Press "Enter" to skip to content

Seniūnui ilsėtis turbūt dar neteks

Joniškėlio apylinkių seniūnas Gintautas Povilionis pateikė seniūnijos darbo ataskaitą.

Vasario 17-ąją 65-erių sulauksiantis Joniškėlio apylinkių seniūnas Gintautas Povilionis šiai seniūnijai vadovauja nuo 2000-ųjų. Seniūnijos žmonėms pateikdamas savo darbo ataskaitą jis parodė, kaip per tuos metus keitėsi situacija Joniškėlio apylinkių kaimuose, pasakojo, kokie darbai buvo nuveikti pastaraisiais metais.

Kitas klausimas, dėl kurio į Nakiškių Vaiko dienos centrą buvo pakviesti Joniškėlio apylinkių seniūnijos žmonės – jos bendruomenių pirmininkų ir seniūnaičių pasirašyti prašymai su juose išdėstytu seniūnijos gyventojų pageidavimu bent vieneriems metams pratęsti seniūno Gintauto Povilionio darbo valstybės tarnyboje laiką.

Žmonių mažėja, prašančių paramos daugėja

Seniūnijoje iš viso yra 47 kaimai. Didžiausi iš jų: Narteikiai – juose šiandien gyvena 488 žmonės, Meškalaukis (467), Švobiškis (341), Norgėlai (288). Dešimt kaimų likę visai be gyventojų. 2000 m. seniūnijoje gyveno 3639 žmonės, dabar yra 2976, kitaip tariant 663-im mažiau.

– Žinoma, ne visi jie emigravo. Kaimai sensta, sodiečiai miršta, o gimimų, deja, mažėja, – pastebėjo seniūnas.

Seniūnija suskirstyta į keturias seniūnaitijas: Joniškėlio – seniūnaitis Raimondas Aleliūnas, Meškalaukio – Stanislovas Kiudis, Narteikių – Vaidotas Narkevičius, Švobiškio – Stasys Vainauskas. Yra susikūrusios penkios kaimų bendruomenės: Meškalaukio ir aplinkinių kaimų – pirmininkė Asta Želvienė, Nakiškių krašto – Skaidra Grabauskienė, Narteikių – Edita Malinskienė, Norgėlų – Rima Navadonskienė, Švobiškio ir aplinkinių kaimų – Elvyra Juknevičienė. Anot seniūno, taip jau susiklostė, kad seniūnaitijose valdžią paėmė vyrai, o bendruomenėse – moterys.

Per pastaruosius penkerius metus smarkiai pagausėjo šeimų, kurios gauna socialinę paramą. Europos Sąjungos parama maistu pernai buvo teikiama 326-ioms šeimoms arba 940- čiai žmonių – beveik trečdaliui seniūnijos gyventojų. Piniginė socialinė parama skiriama 1151-ai šeimai. Seniūnijoje dirba viena socialinio darbo organizatorė, tačiau nuo 2007-ųjų dar dvi darbuotojos pradėjo dirbti su socialinės rizikos šeimomis. Gal todėl socialinės rizikos šeimų sumažėjo. 2007 m. tokių šeimų buvo 52, jose augo 163 vaikai. Dabar socialinės rizikos grupei priskiriamos 38 šeimos, kuriose auga 110 vaikų.

2000-aisiais seniūnija turėjo 38 darbuotojus, dabar jų likę 24. Pernai seniūnija buvo įdarbinusi 44 Darbo biržos klientus. Iš viso Darbo biržoje yra registruoti 405 Joniškėlio apylinkių seniūnijos gyventojai.

Dėkojo talkininkams

Seniūnija prižiūri 168 kilometrus vietinės reikšmės kelių – juos greideriuoja, šienauja pakeles, kerta krūmus, valo sniegą. Tvarko 28 hektarus viešo naudojimo teritorijų, prižiūri Norgėlų, Meškalaukio, Švobiškio, Nakiškių parkus, tvarko 28 seniūnijos kaimuose esančias kapines, iš jų dvylika – jau nebeveikiančių. Eksploatuoja vienuolikos kaimų gatvių apšvietimą. Tenka pasirūpinti ir jau nebeveikiančiu Kelmučių sąvartynu, nes vis dar atsiranda žmonių, iš įpratimo ten vežančių ir pilančių šiukšles.

