Press "Enter" to skip to content

Joniškėlio ligoninei suteiktas gydytojo J.L. Petkevičiaus vardas

Lapkričio 3 d. posėdžiavusi Pasvalio rajono savivaldybės taryba Pasvalio ligoninės Joniškėlio palaikomojo gydymo ir slaugos skyriui suteikė Jono Leono Petkevičiaus vardą.

Joniškėlio ligoninė šiemet švenčia 200 metų jubiliejų. 1810 m. Vilniaus universitetas, vykdydamas dvarininko Igno Karpio testamentą, įsteigė tuo metu vienintelę Europoje universitetinę kaimišką ligoninę. Tai seniausia Lietuvoje tokio tipo ligoninė, veikianti iki šių dienų.

1865 m. Joniškėlio ligoninėje pradėjo dirbti gydytojas Jonas Leonas Petkevičius. Jo  bei jo dukros Gabrielės Petkevičaitės-Bitės dėka XIX a. antroje pusėje Joniškėlis buvo tapęs Šiaurės Lietuvos kultūros, švietimo ir lietuvybės centru. Dviejų šimtmečių senumo ligoninės skliautai mena tokius nacionalinio atgimimo puoselėtojus kaip Žemaitė, Jonas Vileišis, Povilas Višinskis, Petras Avižonis, Jadvyga Juškytė, Gabrielius Landsbergis – Žemkalnis, Jonas Jablonskis, Elžbieta Jodinskaitė, Antanas Smetona ir kt..

Beatodairiškas ir pasiaukojantis darbas šio krašto žmonių labui ilgam įsirėžė žmonių atmintyje bei pelnė J. L. Petkevičiui liaudies gydytojo vardą.

Gydytojo vardo suteikimas Joniškėlio ligoninei – deramas jo gyvenimo ir veiklos įvertinimas.

Trumpa Jono Leono Petkevičiaus biografija

Jonas Leonas Petkevičius su žmona Malvina Chodakauskaite-Petkevičiene

Jonas Leonas Petkevičius – lietuvių tautinio atgimimo veikėjas, gydytojas. Gimė 1828 metais.

Būsimasis daktaras mokėsi Panevėžio apskrities bajorų mokykloje, Vilniaus gimnazijoje. Baigęs mokslus penkerius metus kartu su baudžiauninkais dirbo tėvų ūkyje. Tačiau tėvų lūkesčio – tapti ūkio paveldėtoju – nepanoro tenkinti. J. L. Petkevičius su 14 rublių kišenėje pabėgo iš namų ir įstojo į Kijevo universiteto medicinos fakultetą. Baigęs mokslus 1855 metais grįžo į tėviškę, nuošalųjį Puziniškį.

1863 metų sukilimas palietė ir Puziniškio apylinkes. J. Petkevičius palaikė su sukilėliais glaudžius ryšius, dvarelio patalpose slėpė ir gydė sužeistuosius.

1865 metais J. Petkevičius paskiriamas Joniškėlio fondinės ligoninės vedėju ir persikelia čia gyventi.

Būdamas aukštos kvalifikacijos, vadovaudamasis humanizmo ir demokratiškumo idėjomis, J. Petkevičius buvo įgijęs didelį populiarumą. Pas jį plaukė žmonės iš tolimų apylinkių, visų buvo gerbiamas ir mylimas. Petkevičių šeimoje buvo akcentuojamas žmonių lygiateisiškumas, puoselėjamos labdaros, altruizmo idėjos.

1870 metais Petkevičių šeima išgyveno begalinį skausmą – mirė daktaro žmona Malvina, šešių vaikų motina. Ši netektis labai paveikė J. Petkevičių, jis metė rūkyti, labai daug dirbo, neretai miegodavo ne daugiau kaip po 3 valandas. Daug dėmesio skyrė vaikų auklėjimui. Stengdavosi su jais kalbėti lietuviškai, visi sūnūs prieš stodami į gimnaziją privalėjo išeiti Joniškėlio pradžios mokyklos kursą.

J.L. Petkevičius aktyviai domėjosi naujais gydymo būdais, šaukdavo gydytojų suvažiavimus, prenumeruodavo naujausią literatūrą, rūpinosi gydytojų kvalifikacija.

Daktaro J.L. Petkevičiaus namai buvo to meto inteligentijos susibūrimų vieta. Dukrai Gabrielei įsitraukus į literatūrinę ir visuomeninę veiklą, Joniškėlyje lankydavosi P. Višinskis, A. Avižonis, A. Smetona, A. Bulota, J. Žemaitė-Žymantienė, P. Gaidelionis, kiti to meto šviesuoliai. Daktaras pritarė dukters veiklai. Gana dažnai ir pats dalyvaudavo pokalbiuose, skatino Gabrielę rašyti.

1902 m. J. L. Petkevičius atsisakė gydytojo-vedėjo pareigų Joniškėlio ligoninėje ir su šeima sugrįžo į Puziniškio dvarelį.

1909 metasi susirgo plaučiu uždegimu ir mirė. Palaidotas Karpiškio dvarelio kapinėse.

Gydytojo Jono Leono Petkevičiaus kredo – gyvenimas, paskirtas visuomenei. Pasiaukojantis darbas, trukęs penkiasdešimt dvejus metus, atidumas ligoniams, kolegoms gydytojams, meilė literatūrai ilgam išliko žmonių atmintyje. Jo ir dukros Gabrielės Petkevičaitės-Bitės dėka Joniškėlis XIX a. antroje pusėje tapo Šiaurės Lietuvos kultūros, švietimo ir lietuvybės centru. Daktaras buvo vienas iš tų retų idealistų gydytojų, kuris ne pelno ieškojo, o žmonėms tarnavo. Jonas Leonas Petkevičius buvo tikras Lietuvos liaudies gydytojas.

Komentuoti su „Facebook “

Be First to Comment

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.