Press "Enter" to skip to content

Joniškėliečių klubo Mažupė STEIGIMO SUTARTIS

herbasVilnius, 2008 m. sausio mėn. 7 d.

Mes, žemiau pasirašę fiziniai asmenys:

1. Mykolas Laimutis Aleliūnas,

2. Violeta Veličkienė, ,

3. Eugenijus Petrovas,

4. Gediminas Jurgis Beltė,

5. Jonas Sviderskis,

6. Birutė Saulė Sabaitė,

7. Alvydas Kalvėnas,

8. Aleksas Stanislovaitis,

9. Romasis Vaitekūnas,

10. Antanas Katkevičius,

11. Virginijus Korsakas,

12. Palmira Ačienė,

13. Regina Prapiestienė,

14. Vidmantas Venckūnas ,

15. Viktoras Kaškelis,

pasirašome šią steigimo sutartį:

1. Šia sutartimi steigiame asociaciją, kurios pavadinimas – Joniškėliečių klubą Mažupė, (toliau – Klubas).

2. Klubo veiklos sritys yra: kultūra ir menas, švietimas ir sveikatos apsauga, poilsio ir pramogų organizavimas, viešieji ryšiai, leidyba, konsultacinė verslo organizavimo, valdymo ir paramos veikla, sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kiti socialiniai reikalai.

3. Klubo veiklos tikslai yra:

3.1.pagrindinis veiklos tikslas – burti visoje Lietuvoje gyvenančius Joniškėlio krašto žmones į klubą, skatinti juos aktyviai dalyvauti visuomeninėje, kultūrinėje ir meninėje, švietėjiškoje, koncertinėje, mokslinėje, pedagoginėje, renginių organizavimo veikloje, tenkinti prasmingo bendravimo poreikius, palaikyti glaudžius ryšius su Joniškėlio krašto valstybinėmis, savivaldos institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis;

3.2. skatinti bei propaguoti įvairią su Joniškėlio kraštu susijusią klubo narių veiklą Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;

3.3. savo kompetencijos ribose atstovauti, visose nacionalinėse, visuomeninėse, privačiose bei tarptautinėse organizacijose, siekti klubo veiklos visokeriopos sklaidos;

3.4. aktyviai dalyvauti įgyvendinant nacionalinę ir regioninę kultūros, švietimo plėtros politiką, siekti Joniškėlio krašto savitumo išlaikymo ir puoselėjimo Lietuvos žmonių kultūrinėje bei visuomeninėje veikloje.

4. Klubas steigiama neterminuotai veiklai.

5. Klubo būstinės adresas yra Tilto g. 35-6/Vilniaus g. 4-6, Vilnius, Lietuva. Steigėja Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija sutinka, kad šios patapos būtų naudojamos kaip klubo buveinės adresas.

6. Klubo nariai turi šias teises:

1) dalyvauti Klubo visuotiniame narių susirinkime su sprendžiamuoju balsu;

2) dalyvauti rinkimuose į Klubo valdymo organus;

3) teikti pasiūlymus, susijusius su Klubo veikla;

4) dalyvauti Klubo organizuojamuose ir vedamuose renginiuose bei programose;

5) naudotis Klubo teikiamomis paslaugomis;

6) naudotis Klubo surinkta informacija;

7) atstovauti Klubą pagal raštišką Tarybos įgaliojimą;

8) ginčyti teisme Klubo valdymo organų sprendimus;

9) išstoti iš Klubo, apie tai raštu pranešdamas Klubo Tarybai ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų;

10) naudotis kitomis Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir šiuose įstatuose

numatytomis teisėmis.

7. Visi šioje sutartyje nurodyti steigėjai įsipareigoja per 60 dienų nuo šios sutarties pasirašymo dienos padaryti po 100 Lt (šimtas litų) įnašus Klubo kapitalui formuoti. Steigėjas, padaręs įnašą į Klubo kapitalą, tampa Klubo nariu. Steigėjas iki šioje sutartyje nustatyto termino neįvykdęs įsipareigojimų pagal šią sutartį gali būti šalinamas iš Klubo narių. Steigimo išlaidos kompensuojamos iš narių įnašų.

8. Ginčai tarp steigėjų sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9. Pasirašydami šią steigimo sutartį, Klubo steigėjai įgalioja Eugenijų Petrovą, atlikti tokius veiksmus: organizuoti Klubo įstatų bei kitų registravimo dokumentų parengimą ir apmokėti Klubo steigimo ir registravimo išlaidas; sudaryti steigiamo Klubo vardu sandorius, susijusius su Klubo įsteigimu ir registravimu, kurie sukuria Klubui prievoles; pasirašyti visus klubo steigimo dokumentus, sušaukti steigiamąjį susirinkimą, atidaryti Klubo sąskaitą, įnešti įnašą steigėjų vardu ir atlikti su tuo susijusius veiksmus (paimti pažymas, išrašus apie sąskaitoje esančias lėšas, kt.); įregistruoti Klubą, įskaitant paraiškų pateikimą, pasirašymą ir registravimo pažymėjimo atsiėmimą; steigimo metu atstovauti Klubui valstybinėse ar visuomeninėse institucijose bei santykiuose su juridiniais ir fiziniais asmenimis, atlikti kitus su Klubo registravimu susijusius veiksmus ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus, bei kitaip veikti steigiamo Klubo vardu.

10. Klubo steigėjų susirinkimas šaukiamas 2008 m. sausio 9 d. 17,00 valandą A. Vienuolio g. 8, Vilniuje.

Steigėjų vardai, pavardės, parašai:

Komentuoti su „Facebook “

Be First to Comment

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.