Paminėjęs svarbiausius darbus, atliktus nuo 2000-ųjų, seniūnas išvardijo nuveiktus pernai. Buvo uždengtas naujas Švobiškio kultūros namų stogas, nudažytas fasadas, perdengtas Nakiškių Vaiko dienos centro stogas, Meškalaukio ir Norgėlų parkuose, Meškalaukio kapinaitėse iškirsti ligoti, nudžiūvę medžiai, remonto darbais prisidėta prie bendruomenių vykdomų projektų. Pernai seniūnija įsigijo sniego verstuvą, šakų smulkintuvą. Tačiau pastarojo naudojimą kol kas riboja tai, kad nėra kur sandėliuoti susmulkintų šakų. Suvertus į  idesnes krūvas, jos ima kaisti, todėl dar reikia įrengti aikštelę, kurioje būtų galima susmulkintas šakas paskleisti.

– Visus darbus, kuriuos išvardijau ir kurių nepaminėjau – nuveikėm kartu su jumis. Už tai noriu visiems jums nuoširdžiai padėkoti. Ačiū bendruomenių pirmininkams, kurie negailėdami savo laiko ruošė projektus. Juk jeigu ne projektai, daugelio gerų dalykų šiandien neturėtume. Ačiū seniūnaičiams, ypač už talką valant nuo kelių sniegą. Švobiškio seniūnaičiu neseniai tapęs ūkininkas kelius valyti padėjo dar nė nebūdamas seniūnaitijos vadovu, – dėkojo seniūnas Gintautas Povilionis.

Seniūnas Gintautas Povilionis įdėmiai išklausė Meškalaukio bendruomenės pirmininkės Astos Želvienės išsakytus meškalaukiečių pageidavimus.

Meškalaukiečiai pateikė „peticiją“

Daugiausia klausimų ir prašymų Joniškėlio apylinkių seniūnijai turėjo Meškalaukio bendruomenės pirmininkė Asta Želvienė, juos pateikusi suguldytus į raštą. Į prašymą paspartinti vandentiekio įrengimo Meškalaukio kaime darbus seniūnas Gintautas Povilionis atsakė, kad šis projektas turi būti užbaigtas iki šių metų liepos 31 dienos. Meškalaukio bendruomenės pirmininkė prašė gyvenvietėje įrengti keletą papildomų šviestuvų. Seniūnas patikino, kad šį pageidavimą išpildyti bus visai nesunku. Daug sudėtingiau spręsti Meškalaukio gatvių remonto problemą, nes šiam darbui reikia nemažų pinigų. Todėl viskas priklausys nuo to, kiek lėšų kelių remontui bus gauta iš šiųmečio biudžeto.

Asta Želvienė išvardijo meškalaukiečių norus turėti tinklinio, futbolo aikšteles, taip pat, kad būtų sutvarkyta krepšinio aikštelės danga. Čia nebeiškentė Nakiškių krašto bendruomenės pirmininkė Skaidra Grabauskienė.

– Nenorėkit, kad seniūnas ar rajono valdžia viską jums atneštų ant lėkštutės. Ar bent kiek pats dėl savęs pasistengė jūsų kaimo jaunimas? Mes futbolo vartus nusipirkom parašę projektą, o aikštelę įsirengėm patys. Talkino ir vaikai, ir jaunuoliai. Tai, ką jie padaro savo rankomis, po to daug labiau saugo ir brangina. Kai bendruomenė parodo iniciatyvą, visada padeda ir seniūnija. Nakiškiečius aš nuolat raginu: „Pirmiausia paklauskim savęs, ką mes patys galim duoti bendruomenei?“ Jei šis klausimas būna išgirstas, žmonių mąstysena keičiasi, o visi kartu galime nuveikti labai daug.

Vis dėlto Meškalaukio bendruomenės vadovė pasiekė, kad seniūnas po meškalaukiečių „peticija“ pasirašytų, taip patvirtindamas, jog jų norus padės įgyvendinti.

