Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “žmonės”

Ačiū

Ne viskas praeina – mums lieka prabėgusių metų šviesa. Ne viskas praeina – mums lieka išsakytų žodžių šiluma. Už šilčiausius sveikinimo žodžius, už nuoširdžiausius linkėjimus…