Press "Enter" to skip to content

Kunigą Benediktą Urboną prisimenant

Benediktas Mykolas Urbonas

Šiandien  ilgamečiui Joniškėlio klebonui Benediktui Mykolui Urbonui būtų sukakę 85 metai.

Benediktas Mykolas Urbonas gimė 1925 metų birželio 28 Naujamiestyje, Panevėžio apskrityje, mokyklos vedėjo Domo Urbono šeimoje.

Ramygalos progimnazijoje būsimasis kunigas mokėsi lotynų, vokiečių, vėliau  prancūzų kalbų. Nuo vaikystės su broliu Juozu pradėjo groti fisharmonija, labai mėgo skaityti.

1942 metų rudenį Benediktas Urbonas įstojo į Kauno kunigų seminariją. Klausė dr. A. Maceinos, kun. S. Ylos, prof. P.Kuraičio paskaitų. Seminarijoje pasirinko akademinį filosofijos kursą. 1948 metų spalio 31 dieną Benediktas Urbonas įšventintas į kunigus.

1963-1980 metais kunigas Benediktas Urbonas dirbo Šilų parapijos klebonu. Baigė dar devintą ir dešimtą teologijos semestrus, nes ruošėsi moksliniam darbui. Įsitraukė į pogrindinę veiklą – versdavo, redaguodavo, spausdindavo ir platindavo pamokslinę, apologetinę bei patriotinę literatūrą, rašė į „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką“

Apie 1978 metus Tėvui Pranciškui Masilioniui vadovaujant, kunigas Benediktas Urbonas įstojo į slaptą aktyvią kunigų organizaciją. Jis palaikė ryšius su daugeliu įžymių žmonių – prof. P. Zunde, dr. J. Girniumi ir kitais.

Nuo 1980 metų kun. Benediktas Urbonas klebonavo Joniškėlio parapijoje. Daug jėgų jis atidavė tvarkydamas bažnyčią, aktyviai kovodamas už blaivybę, jaunimo religinę ir patriotinę dvasią.

Prasidėjus Lietuvos atgimimui, klebonas buvo vienas iš Pasvalio Sąjūdžio grupės kūrėjų. 1989 metais Lietuvos krikščionių demokratų  partijos kuopą įkūrė Joniškėlyje, vėliau – Pasvalyje, Grūžiuose. Klebonas Benediktas Urbonas išrinktas LKDP Pasvalio rajono skyriaus garbės pirmininku.

Atgavus Lietuvos nepriklausomybę, Joniškėlio mieste ir apylinkėse klebonas Benediktas Urbonas pastatė ir sutvarkė keliolika paminklų, koplytstulpių, kryžių. Klebonas rūpinosi, kad prie senųjų Joniškėlio kapinių būtų pastatytas memorialas partizanams. Žymesni jo darbai – paminklas tremtiniams, kryžius Pranciškui ir Kaziui Bizauskams ir kt.  G. Petkevičaitės – Bitės biustas – asmeniška klebono Benedikto Urbono dovana Joniškėlio miestui.

Klebonas  Benediktas Mykolas  Urbonas mirė 2002 metais.

Komentuoti su „Facebook “

Be First to Comment

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.