Daily Archives:

11 lapkričio, 2012

Žiemgala atgims kaip Feniksas

Šiau­rės Lie­tu­vos ir Pie­tų Lat­vi­jos te­ri­to­ri­jo­je ka­dai­se gy­ve­nę mū­sų pro­tė­viai šian­dien dau­giau pa­žįs­ta­mi tik iš žiem­ga­liš­kos kul­tū­ros ar­cheo­lo­gi­jos eks­po­na­tų mu­zie­juo­se ar ra­šy­ti­nių is­to­ri­jos šal­ti­nių. Bet,…

Lapkričio 8-oji – Europos sveikos mitybos diena

Lapkričio 8-oji – Europos sveikos mitybos diena. Ši diena buvo paminėta ir Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijoje. Pradinių klasių mokiniams organizuotas piešinių konkursas ,,Vaisiai ir daržovės…