Press "Enter" to skip to content

Amžiaus sąrašas II-a dalis

1970 m. DVIDEŠIMT PIRMOJI LAIDA

1. Armonavičius Virginijus

2.  altarokas Juozas

3. Židonis Stanislavas

4. Paliukaitė Regina

5. Tinterytė Aldona

6. Rupšlaukytė Audronė- Zina

7. Kutaitė Reda

8. Krikščiūnaitė Nijolė

9. Juška Petras

10. Mickutė Aurelija

11. Jasnauskaitė Genovaitė

12. Gruodytė Rima

13. Griniūtė Rima

14. Didzevičiūtė Nijolė

15. Černiauskaitė Laimutė

16. Baugirdaitė Aldona

17. Čingaitė Pranė

18. Čiurlys Petras

19. Gabriūnas Leonas

20. Galvosas Saulius-Jonas

21. Gustas Audronis

22. Jarašiūnas Albinas

23. Kazilionytė Ona

24. Keršinskas Petras

25. Krikštaponytė Genovaitė

26. Lašinytė Loreta

27. Laurinaitytė Vitalija

28. Lelys Algirdas

29. Marčiukaitis Algis- Bronius

30. Misiūnaitė Danutė

31. Ramanauskas Kęstutis

32. Špokavičiūtė Janina

33. Usaitė Zita

34. Verneckas Petras

35. Asauskaitė Hermina

36. Blantaitytė Danutė

37. Šimoliunaitė Danutė

38. Cecevičius Jonas

39. Dula Alfonsas

40. Jarašūnas Albertas

41. Kriukas Romas

42. Volbikaitė Joana

———————————————————–

1971 m. DVIDEŠIMT ANTROJI LAIDA

1. Rauckis Algis

2. Pečiauskaitė Janina

3. Šukys Povilas

4. Breimelis Algimantas

5. Dauknys Feliksas

6. Grybaitė Dalia

7. Jurgaitytė Irena

8. Kalvėnas Alvydas

9. Kartanaitė Judita

10. Keršinskas Danielius

11. Krikštaponytė Laima

12. Pečiauskaitė Aldona

13. Ridikaitė Ona

14. Rumpytė Gražina

15. Valantinaitė Skirma

16. Vaidžiūnas Antanas

17. Barvičiūtė Vanda

18. Valiutė Birutė

19. Rumpis Elmaras

20. Jodinskaitė Vanda

21. Jatulytė Ona

22. Armonavičiūtė Romualda

23. Bajorūnaitė Regina

24. Burba Kornelijus

25. Džiūvaitė Birutė

26. Gegeckaitė Joana

27. Kruopytė Irena

28. Laurinavičius Kazys

29. Lipinskaitė Regina

30. Matuzevičiūtė Alma

31. Morkūnas Rimantas

32. Mučaitė Zita

33. Rakauskas Gintautas

34. Rakauskas Algis

35. Rauktys Pranas

36. Staškus Mykolas

37. Tonkūnaitė Emilija

38. Tonkūnaitė Palmira

39. Židonytė Jadvyga

———————————————————–

1972 M. DVIDEŠIMT TREČIOJI LAIDA

1. Bortkevičiūtė Irena

2. Bikulčiūtė Vitalija

3. Bilevičius Jonas

4. Breimelytė Alvyra

5. Čerkesaitė Alma

6.  Dulaitė Vida

7. Garlauskas Vytas

8. Giedraitytė Marijona

9. Jodinskaitė Irena

10. Klevas Juozas

11. Krivičiūtė Virginija

12. Lileikaitė Nijolė

13. Misiūnas Kęstutis

14. Morkūnaitė Zina

15. Petrulis  Rimvydas

16. Pranskūnaitė Birutė

17. Rajinčius Julius

18. Skambinas Rimantas

19. Šimoliūnaitė Laimutė

20. Šimoliūnaitė Virginija

