Press "Enter" to skip to content

Toronte mirė garsus kraštietis

Spalio 12 d. Toronto lietuvių slaugos namuose „Labdara“ užgeso mūsų kraštiečio, rašytojo, skautų veikėjo, išeivijos laikraščio „Tėviškės žiburiai“ redaktoriaus Česlovo Senkevičiaus gyvybė.

„Netekome šviesaus, išmintingo žmogaus, labai mylėjusio Lietuvą ir ypatingai – Pasvalį. Staigios mirties išvakarėse buvo išspausdinta dar viena jo knyga – romanas „Dr. Antonelli“ apie emigrantų dipukų patirtį ir gyvenimą. Tai paskutinė rašytojo dovana mums, jo skaitytojams. Nuoširdi užuojauta visiems, jį pažinojusiems ir bendradarbiavusiems su Rašytoju“, – rašoma „Tėviškės žiburių“ redaktorės Siginos Katkauskaitės išplatintame pranešime.

Česlovas Senkevičius gimė Joniškėlyje, geležinkelio stoties viršininko Mečio Senkevičiaus ir joniškėliėtės Veronikos Bekerytės šeimoje.

Velionis buvo kūrybos žmogus, žurnalistas, rašytojas, spaustuvininkas, leidėjas, dirbęs lietuviškose spaustuvėse „Time Press Ltd“, „Litho Art LTD“, Kanadoje trylika metų redagavęs „Skautų aidą“, o nuo 1989 m. – „Tėviškės žiburius“.

Nuo pat vaikystės Česlovui Senkevičiui buvo lemta patirti persikraustymą iš vienos vietos į kitą. Iš pradžių tėvą perkėlė į Petrašiūnus, vėliau – vis toliau nuo gimtinės. Teko gyventi Pakruojyje, Ukmergėje. Mokėsi Pakruojo pradžios mokykloje, Ukmergės gimnazijoje ir Mokytojų seminarijoje. Istorinės pervartos nubloškė į Vokietijos DP stovyklas, vėliau – į Kanadą, Torontą. Bet gimtinė visuomet išliko jo širdyje ir kūryboje kartu su neužmirštamais močiutės Daratos Baltaragytės-Bekerienės pasakojimais.

– Kaip čigono vaikas vežiotas iš vietos į vietą, stropiai rinkau tuos vaizdus, gerbiau ir labai norėjau juos išsaugoti. Savo gimtojo Joniškėlio neatsimenu. Tik močiutė apie jį vis pasakodavo, kad tenai gyvenęs labai geras dvarininkas Karpis, visų mylimas garsus gydytojas Petkevičius, kad gale miestelio kazokai kovėsi su vokiečiais, kad švytravę kardai ir plieniniai vokiečių šalmai, kad paskui vokiečiai rinkę miestelio vyrus žuvusiems kariams laidoti, kad vėliau, Lietuvai susitvėrus, karininko Stapulionio vadovaujamas mirties batalionas vijo bolševikus… O pasakojimas apie baltus Mažupės akmenėlius visada apvainikuodavo visas kitas istorijas, – sakė 2005 m. gimtinėje viešėjęs Č. Senkevičius.

Už Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje Česlovas Senkevičius apdovanotas LDK Gedimino kryžiaus ordinu. Kanados lietuvių bendruomenė autoriaus darbus įvertino kultūrininko visuomenininko 2005–2006 metų premija. Kaip ilgametis skautų veikėjas apdovanotas aukščiausiais Lietuvių skautų sąjungos (išeivijoje) ordinais

Spalio 17 d. velionis buvo palaidotas Šv. Jono lietuvių kapinėse Toronte.

Komentuoti su „Facebook “

Be First to Comment

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.