytė Kristina

24. Urbonaitė Rima

25. Užusienytė Rinolda

26. Vadopolas Egidijus

27. Vasauskaitė Vida

28. Arlauskaitė Lilijana

29. Buržaitė Laima

30. Cedronas Povilas

31. Černiauskas Vaidotas

32. Dinicaitė Dina

33. Garlauskaitė Violeta

34. Ivickaitė Raimonda

35. Jalaginaitė Jolanta

36. Kaminskaitė Ramutė

37. Kazilionis Gintaras

38. Keršytė Asta

39. Kimantaitė Vida

40. Krikščiūnas Rimantas

41. Macelytė Jolanta

42. Mejerytė Sigita

43. Nakvosaitė Aldona

44. Nakvosas Vidmantas

45. Norvaiša Vaidotas

46. Plauskas Rimantas

47. Sapiegaitė Rimutė

48. Rutkauskaitė Kristina

49. Varanauskas Gražvydas

50. Vytis Sigitas

51.Židonytė Daiva

52. Vasauskaitė Aušra

———————————————————–

1984 M. TRISDEŠIMT PENKTOJI LAIDA

1. Arcimavičiūtė Daiva

2. Badauskas Vitalis

3. Brusokaitė Lijana

4. Butkevičiūtė Jolita

5. Čestavičiūtė Daiva

6. Dakmytė Laima

7. Impolis Egidijus

8. Jankauskaitė Laima

9. Garšvinskaitė Danė

10. Gelažinskas Rimvydas

11. Grigaliūnaitė Sonata

12. Grigaitė Bronė

13. Gusčius Eugenijus

14. Keršinskaitė Egita

15. Kučinskaitė Rima

16. Kulitavičiūtė Nida

17. Maniulytė Audronė

18. Milnikova Irena

19. Milnikova Jelena

20. Mikitavičiūtė Vilma

21. Mikalajūnas Saulius

22. Mitigailaitė Irma

23. Morkūnas Saulius

24. Mulevičiūtė Daiva

25. Naginskaitė Loreta

26. Nagulevičiūtė Dalia

27. Ragažinskaitė Vitalė

28. Špikelytė Kristina

29. Tamkevičiūtė Lilija

30. Vaicekauskaitė Irena

31. Varanauskaitė Lijana

32. Zabilaitė Laimutė

33. Arcimavičiūtė Audronė

34. Armonavičiūtė Zita

35. Armonavičius Zenonas

36. Bajelytė Vilma

37. Baniulytė Lina

38. Briedis Vygantas

39. Gervytė Jolanta

40. Grabauskaitė Rita

41. Gusčiuvaitė Sigita

42. Kiekšaitė Pranė

43. Kuprijenkovaitė Ina

44. Mačiūnaitė Alma

45. Marcinkevičiūtė Lina

46. Malčiauskaitė Aurelija

47. Monstvila Rimantas

48. Mogilaitė Daiva

———————————————————–

1985 M. TRISDEŠIMT ŠEŠTOJI LAIDA

1. Anikevičiūtė Vita

2. Davidonytė Dalia

3. Gudeliauskaitė Lina

4. Indriliūnas Algis

5. Juknevičiūtė Audronė

6. Kuprytė Vanda

7. Kaveckytė Jolanta

8. Mosteikaitė Ernesta

9. Mikitavičiūtė Dainora

10. Nakčiūnas Gintaras

11. Prancelevičiūtė Dalia

12. Paraukaitė Alma

13. Radinkaitė Inga

14. Rauckytė Audronė

15. Šimoliūnaitė Ligita

16. Šimoliūnas Virginijus

17. Šimonytė Gertrūda

18. Tinteris Aurelijus

19. Valaitis Darius

20. Žukauskas Robertas

21. Rimkūnaitė Inga

22. Katleris Saulius

23. Banevičiūtė Rita

24. Bitinaitė Antanina

25. Buženytė Daiva

26. Cimermanaitė Daiva

27. Garbštaitė Lijana

28. Garnytė Sonata

