Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Parapija”

Padėka

Nuoširdžiai dėkojame Joniškėlio klebonui S. Černiauskui, seniūnui St. Rimkui, bendruomenės pirmininkui V. Stanislovaičiui ir visiems joniškėliečiams užjautusiems, suteikusiems stiprybės netekus mylimo Brolio ir Tėvo Vytauto…