Seniūno nenori išleisti

Pagal Valstybės tarnybos įstatymą, žmogui sulaukus 65-erių metų, jo darbas valstybės tarnyboje baigiasi, jeigu viršesnės institucijos vadovas šio laiko nepratęsia. Vienu sprendimu darbą valstybės tarnyboje galima pratęsti ne ilgiau kaip vieneriems metams. Dėl seniūnų darbo pratęsimo teisę spręsti turi savivaldybės administracijos direktorius „Atstovaujant savo bendruomenių gyventojus, dažnai tenka kreiptis į seniūniją, prašyti pagalbos, kai iškyla įvairios problemos. Joniškėlio apylinkių seniūnas Gintautas Povilionis, dirbdamas šiose pareigose nuo 2000 metų, gerai pažįsta seniūnijos žmones, puikiai žino ne tik vienos iš didžiausių rajono seniūnijų, bet ir kiekvienos bendruomenės situaciją. Jis visada randa išeitį, greitai ir konstruktyviai išsprendžia problemas, lengvai ir paprastai su visais bendrauja, sugeba suvaldyti iškylančias konfliktines situacijas. Ilgametė seniūno patirtis ir žinios, jo ūkiškumas yra labai svarbūs ne tik seniūnijos, bet ir bendruomenių, kurios įgyvendina tęstinius projektus veikloje. Toliau vyksta Meškalaukio ir Norgėlų parkų tvarkymo darbai, tęsiama Švobiškio bendruomenės ir Nakiškių Vaiko dienos centro pastatų renovacija, kiti smulkesni, tačiau seniūnijos bendruomenėms ir gyventojams labai svarbūs darbai“, – rašoma bendruomenių prašyme pratęsti seniūno Gintauto Povilionio valstybės tarnybos laiką.

Panašius argumentus dėsto ir seniūnaičiai: „Gintautas Povilionis turi ilgametę darbo seniūnijoje patirtį, gerai pažįsta gyventojus, žino kiekvieną seniūnijos teritorijoje esantį pastatą, kiekvieną keliuką. Jo sukaupta patirtis, informacija, ūkiškumas, strateginis mąstymas, sugebėjimas iškilus problemoms priimti išmintingus ir greitus sprendimus yra ypač reikalingi seniūnijos gyventojams.“

Prašė argumentų ir konkretumo

Susitikti su Joniškėlio apylinkių seniūnijos žmonėmis atvyko rajono meras Gintautas Gegužinskas, mero pavaduotojas Povilas Balčiūnas, savivaldybės administracijos direktorius Rimantas Užuotas.

– Aš manyčiau, kad 65-erių metų sulaukęs žmogus jau turėtų eiti į užtarnautą poilsį. Tačiau kiekvieną atvejį reikia vertinti atskirai. Gavom jūsų seniūnijos bendruomenių pirmininkų ir seniūnaičių pasirašytus prašymus, todėl atvažiavom išklausyti jūsų betarpiškai, sužinoti jūsų nuomonę. Mes pažadam į ją atsižvelgti, jei tik įrodysit, jog savo seniūną šiose pareigose toliau norit matyti ne tik todėl, kad jis geras žmogus, kad malonu su juo pasišnekėti, bet ir todėl, kad jis dar gali nuveikti daug darbų, kad jis reikalingas kaip patyręs, sumanus vadovas, – seniūnijos žmones diskutuoti kvietė rajono meras Gintautas Gegužinskas.

Mero pavaduotojas Povilas Balčiūnas priminė 2000-uosius, kai prie Savivaldybės vairo stojus naujai valdžiai buvo pakeisti beveik visų rajono seniūnijų vadovai, visai neatsižvelgiant į žmonių prašymus.

– Taip elgtis mes tikrai nenorime, nes svarbiausi šiuo atveju yra seniūnijos žmonių norai. Juk jūs geriausiai matot nuveiktus darbus, galit pasakyti, ar sulaukiat iš seniūnijos konkrečios pagalbos. Bendruomenių pirmininkų ir seniūnaičių pasirašyti prašymai, manau, yra labai rimtas argumentas, – teigė vicemeras.

Vienas vyriškis, prisistatęs esąs iš Narteikių, minėjo, kad jų kaime yra nemažai žmonių, turinčių kitokią nuomonę, negu išdėstyta bendruomenių pirmininkų ir

Iš darbo Joniškėlio apylinkių seniūnijoje atleistas narteikietis Alius (dešinėje) bene vienintelis įrodinėjo, kad reikėtų atleisti ir dabartinį seniūną.

seniūnaičių prašymuose. Į repliką, jog po minėtais prašymais yra ir Narteikių seniūnaičio bei šio kaimo bendruomenės pirmininkės parašai, vyriškis atkirto neva jie savo parašais patvirtino tik asmeninę, o ne visų kaimo žmonių nuomonę.

