Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Kitoks pasaulis”

Šuniškai pjovėsi

Joniškėlio valšč. Nartaikių km. Ūkininkas N. gėrė pas kaimyną vardines. Begerdami susiginčijo su p. G. dėl kelio. Ginčas virto barniu, barnis – šuniškomis muštynėmis. Spardėsi…