21. Varnaitė Jolanta

22. Vaškevičiūtė Irena

23. Vyskupaitis Mindaugas

24. Bekerytė Marytė

25. Gailiūnaitė Vida

26. Giedrė Jonas

27. Grabstytė Gražina

28. Jankevičius Algis

29. Juknevičiūtė Janina

30. Karaliūnaitė Adelė

31. Kučnerytė Virginija

32. Laurinaitytė Violeta

33. Narvydas Leonas

34. Paškevičiūtė Irena

35. Sakalauskaitė Stasė

36. Stanislovaitis Algimantas

37. Šimoliūnaitė Valerija

38. Šakys Almontas

39. Valeika Algimantas

40. Andrijauskas Sigitas

41. Rauktytė Vitalija

42. Čerlytė Zita

43. Mickevičiūtė Zita

44. Bitinaitė Rima

45. Šeižytė Lilija- Valė

46. Zubavičius Stasys

47. Stonis Vaidotas

48. Briedis Vaidotas – Alfonsas

49. Banevičiūtė Marijona

50. Butkevičius Ignas

51. Šimoliūnas Vytautas

52. Dubikaltis Povilas

———————————————————–

1973 m. DVIDEŠIMT KETVIRTOJI LAIDA

1. Astrauskaitė Vitalija

2. Ašmonavičiūtė Angelė

3. Baltaragytė Aldona

4. Čepinskas Sigitas

5. Čeponytė Genovaitė

6. Čuplinskaitė Dalia

7. Didžiakytė Nijolė

8. Gabreliūnaitė Bernadeta

9. Garšvinskaitė Dalia

10. Grybaitė Ina

11. Jakuškytė Valentina

12. Janeliūnaitė Stanislava

13. Kaškelis Algirdas

14. Lašinytė Palmira

15. Lelytė Vida

16. Leimontas Albinas

17. Lindaitė Janina

18. Linkevičiūtė Loreta

19. Mačiukaitė Alina

20. Martinaitytė Laimutė

21. Nakčiūnas Vincas

22. Niauronis Edvardas

23. Rapkevičiūtė Aldona

24. Rinkevičius Rimantas

25. Simonaitytė Jadvyga

26. Uogintas Petras

27. Šukys Petras

28. Vyčaitė Julė

29. Bakūnaitė Nijolė

30. Butenytė Vanda

31. Džiuvė Algimantas

32. Gegeckas Stasys

33. Gradinskaitė Dalia

34. Griciūnaitė Aldona

35. Gruodytė Zenė

36. Gutauskas Algis

37. Jatulytė Vėjūna

38. Juknevičius Kazys

39. Kalvėnaitė Salvinija

40. Krivickaitė Pranė

41. Kuodys Vidmantas

42. Lindaitė Dalia

43. Linda Rimantas

44. Lukoševičiūtė Aldona

45. Marčiukaitis Petras

46. Narvydaitė Rima

47. Pačekojūnaitė Vitalija

48. Petrauskaitė Dalia

49. Rakauskaitė Laimutė

50. Ridikas Petras

51. Špokevičiūtė Aldona

52. Tumaitytė Danutė

53. Tekutytė Dantė

54. Valainis Ričardas

55. Valeika Vytautas

———————————————————–

1974 m. DVIDEŠIMT PENKTOJI LAIDA

1. Baliūnaitė Joana

2. Bilevičiūtė Elena

3. Bulkaitė Benė

4. Butėnaitė Emilija

5. Dungveckis Arūnas

6. Garbštas Jonas

7. Grybė Viktoras

8. Januševičiūtė Vilija

9. Keniausis Jonas

10. Kripštopaitytė Bronė

11. Kuodytė Audronė

12. Kuprytė Vida

13. Lindaitė Rita

14. Linkevičiūtė Sigutė

15. Lukoševičiūtė Janina

16. Mikalajūnas Povilas

17. Matuzevičiūtė Emilija

