Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Meškalaukis”

Įgyvendino projektą

Meškalaukio kaimo bendruomenė įgyvendino projektą “Bendruomenės namų remontas”, kuriam gavo nacionalinę paramą.Siekiant stiprinti materialinę bazę Meškalaukio kaimo bendruomenės narių poreikiams tenkinti buvo pakeistos nusidėvėjusios bendruomenės…