29. Karmanaitė Irena

30. Lindaitė Regina

31. Milašiūtė Ilona

32. Montvidaitė Edita

33. Mosteikaitė Jovita

34. Narkevičiūtė Irena

35. Paltarokaitė Alma

36. Raupytė Rima

37. Simonavičiūtė Diana

38. Statkevičiūtė Audronė

39. Švedarauskas Gytautas

40. Tinteris Vilius

41. Valaitytė Asta

42. Vėdaraitė Vida

43. Žandarytė Vitalija

44. Žukauskas Rimas

45. Navickas Audrius

46. Rutkauskas Erlaudas

47. Vaidžiūnas Gintautas

48. Cendronaitė Ona

———————————————————–

1986 m. TRISDEŠIMT SEPTINTOJI LAIDA

1.Rimkevičiūtė Dangerūta

2.Tamošiūnaitė Asta

3.Budrytė Ilma

4.Emužytė Alma

5.Grabskytė Daiva

6.Grybauskaitė Irena

7.Gruodis Algis

8.Krivots Janis

9.Kvedarauskaitė Regimanta

10.Malčiauskas Gintaras

11.Malkevičiūtė Asta

12.Mikalajūnaitė Audronė

13.Nakvosas Sgitas

14.Rasikevičiūtė Alma

15.Ridikaitė Kristina

16.Sinkevičiūtė Gražina

17.Stangvilaitė Laima

18.Šimoliūnaitė Nijolė

19.Šliogeris Egidijus

20.Kvederauskaitė Gina

21.Vaicekauskas Arvydas

22.Žeimys Vilmantas

23.Žukauskaitė Vilma

24.Barauskytė Loreta

25.Bikulčiūtė Rita

26.Bisikirskaitė Laima

27.Čiarniauskaitė Dainora

28.Gavutytė Nomeda

29.Jodinskaitė Darutė

30.Kazilionytė Daiva

31.Kazilionytė Violeta

32.Kazlauskaitė Alma

33.Povilionytė Kazimiera

34.Pugevičius Albinas

35.Sadauskaitė Roma

36.Sakalauskaitė Jolita

37.Simonaitis Robertas

38.Simonaitis Marius

39.Šilingytė Gražina

40.Šopytė Neringa

41.Tomkevičiūtė Gailutė

42.Valantinaitė Alma

43.Vasauskaitė Egidija

44.Vasauskaitė Lilijana

45.Maminskaitė Rolanda

———————————————————–

1987 M. TRISDEŠIMT AŠTUNTOJI LAIDA

1.Bagdonaitė Rūta

2.Gelažnikas Gintautas

3.Gribauskas Egidijus

4.Janulaitytė Rasa

5.Jasnauskaitė Nida

6.Jodokaitė Stasė

7.Kaminskas Alfonsas

8.Kaveckaitė Danguolė

9.Kazlauskaitė Genovaitė

10.Kazlauskaitė Janina

11.Leskauskaitė Daiva

12.Matulevičiūtė Rūta

13.Maskaliova Loreta

14.Montvila Zenonas

15.Petruškevičius Artūras

16.Račiūnas Kąstytis

17.Rutkauskaitė Jolanta

18.Tulauskaitė Rita

19.Vitkevičiūtė Gitana

20.Amilevičiūtė Asta

21.Butkevičiūtė Irena

22.Bučaitė Dainora

23.Dovydaitytė Ramunė

24.Joroševičiūtė Rasa

25.Jakubaitytė Rasa

26.Jasilionytė Vitalija

27.Kanepeckaitė Daiva

28.Mosteikaitė Eligija

29.Mikalajūnaitė Daiva

30.Nikčiūnaitė Daiva

31.Sakalauskaitė Vilma

32.Savickaitė Edita

33.Šeškaitė Snieguotė

34.Švedarauskas Arūnas

35.Zabilaitė Sigita

36.Žiedelytė Edita

37.Židonis Remigijus

———————————————————–

1988 m. TRISDEŠIMT DEVINTOJI LAIDA

1.Brazytė Asta

2.Čaplinskaitė Irmina

3.Čirlytė Kristina

4.Davydkina Neringa