18. Navarauskaitė Aldona

19. Pučkis Jonas

20. Puodinaitė Genovaitė

21. Puodžiūnas Kęstutis

22. Ramoškaitė Rimutė

23. Špokauskaitė Irena

24. Šimoliūnaitė Ona

25. Vaičekonytė Emilija

26. Vėdaras Juozas

27. Zavadskytė Vida

28. Ambraziūnaitė Marytė

29. Bagdonavičiūtė Nijolė

30. Černauskas Kęstutis

31. Didzevičius Arūnas

32. Džiuvaitė Zita

33. Giedraitytė Irena

34. Juozėnas Donatas

35. Jurevičiūtė Genovaitė

36. Karaliūnaitė Audronė

37. Klinga Zigmas

38. Kutra Vidmantas

39. Lagaunikaitė Regina

40. Linda Jonas

41. Liukpetrytė Dalė

42. Mekaitė Aldona

43. Mekaitė Laimutė

44. Mikitavičiūtė Irena

45. Mitigaila Virginijus

46. Murauskas Antanas

47. Petrulis Gediminas

48. Puodžiūnas Virginijus

49. Smalsytė Danutė

50. Šoblinskaitė Dalia

51. Uržaitė Valė

52. Varnas Arūnas

53. Vilbrantas Romualdas

54. Zamalytė Adelė

55. Židonytė Dalė

56. Ridikaitę Sigita

57. Čepulis Paulius

58. Stasiūnaitė Birutė

———————————————————–

1975 m. DVIDEŠIMT ŠEŠTOJI LAIDA

1. Januškaitė Rita

2. Jovaišaitė Elena

3. Kergytė Elvyra

4. Klinga Donatas

5. Matuzevičiutė Virginija

6. Mickus Eligijus

7. Mikalajūnas Petras

8. Mikalauskaitė Aldona

9. Misiūnaitė Elvyra

10. Mosteikaitė Adelė

11. Rinkevičius Stasys

12. Stanislovaitytė Emilija

13. Špokevičiūtė Genovaitė

14. Vinciūnas Virgilijus

15. Virbickas Algis

16. Zabarauskaitė Danguolė

17. Žilievičius Virginijus

18. Žukauskaitė Violeta

19. Bajorūnaitė Angelė

20. Baliūnaitė Pranė

21. Baltrūnaitė Aldona

22. Bielazarevičiūtė Genovaitė

23. Bilevičiūtė Zita

24. Čerkesas Kęstutis

25. Garbštaitytė Valerija

26. Giedraitytė Zita

27. Glebavičiūtė Kristina

28. Guodytė Stanislava

29. Juknevičiūtė Sigita

30. Jurgaitis Antanas

31. Kačerauskas Kęstutis

32. Liukpetrytė Marytė

33. Linkevičiūtė Reda

34. Rauckytė Genė

35. Samuolytė Bronislava

36. Vanagas Algimantas

37. Varneckaitė Nijolė

———————————————————–

1976 m. DVIDEŠIMT SEPTINTOJI LAIDA

1. Bagušytė Gražina

2. Bajelytė Irena

3. Baužaitė Vitalija

4. Dovidauskas Vidmantas

5. Gailiušis Arūnas

6. Garšvinskaitė Genovaitė

7. Gudaitė Nida

8. Ivickas Juozas

9. Jodokevičiūtė Benedikta

10.Jurgaitis Valdas

11. Krasauskaitė Vaiva

12. Krikščiūnaitė Violeta

13. Krikščiūnaitė Virginija

14. Kutaitė Virginija

15. Lagaunikaitė Ona

16. Masilionis Remigijus

17. Misiūnaitė Stanislava

18. Mitrofanovaitė Rima

19. Neuronytė Jūratė

20. Pranskūnaitė Marytė

21. Skambinaitė Regina

22. Strigockytė Virginija

23. Valaitytė Danguolė

24. Valeikaitė Laimutė

