Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Paveldas”

Iš seno albumo… II-a dalis

Buržuazijos valdymo metais šiame pastate buvo klebonija, pokario metais vaikų lopšelis-darželis. Pastatas rekonstruotas į dviaukštį. Lopšelyje veikia 4 grupės, kuriose yra 90 mūsų miesto mažylių.…