5.Didelevičiūtė Aušra

6.Laukaitytė Jurgita

7.Laurinčikaitė Jolita

8.Maldūnaitė Ligita

9.Misiūnaitė Vita

10.Narkevčiūtė Vilma

11.Obokevičius Kęstutis

12.Obokevičiūtė Rasa

13.Paltarokaitė Jolanta

14.Povilionytė Virginija

15.Račiūnaitė Jūratė

16.Rasikevičiūtė Daina

17.Rimkevičiūtė Asta

18.Rozentalis Egidijus

19.Strigotskytė Gražina

20.Vadakojytė Snieguolė

21.Lukoševičiūtė Daiva

22.Nakutytė Fausta

23.Nakvosaitė Violeta

24.Naudžiūtė Gitana

25.Banevičiūtė Daiva

26.Banevičiūtė Olvida

27.Krivickaitė Jolita

———————————————————–

1989 m. KETURIASDEŠIMTOJI LAIDA

1.Bačkis Petras

2.Barnotaitė Rasa

3.Blazarėnaitė Sonata

4.Bagužis Aurelijus

5.Čepnytė Ineta

6.Garbštas Rolandas

7.Gruzdaitė Daiva

8.Indrišiūnas Darius

9.Jasilionytė Inga

10.Jakilaitė Jurgita

11.Kaneševičiūtė Jolanta

12.Kazilionytė Snieguolė

13.Kučinskaitė Daiva

14.Lukošiūnaitė Rūta

15.Malkevičiūtė Lina

16.Maskaliovas Eugenijus

17.Milašiūnaitė Gitana

18.Mosteikaitė Aida

19.Mosteikaitė Lida

20.Motūzas Artūras

21.Nakvosaitė Daiva

22.Obokevičiūtė Asta

23.Ragažinskaitė Ingrida

24.Ridikaitė Inga

25.Sirbikaitė Lina

26.Sirbikaitė Daiva

27.Stankevičiūtė Eglė

28.Tornavičius Rolandas

29.Tvaskutė Indra

30.Rakauskaitė Gitana

31.Vasauskaitė Violeta

Komentuoti su „Facebook “

9 Comments

 1. jaslikonis jaslikonis 6 balandžio, 2011

  o kur daugiau ??? cia ne viskas dar…:)

 2. Daina Daina 5 rugpjūčio, 2010

  Sveiki, 40-toje laidoje Nakvosaitė DAINA, o ne Daiva…Gal galit pataisyt?

 3. aaaa aaaa 27 gegužės, 2010

  1981m.32-oje laidoje po Nazarovos Svetlanos dar turėtų būti Ožalas Eugenijus, Palionytė Saulė,Rapkevičius Vytautas,Rauckis Eugenijus,Rutkauskas Arūnas,Sakalauskas Gintautas,Sketerytė Sigita,Židonytė Dalia.

 4. 37 laida 37 laida 26 gegužės, 2010

  Prašyčiau patikslinti 37 laidos pavardes:
  Vietoj Kaminskaitė Rolanda turi būti Maminskaitė Rolanda, Kazilionytė Violeta, o ne Videta, o Samytė Nomeda – Gavutytė Nomeda:) Ačiū.

 5. Rimantas Rimantas 23 gegužės, 2010

  83 m.34 laidos pavardėse yra netikslumų ne Bužerytė Laima,o Buržaitė Laima,taip pat ne Turauskas ,bet Plauskas Rimantas.Dar nėra įrašytos Vasauskaitės Aušros

  • Rimantas Rimantas 23 gegužės, 2010

   Dar truksta Vyčo Sigito,Židonytės Daivos 83m.34 laidoje

 6. ! ! 23 gegužės, 2010

  Keturiasdešimtojoj laidoj Petras Bačkis, o ne Bačkys 🙂

  • Viktoras Viktoras Post author | 23 gegužės, 2010

   Ačiū – pataisyta!

   • Vesta Vesta 6 liepos, 2015

    34 laida , ne Briedelytė, o , Briedelytė:-)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.