25. Valunta Linas

26. Vareikaitė Irena

27. Anikevičiūtė Aldona

28. Bajorūnaitė Bronė

29. Bakūnas Vytautas

30. Jarašūnaitė Danutė

31. Jasiūnaitė Vitalija

32. Juknevičius Alvidas

33. Jurevičiutė Nijolė

34. Kriukas Kęstutis

35. Kruopytė Lionė

36. Labutis Vytautas

37. Lapėnaitė Irena

38. Laurinavičius Vilius

39. Linda Leonas

40. Paužuolis Vaidotas

41. Pelikšaitė Vida

42. Raišytė Audronė

43. Rapkevičiūtė Laimutė

44. Salickaitė Danguolė

45. Skujytė Irena

46. Stasiūnaitė Janė

46. Šiaučiūnaitė Vitalija

48. Šimoliūnaitė Audronė

49. Špokauskaitė Dalia

50. Tonkūnas Petras

51. Valantonis Bronius

52. Vanagaitė Vitalija

———————————————————–

1977 m. DVIDEŠIMT AŠTUNTOJI LAIDA

1. Breimelytė Virginija

2. Baltaragis Virginijus

3. Burba Valdemaras

4. Čepulytė Virginija

5. Čerkesaitė Rima

6. Čuplinskas Alfonsas

7. Gegeckas Vydas

8. Giedrytė Sigutė

9. Giedraitytė Valerija

10. Gutauskas Jonas

11. Dapšytė Regina

12. Ivickaitė Irena

13. Kanapeckaitė Loreta

14. Klungevičiūtė Regina

15. Krikščiūnaitė Dalia

16. Korženauskaitė Vida

17. Leimontaitė Irena

18. Mačėnaitė Audronė

19. Morkūnaitė Veronika

20. Mučas Gvidas

21. Malčiauskaitė Rita

22. Mikitavičius Arūnas

23. Mickevičiūtė Vitalija

24. Namikaitė Rita

25. Narkūnaitė Regina

26. Pučkis Benjaminas

27. Plesevičius Gintautas

28. Polmickaitė Vanda

29. Ramanauskas Jaunius

30. Rimšaitė Vida

31. Stasiulytė Vida

32. Šimkus Gintaras

33. Vadopalas Algirdas

34. Vyčaitė Palmira

35. Žukauskas Vygantas

36. Linkevičiūtė Lidija

37. Andrašiūnaitė Irena

38. Bielazarevičiūtė Alina

39. Baranauskaitė Regina

40. Dubikaltytė Regina

41. Glebavičius Algirdas

42. Jasilionytė Aldona

43. Jasnauskas Rimantas

44. Jodinskaitė Vida

45. Jurevičiūtė Aldona

46. Kavaliauskaitė Irena

47. Keniausytė Vida

48. Kuprienkovaitė Gražina

49. Labutytė Virginija

50. Leimontaitė Rimutė

51. Obukevičiūtė Irena

52. Paškauskaitė Audronė

53. Kaveckaitė Aldona

54. Brazdžionis Jonas

55. Gabreliūnas Petras

56. Kiekša Juozas

57. Ramoškaitė Janina

58. Židonytė Janina

59. Žagrakalytė Danutė

60. Zarembaitė Vitalija

61. Tumaitis Arūnas

62. Trakelytė Julija

63. Valantinas Algimantas

64. Vaidžiūnaitė Gražina

65. Šimoliūnaitė Audronė

66. Šliažas Sigitas

67. Ratkutė Audronė

68. Petraitytė Angelė

———————————————————–

1978 m. DVIDEŠIMT DEVINTOJI LAIDA

1. Andrašiūnaitė Ona

2. Blantaitis Romas

3. Gegeckas Algimantas

4. Grybaitė Laimutė

5. Jankūnas Vygantas

6. Jarašūnaitė Audronė

7. Kirailytė Gražina