– Tada išdėstykit savo argumentus ir motyvuokit, kodėl jūsų manymu Gintautas Povilionis neturėtų likti seniūnu, – spyrė narteikietį Meškalaukio seniūnaitis Stanislovas Kiudis ir Nakiškių krašto bendruomenės vadovė Skaidra Grabauskienė.

Svaresnių argumentų, išskyrus neaiškias užuominas, nesulaukus, konkretumo pasigedo ir Savivaldybės administracijos direktorius Rimantas Užuotas:

– Dabar atrodo, kad žmogus kitų nuomonei prieštarauja tik todėl, kad jai prieštarautų. Norėtume išgirsti, ką blogai seniūnas daro, ką turėtų daryti kitaip.

Bendruomeniškumas –prieš asmenines ambicijas

Dar labiau žmonės subruzdo išgirdę, jog daugumos nuomonei priešgyniaujantis narteikietis – už girtavimą iš darbo išprašytas buvęs Joniškėlio apylinkių seniūnijos inžinierius.

– Nedora manipuliuoti asmeninėmis ambicijomis. Geriau galvokim apie darbus, kuriuos būtina tęsti. Dabartinis mūsų seniūnas puikiai tvarkosi, todėl labai prašytume jį palikti dar bent metams, – senyvos moters žodžius salė palydėjo plojimais.

Švobiškiečių vardu kalbėjęs Švobiškio seniūnaitis Stasys Vainauskas prašė pratęsti seniūno „kadenciją“.

Panašiai kalbėjo ir Švobiškio seniūnaitis Stasys Vainauskas:

– Tiesa, mano parašo po seniūnaičių prašymu nėra. Bet tik todėl, kad seniūnaičiu aš tapau visiškai neseniai, kai prašymas jau buvo paruoštas, ir neturėjau progos ten pasirašyti. Kalbėjausi su savo seniūnaitijos žmonėmis. Galiu perduoti jų nuomonę, kad dabartinis seniūnas tikrai gali dirbti toliau. Šiai nuomonei visiškai pritariu ir aš pats, jei reikia, galiu tai patvirtinti savo parašu nors ir dabar. Žinoma, tas pats žmogus visiems vienodai patikti negali, bet šiandien aiškiai matome, kad dabartinį mūsų seniūną palaiko dauguma seniūnijos gyventojų.

Rajono meras Gintautas Gegužinskas minėjo, kad išklausius žmonių išsakytus motyvus vargu ar gali būti kitoks sprendimas, negu kad jie išdėstė savo prašyme. „Pasielgę kitaip, prarastume žmonių pasitikėjimą“, –meras pripažino, kad susitikime išgirsti argumentai pakeitė ankstesnę jo nuomonę.

Savivaldybės administracijos direktorius Rimantas Užuotas patikino, kad žmonių argumentas, jog seniūnui reikia leisti baigti pradėtus darbus, yra ypač svarus. Kartu jis žadėjo pasikalbėti su Narteikių seniūnaičiu ir bendruomenės pirmininke, paklausti, ką jie mano apie minėto narteikiečio išsakytus priekaištus, o jei Narteikių žmonės pageidaus – surengti su jais atskirą susitikimą.

Nakiškių krašto bendruomenės pirmininkė Skaidra Grabauskienė seniūnui Gintautui Povilioniui už gražų bendradarbiavimą visų seniūnijos bendruomenių ir seniūnaitijų vardu įteikė padėką. Norgėlų meno saviveiklos ansamblis seniūnui, o taip pat visiems susitikimo dalyviams, skyrė savo dainas.

Zina MAGELINSKIENĖ

Vido DULKĖS nuotraukos

„DARBAS“ 2012-02-02 Nr.14

Komentuoti su „Facebook “

2 Comments

 1. Vairuotojas Vairuotojas 4 vasario, 2012

  Man seniūnas liepia paimti ant DAFo kuro ir tvarkyti popierius tą aš ir darau kurą atiduodamas jam.

  • Šoferiukas Šoferiukas 5 vasario, 2012

   Kam gi Jūs, kolega, taip tiesiai ir negražiai?..
   Kažkada viena k o m j a u n u o l ė plačiai TV auditorijai ištarė sparnuotais tapusius žodžius: „Tarybų sąjungoje sekso nėra!“.
   Pasvalio krašte šiandien irgi n ė r a nei korupcijos, nei kitų blogybių!! Čia tamstoms ne koks Radviliškis, Alytus ar valdžia nepasidalinantis Kaunas…
   Так держать, господа перезрелые комсомольцы!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.