8. Kriukas Albertas

9. Mikalajūnaitė Laima

10. Murauskas Kęstutis

11. Nagulsvičiūtė Sigita

12. Nakvosas Leonas

13. Abukevičiūtė Virginija

14. Padgureckaitė Gražina

15. Ragažinskas Julius

16. Šakys Alvydas

17. Škultinaitė Vida

18. Šukytė Danguolė

19. Uogintas Jonas

20. Uogintas Stasys

21. Valainis Eimantas

22. Varneckas Algimantas

23. Vasiliauskaitė Nijolė

24. Vinciūnaitė Rita

25. Židonis Alvydas

26. Arlauskas Arvydas

27. Bačkytė Danguolė

28. Banevičiūtė Audronė

29. Burkaitė Virgutė

30. Butkutė Jūratė- Ona

31. Drabišiūtė Žibūtė

32. Drabišiūtė Nijolė

33. Gailiušis Edmundas

34. Grigaitis Romualdas

35. Griniūtė Sigita

36. Jackevičiūtė Vida

37. Jarašiūnaitė Irena

38. Juknevičiūtė Regina

39. Kairys Remigijus

40. Krikščiūnaitė Vitalija

41. Linda Laimutis

42. Lindaitė Laimutė

43. Linkevičiūtė Edita

44. Liubertas Donatas

45. Marčiukaitis Vitas

46. Mulevičius Valdas

47. Murauskas Romanas

48. Pugevičiūtė Laimutė

49. Renertaitė Dovilė

50. Siminas Kazys

51. Šimoliūnas Laimas

52. Tonkūnaitė Janina

53. Trybaitė Irena

54. Vaišvydaitė Irena

———————————————————–

1979 m. TRISDEŠIMTOJI LAIDA

1. Bačianskaitė Irena

2. Bačiauskaitė Stasė

3. Bajarūnas Vidas

4. Baltušis Voldemaras

5. Barzdevičiūtė Emilija

6. Čeponytė Stasė

7. Černiauskas Audrius

8. Dapšytė Irena

9. Kirkilaitė Vita

10. Krasauskas Žilvinas

11. Kučneris Valdemaras

12. Kuprienkovaitė Vilija

13. Martinaitytė Bernadeta

14. Misiūnaitė Birutė

15. Montvydas Eligijus

16. Petrauskaitė Irena

17. Ručytė Danutė

18. Samuolytė Stanislava

19. Simėnaitė Aldona

20. Sinkevičiūtė Zita

21. Šoblinskaitė Gražina

22. Šopis Vitalijus

23. Špokevičius Stasys

24. Trakelytė  Nijolė

25. Vasauskaitė Virginija

26.Badauskaitė Zita

27. Banevičiūtė Zita

28. Banevičiūtė Zita

29. Banevičiūtė Ligija

30. Indrišiūnaitė Dalia

31. Jurevičiūtė Vida

32. Karilionis Romas

33. Kuprytė Irena

34. Lopetka Audrius

35. Morkūnaitė Aldona

36. Morkūnas Vytautas

37. Nakvosas Jonas

38. Rasikevičiūtė Danutė

39. Rimša Gytis

40. Samoškaitė Nijolė

41. Skambinaitė Sigita

42. Stasiulytė Rita

43. Šleivytė Aldona

44. Šimoliūnas Vladas

45. Špiklys Algis

46. Vadapalaitė Vida

47. Vasauskaitė Birutė

48. Ziniblaitė Nijolė

49. Žubrickaitė Dalė

Komentuoti su „Facebook “

2 Comments

  1. Vilija Vilija 2 spalio, 2018

    Vilija Kuprienkovaite iesko 30 laidos klases draugu

  2. Zita Zita 4 rugpjūčio, 2010

    Zita Pranskūnaitė ,ieško klasės draugų

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.